thu

 1. Thiên Sầu

  Tha thứ

  Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Những người được bạn tha thứ sẽ rất biết ơn bạn. Và quan trọng hơn, sẽ còn mãi bên mình những người ta yêu thương. Có một câu chuyện... Chuyện về một người cha và một cậu con trai ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Từ nhị thủ kỳ nhị

  Cung Từ nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Trương Tịch 宮詞 二首具二 張籍 黃金扞撥紫檀槽, 弦索初張調更高。 盡理昨來新上曲, 內官簾外送櫻桃。 Cung Từ nhị thủ kỳ nhị Trương Tịch Hoàng kim hãn bát tử đàn tào, Huyền sách sơ trương điệu cánh cao. Tận lý tạc lai tân thượng khúc, Nội quan liêm ngoại tống...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Từ bách thủ kỳ thập bát

  Cung Từ bách thủ kỳ thập bát Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞 百首其十八 王建 魚藻宮中鎖翠娥, 先皇行處不曾過。 如今池底休鋪錦, 蔆角雞頭積漸多 Cung Từ bách thủ kỳ thập bát Vương Kiến Ngư Tảo cung trung toả thuý nga, Tiên hoàng hành xử bất tằng qua. Như kim trì để hưu phô cẩm, Lăng giác kê đầu...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其二 杜甫 韓公本意筑三城, 擬絕天驕撥漢旌. 豈謂盡煩回紇馬, 翻然遠救北方兵. 胡來不覺潼關隘, 龍起猶聞晉水清. 獨使至尊懮社稷, 諸君何以答升平? Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Đỗ Phủ Hàn công bản ý củng tam thành, Nghĩ tuyệt thiên kiêu bát Hán tinh. Khởi vị tận...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其五 杜甫 錦江春色逐人來, 巫峽清秋萬壑哀. 正憶往時嚴僕射, 共迎中使望鄉臺. 主恩前後三持節, 軍令分明數舉杯. 西蜀地形天下險, 安危須仗出群材. Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ Đỗ Phủ Cẩm giang xuân sắc trục nhân lai, Vu giáp thanh thu vạn hác ai. Chính ức vãng thời...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之一 薜能 華清高樹出離宮 南陌柔條帶曖風 誰見輕陰是良夜 瀑泉聲畔月明中 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Tiết Năng Hoa Thanh cao thụ xuất ly cung Nam mạch nhu điều đái ái phong Thùy kiến khinh âm thị lương dạ Bộc tuyền...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其四 李白 小小生金屋, 盈盈在紫微. 山花插寶髻, 石竹繡羅衣 每出深宮裏, 常隨步輦歸. 只愁歌舞散, 化作彩雲飛. Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Lý Bạch Tiểu tiểu sinh kim ốc, Doanh doanh tại Tử vi. Sơn hoa sáp bảo kết Thạch...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập

  Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞一百首 其九十 王建 樹頭樹底覓殘紅 一片西飛一片東 自是桃花貪結子 錯教人恨五更風 Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập Vương Kiến Thụ đầu thụ để mịch tàn hồng Nhất phiến tây phi nhất phiến đông Tự thị đào hoa tham kết tử Thác giao...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị

  Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞 百首其二十二 王建 射生宮女宿紅妝 把得新弓各自張 臨上馬時齊賜酒 男兒跪拜謝君王 Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị Vương Kiến Xạ sinh cung nữ túc hồng trang Bả đắc tân cung các tự trương Lâm thướng mã thời tề tứ tửu Nam nhi quỵ bái...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam Nguyên tác: Đổ Phủ 諸將 其一 杜甫 落陽宮殿化為烽 休道秦關百二重 滄海未全歸禹貢 薊門何處覓堯封 朝廷袞職誰爭補 天下軍儲不自供 稍喜臨邊王將國 肯銷金甲事春農 Chư Tướng kỳ nhất Lạc Dương cung điện hoá vi phong Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng Thương Hải vị toàn quy Vũ cống Kế Môn hà...
 15. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其一 杜甫 漢朝陵墓對南山, 胡虜千秋尚入關. 昨日玉魚蒙葬地, 早時金碗出人間. 見愁汗馬西戎逼, 曾閃朱旗北斗殷. 多少材官守涇渭, 將軍且莫破愁顏. Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Đỗ Phủ Hán triễu lăng mộ đối Nam san, Hồ lũ thiên thu thượng nhập quan. Tạc nhật ngọc...
 16. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之四 薛能 曖風晴日斷浮埃, 廢路新條發釣台。 處處輕陰可惆悵, 後人攀處古人栽。 Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ Tiết Năng Ái phong tình nhật đoạn phù ai, Phế lộ tân điều phát điếu đài. Xứ xứ khinh âm khả trù trướng, Hậu nhân...
 17. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thất thủ kỳ ngũ

  Chiết Dương Liễu thất thủ kỳ ngũ Nguyên tác: Đoàn Thành Thức 折楊柳 七首其五 段成式 微黃才綻未成陰 繡戶珠帘相映深 長恨早梅無賴極 先將春色出前林 Chiết Dương Liễu - thất thủ kỳ ngũ Đoàn Thành Thức Vi hoàng tài trán vị thành âm Tú hộ châu liêm tương ánh thâm Trường hận tảo mai vô lại cực Tiên...
 18. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之二 薛能 洛橋晴影覆江船, 羌笛秋聲濕塞煙。 閒想習池公宴罷, 水蒲風絮夕陽天。 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Tiết Năng Lạc kiều tình ảnh phú giang thuyền, Khương địch thu thanh thấp tái yên. Nhàn tưởng Tập trì công yến bãi...
 19. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 20. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其三 東方虯 胡地無花草 春來不似春 自來衣帶緩 非是為腰身 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Đông Phương Cầu Hồ địa vô hoa thảo Xuân lai bất tự xuân Tự lai y đới hoãn Phi thị vị yêu thân Chú thích: 1/ Chiêu Quân, tức...
Top Bottom