Nội dung mới nhất bởi Cô Kim

  1. Cô Kim

    11 giờ kém 3 Trăng mát, trăng lùa qua áo ta Gió thơm gió nhồn nhột làn da Đêm lặng hoa luồn qua...

    11 giờ kém 3 Trăng mát, trăng lùa qua áo ta Gió thơm gió nhồn nhột làn da Đêm lặng hoa luồn qua khe cửa Gọi người cùng cất tiếng ngân nga. Canh thâu cửa mở sao lặn hết Sáng lóe đèn khuya hiu hắt đêm Anh chàng phố nọ sau khung cửa Vội chỉnh áo nhanh, bước qua thềm.
Top