thái

 1. Thiên Sầu

  Thái độ đối diện cuộc đời

  Có người phụ nữ mời một người thợ sơn về sơn mấy bức tường nhà cô ta để chuẩn bị đón xuân, người thợ vừa bước vào cổng nhìn thấy chồng của cô ta bị mù cả hai mắt, lập tức tỏ vẻ rất thương hại. Nhưng người bị mù mắt đó luôn luôn vui vẻ lạc quan yên đời, nên người thợ sơn làm việc ở đó mấy...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Phòng thái uý mộ

  Biệt Phòng thái uý mộ Nguyên tác: Đỗ Phủ 五言律詩 杜甫 別房太尉墓 他鄉復行役, 駐馬別孤墳。 近淚無乾土, 低空有斷雲。 對棋陪謝傅, 把劍覓徐君。 唯見林花落, 鶯啼送客聞。 Biệt Phòng thái uý mộ Tha hương phục hành dịch Trú mã biệt cô phần Cận lệ vô can thổ Đê không hữu đoạn vân...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị

  Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lưu Vũ Tích 平蔡州三首 其二 劉禹錫 汝南晨雞喔喔鳴, 城頭鼓角音和平. 路旁老人憶舊事, 相與感激皆涕零. 老人收淚前致辭: "官軍入城人不知. 忽驚元和十二載, 重見天寶承平時" Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị Lưu Vũ Tích Nhữ Nam thần kê ác ác minh, Thành đầu cổ giác âm hòa bình...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Vọng Thái Lăng

  Vọng Thái Lăng Nguyên tác: Chu Văn An 望泰陵 朱文安 松秋深鎖日將夕, 煙草如苔迷亂石 。 黯淡千山風更愁, 消沉萬古雲無跡 。 溪花欲落雨絲絲, 野鳥不歸山寂寂 。 幾度躊躇行復行, 平蕪無盡春生碧 。 Vọng Thái Lăng Tùng thu thâm toả nhật tương tịch, Yên thảo như đài mê loạn thạch. Ảm đạm thiên sơn phong cánh sầu, Tiêu trầm...
 5. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đường Việt lưỡng Thái Tông

  Đường Việt lưỡng Thái Tông Nguyên tác: Trần Thái Tông 唐越両太宗 唐越開基両太宗, 彼稱眞觀我元豐。 建成誅死安生在, 廟號雖同徳不同。 Đường Việt lưỡng Thái Tông Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái Tông Bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong Kiến Thành tru tử An Sinh tại Miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng...
Top Bottom