thị

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ

  Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟中夜雪有懷盧于四侍御弟 杜甫 朔風吹桂水 大雪夜紛紛 暗度南樓月 寒深北渚雲 燭斜初近見 舟重竟無聞 不識山陰道 聽雞更憶君 Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Đỗ Phủ Sóc phong xuy Quế thủy Đại tuyết dạ phân phân Ám độ nam lâu...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi

  Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中讀元九詩 白居易 把君詩卷燈前讀 詩盡燈殘天未明 眼痛滅燈揂闇坐 逆風吹浪打船聲 Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Bạch Cư Dị Bả quân thi quyển đăng tiền độc Thi tận đăng tàn thiên vị minh Nhãn thống diệt đăng do ám tọa Sóc phong xuy lãng đả thuyền...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang

  Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang Nguyên tác: Đỗ Phủ 九日藍田崔氏莊 杜甫 老去悲秋強自寬 興來今日盡君歡 羞將短髮還吹帽 笑倩旁人為正冠 藍水遠從千瀾落 玉山高並兩峰寒 明年此會知誰健 醉把茱萸仔細看 Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang Lão khứ bi thu cưỡng tự khoan Hứng lai kim nhật tận quân hoan Tu tương đoản phát hoàn xuy...
 4. Thiên Sầu

  Nếu Và Thì

  Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa… Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn… Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc… Nếu bạn đang tìm kiếm ánh...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di ....

  Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di .... Nguyên tác: Đỗ Tuân Hạc 顾云侍御出二子 请诗因遗一绝 杜荀鹤 二雏毛骨秀仍奇 小小能吟大大诗 想得月中仙桂树 各从生日长新枝 Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di Nhất Tuyệt Đỗ Tuân Hạc Nhị sồ mao cốt tú nhưng kỳ Tiểu tiểu năng ngâm đại đại thi...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cận thí thướng Trương thủy bộ

  Cận thí thướng Trương thủy bộ Nguyên tác: Châu Khánh Dư 朱慶餘 近试上张水部 洞房昨夜停红烛, 待晓堂前拜舅姑。 妆罢低声问夫婿, 画眉深浅入时无? Cận thí thướng Trương thủy bộ Động phòng tạc dạ đình hồng chúc Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô Trang bãi đê thanh vấn phu tế...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm hoài thi nhất thủ

  Cảm hoài thi nhất thủ Nguyên tác: Đỗ Mục 感懷詩壹首 杜牧 時滄州用兵 高文會隋季, 提劍徇天意. 扶持萬代人, 步驟三皇地. 聖雲繼之神, 神仍用文治. 德澤酌生靈, 沉酣薰骨髓. 旄頭騎箕尾, 風塵蘇門起. 胡兵剎漢兵, 尸滿咸陽市. 宣皇走豪杰, 談笑開中否. 蟠聯兩河間, 燼萌終不弭. 號為精兵處, 齊蔡燕趙魏. 合環千里疆, 爭為壹家事. 逆子嫁虜孫, 西鄰聘東里. 急熱同手足, 唱和如宮徵. 法制自作為, 禮文爭僭擬...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Thị Lang Thuc..tam thủ kỳ tam

  Bồi Thị Lang Thuc..tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 陪侍郎叔游洞庭醉后 三首其三 李白 划却君山好, 平铺湘水流。 巴陵无限洒, 醉杀洞庭秋。 Bồi Thị Lang Thúc Du Động Đình Tuý Hậu tam thủ kỳ tam Lý Bạch Hoa khước Quân sơn hảo, Bình phô Tương thuỷ lưu. Ba Lăng vô hạn tửu, Tuý sát Động Đình...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其四 李白 洞庭湖西秋月煇 瀟湘北岸早鴻飛 醉客滿船歌白苧 不知霜露入秋衣 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ tứ Lý Bạch Động Đình hồ tây...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn

  Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 碧澗別墅喜皇甫侍御相訪 劉長卿 荒村帶返照, 落葉亂紛紛. 古路無行客, 深山獨見君. 野橋經雨斷, 洞水向田分. 不為怜同病, 何人到白雲. Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏng Lưu Trường Khanh Hoang thôn đái phản chiếu Lạc...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn

  Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn Nguyên tác: Đỗ Thẩm Ngôn 蓬萊三殿侍宴奉敕詠終南山 杜審言 北斗掛城邊, 南山倚殿前. 雲標金闕迥, 樹杪玉堂懸. 半嶺通佳氣, 中峰繞瑞煙. 小臣持獻壽, 長此戴堯天. Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn Đỗ Thẩm Ngôn Bắc đẩu quải thành biên, Nam sơn ỷ...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其五 李白 帝子瀟湘去不還 空余秋草洞庭間 淡掃明湖開玉鏡 丹青畫出是君山 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ ngũ Lý Bạch Đế tử Tiêu...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân

  Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân Nguyên tác: Lý Bạch 答湖州迦葉司馬問白是何人 李白 青蓮居士謫仙人, 酒肆藏名三十春。 湖州司馬何須問? 金粟如來是後身。 Ðáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân Lý Bạch Thanh Liên cư sĩ (1) trích tiên nhân, Tửu tứ tàng danh tam thập xuân. Hồ Châu tư mã...
 14. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Cáo tật thị chúng

  Cáo tật thị chúng Nguyên tác: Mãn Giác thiền sư Thư pháp bởi Nguyễn Quốc Đoan Tài Lê sưu tầm Tranh thơ bởi Cát Vân Cáo tật thị chúng Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa...
 15. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tứ thời thi – Hạ từ

  Tứ thời thi – Hạ từ Nguyên tác: Ngô Chi Lan 四时诗 。夏詞 吳芝蘭 風吹榴花红番番 佳人閒打秋千援 傷春倍立一黄鸎 惜晾偯啼双子鷰 停鍼無語翆盾低 倦倚紗窗夢迷慾 卻怪卷簾人唤起 香魂終不到廖西 Tứ thời thi – Hạ từ Ngô Chi Lan Phong xuy lựu hoa hồng phiến phiến, Giai nhân nhàn đả thu thiên viện. Thương xuân bội lập nhất...
Top Bottom