Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

Khắc phục xong tình trạng không thể đăng nhập hoặc đăng nhập bị lỗi.
Hoa rơi hữu ý.
Nước chảy vô tình.
Cánh hoa nhỏ xinh.
Vì nước mà nát.
Vì nước mà tan.
Vì nước mà tàn
Cũng vì nước...
Mà cả đời mắc kẹt ở bờ sông.....
Top