thang

 1. Nam Anh

  Bắc Thang Hỏi Trời

  BẮC THANG HỎI TRỜI ( Vấn nghi 5 độ) Thâm tình đã quẳng tự hồi nao ? Dọn trống buồng tim dễ hẳn nào ? Khổ nghĩa đôi lần nên định tháo ? Tanh lòng mấy kẻ lại còn trao ? Rời tay mãi nuộc lời chưa bảo ? Rã cổ hoài la mật có ngào ? Chắc hẳn nhầm duyên thành nợ hão ? Hay...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh

  Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風-齊有倜儻生 李白 齊有倜儻生, 魯連特高妙。 明月出海底, 一朝開光耀。 卻秦振英聲, 後世仰末照。 意輕千金贈, 顧向平原笑。 吾亦澹蕩人, 拂衣可同調。 Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Lý Bạch Tề hữu thích thảng sinh, Lỗ Liên đặc cao diệu. Minh nguyệt...
 3. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thăng Long (II)

  Thăng Long (II) Nguyên tác: Nguyễn Du 昇龍其 (二) 阮攸 (北行雜錄) 古時明月照新城 猶是昇龍舊帝京 衢巷四開迷舊跡 管弦一變雜新聲 千年富貴供爭奪 早歲親朋平死生 世事浮沉休嘆息 自家頭白亦星星 - Phiên âm - THĂNG LONG II Nguyễn Du (Bắc Hành Tạp Lục) Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành Do thị...
Top Bottom