tiên

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Tiền Tảo Xuân

  Cung Tiền Tảo Xuân Nguyên tác: Vương Kiến 宮前早春 王建 酒幔高樓一百家 宮前楊柳寺前花 內園分得溫湯水 二月中旬已進瓜 Cung TiềnTảo Xuân Vương Kiến Tửu mạn cao lâu nhất bách gia Cung tiền dương liễu tự tiền hoa Cung viên phân đắc ôn thang thủy Nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua Chú thích: 1/...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Tiền Tiểu Nga Nhi

  Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟前小鵝兒 杜甫 鵝兒黃似酒, 對酒愛新鵝. 引頸嗔船逼\' 無行亂眼多. 翅開遭宿雨\' 力小困滄波. 客散層城暮, 狐狸奈若何? Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Đỗ Phủ Nga nhi hoàng tự tửu, Đối tửu ái tân nga. Dẫn cảnh sân thuyền bức, Vô hàng loạn nhãn đa. Sí khai tao túc...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ

  Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Nguyên tác: Thôi Thự 九月登望仙臺呈劉明府 崔署 漢文皇帝有高臺 此日登臨署色開 三晉雲山皆北向 二陵風雨自東來 關門令尹誰能識 河上仙翁去不回 且欲近尋彭澤宰 陶然共醉菊花杯 Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Hán Văn hoàng đế hữu cao đài Thử nhật đăng lâm thự sắc...
 4. Thiên Sầu

  Cảm xúc đầu tiên

  Lần đầu tiên em nhận được 1 bức thư tay trong ngăn bàn, làm em tò mò xen lẫn không ít ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong những bức thư rất bí mật đó em tìm ra được niềm vui nho nhỏ và dần hiểu rõ về 1 người em chưa hề biết mặt. Lần đầu tiên hẹn anh trực tiếp gặp mặt là vào sinh nhật em. Lần...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cao Thiềm Tiên Bôi..Trữ Thành Ký Thù

  Cao Thiềm Tiên Bôi..Trữ Thành Ký Thù Nguyên tác: Trịnh Cốc 高蟾先輩以詩筆相示抒成寄酬 鄭谷 張生故國三千里, 知者唯應杜紫微。 君有君思秋後葉, 可能更羨謝玄暉。 Cao Thiềm Tiên Bối Dĩ Thi Bút Tương Thị Trữ Thành Ký Thù Trịnh Cốc Trương sinh cố quốc tam thiên lý, Tri giả duy ưng Đỗ Tử Vi. Quân hữu...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biện Hà Trực Tiến Thuyền

  Biện Hà Trực Tiến Thuyền Nguyên tác: Lý Kính Phương 汴河直進船 李敬方 汴水通淮利最多 生人為害亦相和 東南四十三州地 最盡脂膏是此河 Biện Hà Trực Tiến Thuyền Lý Kính Phương Biện thủy thông Hoài lợi tối đa Sinh nhân vi hại diệc tương hòa Đông nam tứ thập tam châu địa Tối tận chi cao thị thử hà...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bất Tiện Hoa

  Bất Tiện Hoa Nguyên tác: Lưu Thương 不羨花 劉商 惆悵朝陽午又斜 剩栽桃李學仙家 花開花落人如舊 誰道容顏不及花 Bất Tiện Hoa Lưu Thương Trù trướng triêu dương ngọ hựu tà Thặng tài đào lý học tiên gia Hoa khai hoa lạc nhân như cựu Thùy đạo dung nhan bất cập hoa ? --Dịch nghĩa: -- Không...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ẩm Trung Bát Tiên Ca

  Ẩm Trung Bát Tiên Ca Nguyên tác: Đỗ Phủ 飲中八仙歌 杜甫 知章騎馬似乘船, 眼花落井水底眠。 汝陽三斗始朝天, 道逢麹車口流涎。 恨不移封向酒泉, 左相日興費萬錢。 飲如長鯨吸百川, 銜杯樂聖稱世賢。 宗之瀟灑美少年, 舉觴白眼望青天。 皎如玉樹臨風前, 蘇晉長齋繡佛前。 醉中往往愛逃禪, 李白一斗詩百篇。 長安市上酒家眠, 天子呼來不上船。 自稱臣是酒中仙, 張旭三杯草聖傳。 脫帽露頂王公前,...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tiên Du tự

  Tiên Du tự Nguyên tác: Nguyễn Trãi 仙遊寺 阮廌 短棹繫斜陽, 匆匆謁上方。 雲歸禪榻冷, 花落澗流香。 日暮猿聲急, 山空竹影長。 箇中真有意, 欲語忽還忘。 Tiên Du tự Nguyễn Trãi Đoản trạo hệ tà dương, Thông thông yết thượng phương. Vân quy Thiền sáp lãnh, Hoa lạc giản lưu hương. Nhật mộ viên thanh...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính

  Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Nguyên tác: Chu Văn An 月夕步仙遊山松徑 朱文安 緩緩步松堤, 孤村淡靄迷。 潮回江笛迥, 天闊樹雲低。 宿鳥翻清露, 寒魚躍碧溪。 吹笙何處去, 寂寞故山西。 --Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Chu Văn An Hoãn hoãn bộ tùng đê, Cô thôn đạm ái mê. Triều hồi, giang địch quýnh...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Tương Tiến Tửu

  Tương Tiến Tửu Nguyên tác: Lý Bạch 將進酒 君不見黃河之水天上來, 奔流到海不復回? 君不見高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪? 人生得意須盡歡, 莫使金樽空對月。 天生我才必有用, 千金散盡還復來。 烹羊宰牛且為樂, 會須一飲三百杯。 岑夫子, 丹丘生, 將進酒﹐ 杯莫停。 與君歌一曲, 請君為我傾耳聽。 鐘鼓饌玉何足貴, 但願長醉不願醒。 古來聖賢皆寂寞, 唯有飲者留其名。 陳王昔時宴平樂,...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

  Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân Nguyên tác: Lý Bạch 七言古詩李白 宣州謝朓樓餞別校書叔雲 棄我去者, 昨日之日不可留; 亂我心者, 今日之日多煩憂。 長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。 蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發, 俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。 抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。 人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。 Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

  餞別王十一南遊 望君煙水闊, 揮手淚沾巾。 飛鳥沒何處, 青山空向人。 長江一帆遠, 落日五湖春。 誰見汀洲上, 相思愁白蘋。 劉長卿 Tiễn biệt Vương thập nhất nam du Vọng quân yên thuỷ khoát, Huy thủ lệ triêm cân. Phi điểu một hà xứ, Thanh sơn không hướng nhân. Trường Giang nhất phàm viễn, Lạc nhật Ngũ Hồ xuân. Thuỳ kiến đinh châu thượng...
Top Bottom