yên

 1. Thiên Sầu

  Sự bình yên

  Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sỹ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sỹ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công

  Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Nguyên tác: Dương Trọng Huyền 正朝上左相張燕公 楊重玄 歲去愁終在 春還命不來 長吁問丞相 東閣幾時開 Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Dương Trọng Huyền Tuế khứ sầu chung tại Xuân hoàn mệnh bất lai Trường hu vấn thừa tướng Đông...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nhật Yến

  Cửu Nhật Yến Nguyên tác: Trương Ngạc 九日宴 張諤 秋葉風吹黃颯颯 晴雲日照白鱗鱗 歸來得問茱萸女 今日登高醉幾人 Cửu Nhật Yến Trương Ngạc Thu diệp phong xuy hoàng táp táp Tình vân nhật chiếu bạch lân lân Quy lai đắc vấn thù du nữ Kim nhật đăng cao túy kỷ nhân Chú thích: 1/ Cửu nhật, tức...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi

  Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Nguyên tác: Lý Bạch 古風-燕昭延郭隗 李白 燕昭延郭隗, 遂筑黃金台。 劇辛方趙至, 鄒衍復齊來。 奈何青雲士, 棄我如塵埃。 珠玉買歌笑, 糟糠養賢才。 方知黃鵠舉, 千里獨徘徊。 Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Lý Bạch Yên Chiêu duyên Quách Ngỗi, Toại trúc Hoàng kim đài...
 5. Thiên Sầu

  Xin mẹ hãy yên lòng

  Xin mẹ hãy yên lòng... khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái! Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con! Bố có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười luôn trên môi con! Từ khi con "tha về nhà", theo cách nói của mẹ, một con mèo con đi lạc...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến

  Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Nguyên tác: Vi Trang 陪金陵府相中堂夜宴 韋莊 滿耳笙歌滿眼花, 滿樓珠翠勝吳娃. 因知海上神仙窟, 只似人間富貴家. 繡戶夜攢紅燭市, 舞衣晴曳碧天霞. 卻愁宴罷青鵝散, 揚子江頭月半斜. Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Vi Trang Mãn nhĩ sinh ca, mãn nhãn hoa, Mãn lâu châu thúy...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình

  Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình Nguyên tác: Đỗ Phủ 陪李北海宴歷下亭 杜甫 平邑人蹇處士等在座. 東藩駐皂蓋, 北渚凌青荷. 海右此亭古, 濟南名士多. 雲山已發興, 玉佩仍當歌. 修竹不受暑, 交流空湧波. 蘊真愜所遇, 落日將如何? 貴賤俱物役, 從公難重過. Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình Đỗ Phủ Bình Ba nhân kiển xử sĩ đẳng tại tòa. Đông Phiên trú tạo...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự

  Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Nguyên tác: Trương Thuyết 恩賜麗正殿書院賜宴應得林字 張說 東壁圖書府 西園翰墨林 誦詩聞國政 講易見天心 位竊和羹重 恩叨醉醴深 載歌春興曲 情竭為知音 ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Trương Thuyết Đông Bích đồ thư...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Yên Tử giang trung

  Yên Tử giang trung Nguyên tác: Nguyễn Trung Ngạn 安子江中 阮忠彥 春潮漠漠漲平川, 蒲裡花深水鳥眠 。 村北村南滿景好, 江山無限隔歸船 。 --Yên Tử giang trung-- Nguyễn Trung Ngạn Xuân triều mạc mạc trướng bình xuyên, Bồ bãi hoa thâm thuỷ điểu miên. Thôn bắc thôn bắc tình cảnh hảo, Sơn quang vô hạn...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng (Kỳ nhất)

  Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng (Kỳ nhất) Nguyên tác: Nguyễn Trãi 和友人烟霞寓興 其一 阮廌 蓬萊弱水杳無涯 俗境低回髮半花 雲外故居空蕙帳 月中清夢遶山家 心如野鶴飛天際 跡似征鴻踏雪沙 岩穴棲身何日是 天門回首五雲賒 - Phiên âm - Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng Kỳ nhất Nguyễn Trãi Bồng...
Top Bottom