trung

 1. Thiên Sầu

  Cà rốt, trứng và hạt cà phê

  Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Từ - Nguyên tác: Chu Khánh Dư

  Cung Trung Từ Nguyên tác: Chu Khánh Dư 宮中詞 朱慶餘 寂寂花時閉院門 美人相並立瓊軒 含情欲說宮中事 鸚鵡前頭不敢言 Cung Trung Từ Tịch tịch hoa thời bế viện môn Mỹ nhân tương tịnh lập quỳnh hiên Hàm tình dục thuyết cung trung sự Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn Chu Khánh Dư --Dịch Nghia--...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu trung vũ dạ

  Chu trung vũ dạ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中雨夜 白居易 江雲暗悠悠,江風冷修修。 夜雨滴船背,夜浪打船頭。 船中有病客,左降向江州。 Chu trung vũ dạ Bạch Cư Dị Giang vân ám du du, Giang phong lãnh tu tu, Dạ vũ trích thuyền bối, Dạ lãng đả thuyền đầu. Thuyền trung hữu bệnh khách. Tả giáng hướng Giang...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Tác

  Chu Trung Tác Nguyên tác: Hành Châu Chu Tử 舟中作 衡州舟子 野鵲灘西一棹孤 月光遙接洞庭湖 堪嗟回雁峰前過 望斷家山一字無 Chu Trung Tác Hành Châu Chu Tử Dã thước than tây nhất trạo cô Nguyệt quang dao tiếp Động đình hồ Kham ta “hồi nhạn phong” tiền quá Vọng đoạn gia sơn nhất tự vô Chú thích...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ

  Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟中夜雪有懷盧于四侍御弟 杜甫 朔風吹桂水 大雪夜紛紛 暗度南樓月 寒深北渚雲 燭斜初近見 舟重竟無聞 不識山陰道 聽雞更憶君 Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Đỗ Phủ Sóc phong xuy Quế thủy Đại tuyết dạ phân phân Ám độ nam lâu...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Đề

  Cung Trung Đề Nguyên tác: Lý Hoàn 宮中題 李昂 輦路生秋草 上林花滿枝 憑高何限意 無復侍臣知 Cung Trung Đề Lý Hoàn Liễn lộ sinh thu thảo Thượng Lâm hoa mãn chi Bằng cao hà hạn ý Vô phục thị thần tri Dich nghia: (thơ đề trong cung) (cỏ mùa thu đã mọc trên đường xei kéo)...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其四 李白 小小生金屋, 盈盈在紫微. 山花插寶髻, 石竹繡羅衣 每出深宮裏, 常隨步輦歸. 只愁歌舞散, 化作彩雲飛. Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Lý Bạch Tiểu tiểu sinh kim ốc, Doanh doanh tại Tử vi. Sơn hoa sáp bảo kết Thạch...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 11. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi

  Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中讀元九詩 白居易 把君詩卷燈前讀 詩盡燈殘天未明 眼痛滅燈揂闇坐 逆風吹浪打船聲 Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Bạch Cư Dị Bả quân thi quyển đăng tiền độc Thi tận đăng tàn thiên vị minh Nhãn thống diệt đăng do ám tọa Sóc phong xuy lãng đả thuyền...
 12. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong

  Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Nguyên tác: Tề Kỷ 舟中晚望祝融峰 齊己 天際卓寒青, 舟中望晚晴. 十年關夢寐, 此日向崢嶸. 巨石淩空黑, 飛泉照眼明. 終當躡孤頂, 坐看白雲生. Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Tề Kỷ Thiên tế trác hàn thanh, Chu trung vọng vãn tình. Thập niên quan mộng mị, Thử nhật...
 13. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Hiểu Vọng

