vọng

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chung Nam Vọng Dư Tuyết

  Chung Nam Vọng Dư Tuyết Nguyên tác: Tổ Vịnh 終 南 望 餘 雪 祖 詠 終 南 陰 嶺 秀 積 雪 浮 雲 端 林 表 明 霽 色 城 中 增 暮 寒 Chung Nam Vọng Dư Tuyết Chung Nam âm lĩnh tú Tích tuyết phù vân đoan Lâm biểu minh tễ sắc Thành trung tăng mộ hàn. Tổ Vịnh --Dich nghia-- (ngắm tuyết...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong

  Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Nguyên tác: Tề Kỷ 舟中晚望祝融峰 齊己 天際卓寒青, 舟中望晚晴. 十年關夢寐, 此日向崢嶸. 巨石淩空黑, 飛泉照眼明. 終當躡孤頂, 坐看白雲生. Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Tề Kỷ Thiên tế trác hàn thanh, Chu trung vọng vãn tình. Thập niên quan mộng mị, Thử nhật...
 3. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Hiểu Vọng

  Chu Trung Hiểu Vọng Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 舟中曉望 孟浩然 挂席東南望, 青山水國遙. 舳艫爭利涉, 來往任風潮. 問我今何適, 天台訪石橋. 坐看霞色曉, 疑是赤城標. Chu Trung Hiểu Vọng MạnhHạo Nhiên Quải tịch đông nam vọng, Thanh sơn thủy quốc dao. Trục lư tranh lợi thiệp, Lai vãng nhiệm phong...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ

  Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Nguyên tác: Thôi Thự 九月登望仙臺呈劉明府 崔署 漢文皇帝有高臺 此日登臨署色開 三晉雲山皆北向 二陵風雨自東來 關門令尹誰能識 河上仙翁去不回 且欲近尋彭澤宰 陶然共醉菊花杯 Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Hán Văn hoàng đế hữu cao đài Thử nhật đăng lâm thự sắc...
 5. Thiên Sầu

  Cổ tích cho những hy vọng không thành

  Cổ tích cho những hy vọng không thành 1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói : _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn. Nhưng Mùa Xuân không...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bộc Dịch Pha Vãn Vọng

  Bộc Dịch Pha Vãn Vọng Nguyên tác: La Nghiệp 僕射陂晚望 羅鄴 離人到此倍堪傷, 陂水蘆花似故鄉. 身事未知何日了, 馬蹄惟覺到秋忙. 田園牢落東歸晚, 道路辛勤北去長. 卻羡無愁是沙鳥, 雙雙相趁入斜陽. Bộc Dịch Pha Vãn Vọng La Nghiệp Ly nhân đáo thử bội kham thương, Pha thủy lư hoa tự cố hương. Thân sự vị tri hà nhật liễu...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bành Lãi hồ trung vọng Lư Sơn

  Bành Lãi hồ trung vọng Lư Sơn Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 彭蠡湖中望廬山 孟浩然 太虛生月暈, 舟子知天風。 掛席候明發, 渺漫平湖中。 中流見匡阜, 勢壓九江雄 。 黯黮凝黛色, 崢嶸當曙空。 香爐初上日, 瀑水噴成虹。 久欲追尚子, 況茲懷遠公。 我來限於役, 未暇息微躬。 淮海途將半, 星霜歲欲窮。 寄言岩棲者, 畢趣當來同。 Bành Lãi hồ trung vọng Lư sơn...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bách Lâm Tự Nam Vọng

  Bách Lâm Tự Nam Vọng Nguyên tác: Lang Sĩ Nguyên 柏林寺南望 郎士元 溪上遙聞精舍鐘 泊舟微徑度深松 青山霽後雲猶在 畫出東南四五峰 Bách Lâm Tự Nam Vọng Lang Sĩ Nguyên Khê thượng dao văn tinh xá chung Bạc chu vi kính độ thâm tùng Thanh sơn tễ hậu vân do tại Họa xuất đông nam tứ ngũ phong Chú...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Anh Vũ Châu Xuân Vọng

  Anh Vũ Châu Xuân Vọng Nguyên tác: Thôi Đồ Anh Vũ Châu Xuân Vọng Thôi Đồ Trướng vọng xuân khâm uất vị khai Trùng lâm Anh Vũ ích kham ai Tào công thượng bất năng dung vật Hoàng Tổ hà nhân phản ái tài U đảo noãn văn Yên nhạn khứ Hiểu giang tình giác Thục ba lai...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Vọng Thái Lăng

  Vọng Thái Lăng Nguyên tác: Chu Văn An 望泰陵 朱文安 松秋深鎖日將夕, 煙草如苔迷亂石 。 黯淡千山風更愁, 消沉萬古雲無跡 。 溪花欲落雨絲絲, 野鳥不歸山寂寂 。 幾度躊躇行復行, 平蕪無盡春生碧 。 Vọng Thái Lăng Tùng thu thâm toả nhật tương tịch, Yên thảo như đài mê loạn thạch. Ảm đạm thiên sơn phong cánh sầu, Tiêu trầm...
 11. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thiên Trường vãn vọng

  Thiên Trường vãn vọng Nguyên tác: Trần Nhân Tôn 天長晚望 陳仁宗 村後村前淡似煙, 半無半有夕陽邊。 牧童笛裡歸牛盡, 白鷺雙雙飛下田。 --Thiên Trường vãn vọng-- Trần Nhân Tông Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, Bán vô, bán hữu tịch dương biên. Mục đồng địch lý ngưu quy tận, Bạch lộ song song phi hạ...
 12. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Mộng vong nữ

  Mộng vong nữ Nguyên tác: Cao Bá Quát 高伯适 Cao Bá Quát 夢 亡 女 Mộng vong nữ 親遠 吾 當 病 Thân viễn ngô đương bệnh 思 兒 每 節哀 Tư nhi mỗi tiết ai 忽然 中 夜 夢 Hốt nhiên trung dạ mộng 驟 見 淚 如 催 Sậu kiến lệ như thôi. 衣 服 寒 仍 破 Y phục hàn nhưng phá 容 顏 慘不 開 Dung...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Vọng Lư Sơn bộc bố

  Vọng Lư Sơn bộc bố Nguyên tác: Lý Bạch 望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 Vọng Lư Sơn bộc bố Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên, Dao khan bộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. --Dịch Nghĩa-- Ánh nắng...
Top Bottom