vu

 1. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Vu Vơ

  VU VƠ Bông hồng thuở ấy đã tàn chưa Ngõ hẹn nồng thơm tưởng mới vừa Khổ não manh hồn sương sớm đợi Khô vàng mảnh liễu nắng chiều đưa Rèm loan vẫn rủ trăng còn khuyết Cửa phụng vừa buông gió cũng thừa Lạc lõng tim buồn ai oán hỏi Bông hồng thuở ấy đã tàn chưa Văn Đàn...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu trung vũ dạ

  Chu trung vũ dạ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中雨夜 白居易 江雲暗悠悠,江風冷修修。 夜雨滴船背,夜浪打船頭。 船中有病客,左降向江州。 Chu trung vũ dạ Bạch Cư Dị Giang vân ám du du, Giang phong lãnh tu tu, Dạ vũ trích thuyền bối, Dạ lãng đả thuyền đầu. Thuyền trung hữu bệnh khách. Tả giáng hướng Giang...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ

  Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟中夜雪有懷盧于四侍御弟 杜甫 朔風吹桂水 大雪夜紛紛 暗度南樓月 寒深北渚雲 燭斜初近見 舟重竟無聞 不識山陰道 聽雞更憶君 Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Đỗ Phủ Sóc phong xuy Quế thủy Đại tuyết dạ phân phân Ám độ nam lâu...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn

  Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Nguyên tác: Lư Chiếu Lân 九月九日登玄武山 盧照鄰 九月九日眺山川 歸心歸望積風煙 他鄉共酌金花酒 萬里同悲鴻雁天 Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Lư Chiếu Lân Cửu nguyệt cửu nhật thiếu sơn xuyên Quy tâm quy vọng tích phong yên Tha hương cộng chước kim hoa tửu...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Vũ Hịch Như Lưu Tinh

  Cổ Phong - Vũ Hịch Như Lưu Tinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風 - 羽檄如流星, 李白 羽檄如流星, 虎符合專城。 喧呼救邊急, 群鳥皆夜鳴。 白日曜紫微, 三公運權衡。 天地皆得一, 澹然四海清。 借問此何為, 答言楚徵兵。 渡瀘及五月, 將赴雲南征。 怯卒非戰士, 炎方難遠行。 長號別嚴親, 日月慘光晶。 泣盡繼以血, 心摧兩無聲。 困獸當猛虎, 窮魚餌奔鯨。 千去不一回, 投軀豈全生。...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ca Vũ

  Ca Vũ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 歌舞 白居易 秦中歲雲暮, 大雪滿皇州。 雪中退朝者, 朱紫盡公侯。 貴有風雲興, 富無饑寒憂。 所營唯第宅, 所務在追遊。 朱輪車馬客, 紅燭歌舞樓。 歡酣促密坐, 醉暖脫重裘。 秋官為主人, 廷尉居上頭。 日中為樂飲, 夜半不能休。 豈知閿鄉獄, 中有凍死囚。 Ca Vũ Bạch Cư Dị Tần Trung tuế vãn mộ, Đại tuyết mãn Hoàng...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

  Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh Nguyên tác: Sầm Tham 七言古詩 岑參 白雪歌送武判官歸京 北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪; 忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開。 散入珠簾濕羅幕, 狐裘不煖錦衾薄。 將軍角弓不得控, 都護鐵衣冷猶著。 瀚海闌干百丈冰, 愁雲黲淡萬里凝。 中軍置酒飲歸客, 胡琴琵琶與羌笛。 紛紛暮雪下轅門, 風掣紅旗凍不翻。 輪臺東門送君去, 去時雪滿天山路; 山迴路轉不見君,...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả

  Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 鸚鵡洲送王九之江左 孟浩然 昔登江上黃鶴樓, 遙愛江中鸚鵡洲。 洲勢逶迤繞碧水, 鴛鴦鸂鶒滿灘頭。 灘頭日落沙磧長, 金沙熠熠動飆光。 舟人牽錦纜, 浣女結羅裳。 月明全見蘆花白, 風起遙聞杜若香。 君行泰泰莫相忘。 Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả Mạnh Hạo Nhiên Tích đăng...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Anh Vũ

