thức

 1. Nguyễn Thành Sáng

  Thơ Tự Do THAO THỨC

  "Tôi chưa hề biết làm thơ, khoảng đầu năm 2015 xúc động mạnh sau khi tìm thăm và nghe "Người Ấy" kể lại là đã có thời gian dài chờ đợi tôi năm xưa... Tự nhiên cảm thấy như bị choáng một chút và biết làm thơ cho đến nay, thơ có phần khá lai láng. Do đó ở nơi tôi có niềm tin cao về chuyện huyền...
 2. Nam Anh

  Thao Thức

  THAO THỨC ( Thơ Hàn Luật ) Bình minh rọi ửng mây hồng Ánh toả như vừa bữa đông Dạ nhớ mùa qua tình huyễn ảo Hồn đau tháng cũ chuyện bao đồng Thêm buồn cánh nhạn lầm mưa bể Cũng khổ thân cò lạnh gió sông Bến hạnh là đâu thuyền đã hỏng Giường côi đẫm ướt lệ chưa chồng...
 3. Nam Anh

  Thao Thức

  THAO THỨC ( Thơ Hàn Luật ) Bình minh rọi ửng mây hồng Ánh toả như vừa bữa đông Dạ nhớ mùa qua tình huyễn ảo Hồn đau tháng cũ chuyện bao đồng Thêm buồn cánh nhạn lầm mưa bể Cũng khổ thân cò lạnh gió sông Bến hạnh là đâu thuyền đã hỏng Giường côi đẫm ướt lệ chưa chồng...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其四 李白 洞庭湖西秋月煇 瀟湘北岸早鴻飛 醉客滿船歌白苧 不知霜露入秋衣 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ tứ Lý Bạch Động Đình hồ tây...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其五 李白 帝子瀟湘去不還 空余秋草洞庭間 淡掃明湖開玉鏡 丹青畫出是君山 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ ngũ Lý Bạch Đế tử Tiêu...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

  Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân Nguyên tác: Lý Bạch 七言古詩李白 宣州謝朓樓餞別校書叔雲 棄我去者, 昨日之日不可留; 亂我心者, 今日之日多煩憂。 長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。 蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發, 俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。 抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。 人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。 Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc...
Top Bottom