viên

 1. Thiên Sầu

  Sức mạnh của sự động viên

  Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích...
 2. Nam Anh

  Miếu Triên Viên

  MIẾU TRIÊN VIÊN Triền miên gió quẩn giữa mây ngàn Diễn lại hư truyền đỉnh tuyết san Nghiệp chữ hồn anh mài sử sách Nguồn tiên mộng thiếp gửi thi đàn Mưa rừng lắm thuở đau mình liễu Bão biển dăm chiều rụng cánh lan Ái nghĩa Vân tường lưu cổ sự Triên Viên miếu lạnh ủ hương...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong – Đào Hoa Khai Đông Viên

  Cổ Phong – Đào Hoa Khai Đông Viên Nguyên tác: Lý Bạch 古風-桃花開東園 李白 桃花開東園, 含笑誇白日。 偶蒙東風來, 生此艷陽質。 豈無佳人色, 但恐花不實。 宛轉龍火飛, 零落早相失。 詎知南山松, 獨立自蕭瑟。 Cổ Phong – Đào Hoa Khai Đông Viên Lý Bạch Đào hoa khai đông viên, Hàm tiếu khoa bạch nhật. Ngẫu mông đông...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại

  Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại Nguyên tác: Giả Chí 巴陵夜別王八員外 賈至 柳絮飛時別洛陽 梅花發後在三湘 世情已逐浮雲散 離恨空隨江水長 Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại Giả Chí Liễu nhứ phi thời biệt Lạc Dương Mai hoa phát hậu tại Tam Tương Thế tình dĩ trục phù vân tán Ly hận không tùy...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự

  Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Nguyên tác: Trương Thuyết 恩賜麗正殿書院賜宴應得林字 張說 東壁圖書府 西園翰墨林 誦詩聞國政 講易見天心 位竊和羹重 恩叨醉醴深 載歌春興曲 情竭為知音 ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Trương Thuyết Đông Bích đồ thư...
 6. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Phúc Hưng viên

  Phúc Hưng viên Nguyên tác: Vô danh 福興園 - 陳光凱 福興一曲水回環 中有平園數畝寬 梅塢雪消珠蓓蕾 竹亭雲捲碧琅玕 暑來邀客澆茶碗 雨過呼童理藥攔 南望狼煙無復起 頹然一榻夢偏安 Phúc Hưng viên Trần Quang Khải Phúc Hưng nhất khúc thủy hồi hoàn, Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan. Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi, Trúc...
 7. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Cung viên xuân nhật ức cựu

  Cung viên xuân nhật ức cựu Nguyên tác: Trần Thánh Tông 宮園春日憶舊 宮門半掩徑生苔 白晝沈沈少往來 萬紫千紅空爛熳 春花如許為誰開 陳聖宗 Cung viên xuân nhật ức cựu Cung môn bán yểm kính sinh đài Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai Vạn tử thiên hồng không lạn mạn Xuân hoa như hử vị thùy khai Trần...
Top Bottom