Tịch Mịch

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Hoa rơi hữu ý.
  Nước chảy vô tình.
  Cánh hoa nhỏ xinh.
  Vì nước mà nát.
  Vì nước mà tan.
  Vì nước mà tàn
  Cũng vì nước...
  Mà cả đời mắc kẹt ở bờ sông.....
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top