  Chu Trung Hiểu Vọng Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 舟中曉望 孟浩然 挂席東南望, 青山水國遙. 舳艫爭利涉, 來往任風潮. 問我今何適, 天台訪石橋. 坐看霞色曉, 疑是赤城標. Chu Trung Hiểu Vọng MạnhHạo Nhiên Quải tịch đông nam vọng, Thanh sơn thủy quốc dao. Trục lư tranh lợi thiệp, Lai vãng nhiệm phong...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cố Nhân Trùng Cửu Nhật Cầu Quất Thư Trung Hí Tặng

  Cố Nhân Trùng Cửu Nhật Cầu Quất Thư Trung Hí Tặng Nguyên tác: Vi Ứng Vật 故人重九日求橘 書中戲贈 韋應物 憐君臥病思新橘 試摘猶酸亦末黃 書後欲題三百顆 洞庭須待滿林霜 Cố Nhân Trùng Cửu Nhật Cầu Quất Thư Trung Hí Tặng Vi Ứng Vật Lân quân ngọa bệnh tư tân quất Thí trích do toan diệc vị hoàng Thư hậu dục...
 15. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cấm Trung

  Cấm Trung Nguyên tác: Bạch Cư Dị 禁中 白居易 門嚴九重靜 窗幽一室閑 好是修心處 何必在深山 Cấm Trung Bạch Cư Dị Môn nghiêm cửu trùng tĩnh Song u nhất thất nhàn Hảo thị tu tâm xứ Hà tất tại thâm sơn Chú thích: Năm 815, tác giả Bạch Cư Dị đang làm quan lớn tại triều (dạy Thái tử...
 16. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận

  Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận Nguyên tác: Trần Tử Ngang 感邁-朝入雲中郡 陳子昂 朝入雲中郡, 北望單于台。 胡秦何密邇, 沙朔氣雄哉﹗ 籍籍天驕子, 猖狂已復來。 塞垣無名將, 亭堠空催嵬。 咄嗟吾何嘆﹖ 邊人涂草萊﹗ Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận Trần Tử Ngang Triêu nhập Vân Trung quận, Bắc vọng Thiền Vu đài...
 17. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca

  Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca Nguyên tác: Đỗ Phủ 乾元中寓居同谷縣作歌其一 有客有客字子美, 白頭亂髮垂過耳; 歲拾橡栗隨狙公, 天寒日暮山谷里。 中原無書歸不得, 手腳凍皴皮肉死。 嗚呼一歌兮歌已哀, 悲風為我從天來。 乾元中寓居同谷縣作歌其二 長鑱長鑱白木柄, 我生托子以為命。 黃獨無苗山雪盛, 短衣數挽不掩脛。 此時與子空歸來, 男呻女吟四壁靜。 嗚呼二歌兮歌始放, 閭里為我色惆悵。...
 18. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt nội phó trưng kỳ tam

  Biệt nội phó trưng kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 別內赴徵其三 翡翠為樓金作梯, 誰人獨宿倚門啼。 夜坐寒燈連曉月, 行行淚盡楚關西。 Biệt nội phó trưng Phỉ thuý vi lâu kim tác thê, Thuỳ nhân độc túc ỷ môn đề. Dạ toạ hàn đăng liên hiểu nguyệt, Hàng hàng lệ tận Sở quan tê. --Dịch nghĩa:-- Từ giã vợ...
 19. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其四 李白 洞庭湖西秋月煇 瀟湘北岸早鴻飛 醉客滿船歌白苧 不知霜露入秋衣 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ tứ Lý Bạch Động Đình hồ tây...
 20. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến

  Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Nguyên tác: Vi Trang 陪金陵府相中堂夜宴 韋莊 滿耳笙歌滿眼花, 滿樓珠翠勝吳娃. 因知海上神仙窟, 只似人間富貴家. 繡戶夜攢紅燭市, 舞衣晴曳碧天霞. 卻愁宴罷青鵝散, 揚子江頭月半斜. Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Vi Trang Mãn nhĩ sinh ca, mãn nhãn hoa, Mãn lâu châu thúy...
Top Bottom