  Anh Vũ Nguyên tác: La Ẩn 鸚鵡 羅隱 莫恨雕籠翠羽殘 江南地暖隴西寒 勸君不用分明語 語得分明出轉難 Anh Vũ La Ẩn Mạc hận điêu lung thúy vũ tàn Giang Nam địa noãn, Lũng Tây hàn Khuyến quân bất dụng phân minh ngữ Ngữ đắc phân minh xuất chuyển nan Chú thích: 1/ Giang Nam, chỉ phần đất bên bờ...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Anh Vũ Châu Xuân Vọng

  Anh Vũ Châu Xuân Vọng Nguyên tác: Thôi Đồ Anh Vũ Châu Xuân Vọng Thôi Đồ Trướng vọng xuân khâm uất vị khai Trùng lâm Anh Vũ ích kham ai Tào công thượng bất năng dung vật Hoàng Tổ hà nhân phản ái tài U đảo noãn văn Yên nhạn khứ Hiểu giang tình giác Thục ba lai...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Anh Vũ châu

  Anh Vũ châu Nguyên tác: Lý Bạch 鸚鵡洲 李白 鸚鵡來過吳江水。 江上洲傳鸚鵡名。 鸚鵡西飛隴山去。 芳洲之樹何青青。 煙開蘭葉香風暖。 岸夾桃花錦浪生。 遷客此時徒極目。 長洲孤月向誰明。 Anh Vũ châu Lý Bạch Anh Vũ lai quá Ngô giang thuỷ, Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh Anh Vũ tây phi Lũng sơn khứ Phương châu chi...
 12. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thu vũ

  Thu vũ Nguyên tác: Hồ Xuân Hương Thu vũ Hồ Xuân Hương Thiên cách vân âm thảm bất minh Tiêu tiêu thu vũ lạc nhàn đình Đoản trường khô thụ chi đầu lệ Thư cấp hoàng tiêu diệp thượng thanh. Ngâm đoạn đê mê thiên lý mộng Sầu khiênlieu tịch ngũ canh tình Thâm khuê tối khổ...
 13. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thính vũ

  Thính vũ Nguyên tác: Nguyễn Trãi 聽雨 阮廌 寂寞幽齋裏, 終宵聽雨聲。 蕭騷驚客枕, 點滴數殘更。 隔竹敲窗密, 和鐘入夢清。 吟餘渾不寐, 斷續到天明。 Thính vũ Nguyễn Trãi Tịch mịch u trai lý, Chung tiêu thính vũ thanh. Tiêu hao kinh khách chẩm! Điểm trích sổ tàn canh. Cách trúc xao song mật...
 14. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Sơn Vũ

  Sơn Vũ Nguyên tác: Huyền Quang Thiền Sư 山宇 秋風午夜拂簷椏 山宇蕭然枕綠蘿 已矣成禪心一片 蛩聲唧唧為誰多 玄光 SƠN VŨ Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha, Sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la. Dĩ hĩ thành thiền tâm nhất phiến, Cùng thanh tức tức vị thùy đa! Huyền Quang NHÀ GIỮA NÚI Gió thu...
 15. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hoàng giang dạ vũ

  Hoàng giang dạ vũ Nguyên tác: Nguyễn Phi Khanh 黃江夜雨 阮 丕卿 蓼浦三秋雨 筠篷半夜聲 孤燈明又滅 湖海十年情 Hoàng Giang dạ vũ Nguyễn Phi Khanh Liệu phố tam thu vũ Quân bồng bán dạ thanh Cô đăng minh hựu diệt Hồ hải thập niên tinh --Dịch nghĩa-- Bến Hoàng Giang đêm mưa Mùa...
Top Bottom