Thiên Sầu's latest activity

  • Thiên Sầu
    Thiên Sầu reacted to Cô Kim's status with Like Like.
    11 giờ kém 3 Trăng mát, trăng lùa qua áo ta Gió thơm gió nhồn nhột làn da Đêm lặng hoa luồn qua khe cửa Gọi người cùng cất tiếng ngân...
  • Thiên Sầu
    Thiên Sầu đã đăng chủ đề mới.
    Thơ Song Thất Lục Bát Đây cũng là một thể thơ đặc thù của Việt Nam, gồm hai câu bảy chữ và hai câu lục bát. Tác phẩm Chinh Phụ Ngâm đã...
Top