tảo

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Tiền Tảo Xuân

  Cung Tiền Tảo Xuân Nguyên tác: Vương Kiến 宮前早春 王建 酒幔高樓一百家 宮前楊柳寺前花 內園分得溫湯水 二月中旬已進瓜 Cung TiềnTảo Xuân Vương Kiến Tửu mạn cao lâu nhất bách gia Cung tiền dương liễu tự tiền hoa Cung viên phân đắc ôn thang thủy Nhị nguyệt trung tuần dĩ tiến qua Chú thích: 1/...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tần hoàng tảo lục hiệp

  Cổ Phong - Tần hoàng tảo lục hiệp Nguyên tác: Lý Bạch 古風 - 秦皇掃六合 李白 秦皇掃六合, 虎視何雄哉。 揮劍決浮雲, 諸侯盡西來。 明斷自天啟, 大略駕群才。 收兵鑄金人, 函谷正東開。 銘功會稽嶺, 騁望琅琊臺。 刑徒七十萬, 起土驪山隈。 尚采不死葯, 茫然使心哀。 連弩射海魚, 長鯨正崔嵬。 額鼻象五岳, 揚波噴雲雷。 鬈鬣蔽青天, 何由睹蓬萊。 徐市載秦女, 樓船幾時迴。...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào

  Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào Nguyên tác: Hàn Dũ 八月十五夜贈張功曹 韓愈 纖雲四卷天無河, 清風吹空月舒波。 沙平水息聲影絕, 一杯相屬君當歌。 君歌聲酸辭且苦, 不能聽終淚如雨。 洞庭連天九疑高, 蛟龍出沒猩鼯號。 十生九死到官所, 幽居默默如藏逃。 下床畏蛇食畏藥, 海氣濕蟄熏腥臊。 昨者州前捶大鼓, 嗣皇繼聖登夔皋。 赦書一日行萬里, 罪從大辟皆除死。 遷者追回流者還,...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tảo hành

  Tảo hành Nguyên tác: Mạc Đĩnh Chi 早行 莫挺之 蝴蝶醒殘夢, 商郎聞櫂歌。 張帆開夙霧, 擺櫂破晴波。 水入九江闊, 山歸三楚多。 濂溪何處是? 我欲訪煙蘿。 Tảo hành Mạc Đĩnh Chi Hồ điệp tỉnh tàn mộng, Thương Lang văn trạo ca. Trương phàm khai túc vụ, Bãi trạo phá tình ba. Thủy nhập Cửu Giang khoát...
Top Bottom