tâm

 1. Thiên Sầu

  Tâm như thủy

  Cách đây hai năm vào ngày sinh nhật, chị nhận được một món quà từ một người bạn ở Hà Nội, một món quà mà khi mở ra chị bất ngờ quá đỗi, chỉ là ba chữ hán viết trên một tấm giấy dó giản dị: Tâm như thuỷ, với lời đề tặng: “Tặng cho em ba chữ để tự khuyên mình. Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam Nguyên tác: Đổ Phủ 諸將 其一 杜甫 落陽宮殿化為烽 休道秦關百二重 滄海未全歸禹貢 薊門何處覓堯封 朝廷袞職誰爭補 天下軍儲不自供 稍喜臨邊王將國 肯銷金甲事春農 Chư Tướng kỳ nhất Lạc Dương cung điện hoá vi phong Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng Thương Hải vị toàn quy Vũ cống Kế Môn hà...
 5. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 6. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其三 東方虯 胡地無花草 春來不似春 自來衣帶緩 非是為腰身 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Đông Phương Cầu Hồ địa vô hoa thảo Xuân lai bất tự xuân Tự lai y đới hoãn Phi thị vị yêu thân Chú thích: 1/ Chiêu Quân, tức...
 7. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其一 東方虯 漢道方全盛 朝廷足武臣 何須薄命妾 辛苦事和親 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Đông Phương Cầu Hán đạo phương toàn thịnh Triều đình túc võ thần Hà tu bạc mệnh thiếp Tân khổ sự hoà thân Chú thích...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其一 高適 鐵騎橫行鐵岭 西看邏逤取封侯 青海祗今將飲馬 黃河不用更防秋 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Cao Thích Thiết kỵ hoành hành Thiết Lãnh Tây khán La Ta thủ phong hầu Thanh Hải chi kim tương ẩm mã Hoàng Hà bất dụng canh phòng...
 9. Thiên Sầu

  Những con sói trong tâm hồn

  Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu... Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói: "Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ tam

  Cảm ngộ kỳ tam Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其三 幽人歸獨臥, 滯慮洗孤清, 持此謝高鳥, 因之傳遠情。 日夕懷空意, 人誰感至精? 飛沈理自隔, 何所慰吾誠? Ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh Cảm ngộ kỳ III U nhân quy độc ngoạ Trệ lự tẩy cô thanh Trì thử tạ cao điểu Nhân chi truyền viễn tình...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其二 高適 萬騎爭歌楊柳春 千場對舞繡麒麟 到處盡逢歡洽事 相看總是太平人 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Cao Thích Vạn kỵ tranh ca dương liễu xuân Thiên trường đối vũ tú kỳ lân Đáo xứ tận phùng hoan hiệp sự Tương khan tổng sự thái bình...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt nội phó trưng kỳ tam

  Biệt nội phó trưng kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 別內赴徵其三 翡翠為樓金作梯, 誰人獨宿倚門啼。 夜坐寒燈連曉月, 行行淚盡楚關西。 Biệt nội phó trưng Phỉ thuý vi lâu kim tác thê, Thuỳ nhân độc túc ỷ môn đề. Dạ toạ hàn đăng liên hiểu nguyệt, Hàng hàng lệ tận Sở quan tê. --Dịch nghĩa:-- Từ giã vợ...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Thị Lang Thuc..tam thủ kỳ tam

  Bồi Thị Lang Thuc..tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 陪侍郎叔游洞庭醉后 三首其三 李白 划却君山好, 平铺湘水流。 巴陵无限洒, 醉杀洞庭秋。 Bồi Thị Lang Thúc Du Động Đình Tuý Hậu tam thủ kỳ tam Lý Bạch Hoa khước Quân sơn hảo, Bình phô Tương thuỷ lưu. Ba Lăng vô hạn tửu, Tuý sát Động Đình...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Thành tam thủ kỳ nhất

  Bích Thành tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 碧城三首(其一) 李商隱 碧城十二曲闌干, 犀闢塵埃玉闢寒。 閬苑有書多附鶴, 女床無樹不栖鸞。 星沉海底當窗見, 雨過河源隔座看。 若是曉珠明又定, 一生長對水精盤。 Bích Thành tam thủ kỳ nhất Lý Thương Ẩn Bích thành thập nhị khúc lan can, Tê tích trần ai, ngọc tích hàn. Lãng...
 15. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị

  Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lưu Vũ Tích 平蔡州三首 其二 劉禹錫 汝南晨雞喔喔鳴, 城頭鼓角音和平. 路旁老人憶舊事, 相與感激皆涕零. 老人收淚前致辭: "官軍入城人不知. 忽驚元和十二載, 重見天寶承平時" Bình Thái Châu tam thủ kỳ nhị Lưu Vũ Tích Nhữ Nam thần kê ác ác minh, Thành đầu cổ giác âm hòa bình...
 16. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam

  Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 平蕃曲三首 其三 劉長卿 絕漠大軍還 平沙獨戍閑 空留一片石 萬古在燕山 Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam Lưu Trường Khanh Tuyệt mạc đại quân hoàn Bình sa độc thú nhàn Không lưu nhất phiến thạch Vạn cổ tại Yên san Chú thích:1/...
 17. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn

  Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn Nguyên tác: Đỗ Thẩm Ngôn 蓬萊三殿侍宴奉敕詠終南山 杜審言 北斗掛城邊, 南山倚殿前. 雲標金闕迥, 樹杪玉堂懸. 半嶺通佳氣, 中峰繞瑞煙. 小臣持獻壽, 長此戴堯天. Bồng Lai Tam Điện Thị Yến, Phụng Vịnh Chung Nam Sơn Đỗ Thẩm Ngôn Bắc đẩu quải thành biên, Nam sơn ỷ...
 18. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc..ngũ thủ kỳ tam

  Bồi Tộc Thúc..ngũ thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至遊洞庭 五首其三 李白 洛陽才子謫湘川, 元禮同舟月下仙。 記得長安還欲笑, 不知何處是西天。 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ tam Lý Bạch Lạc Dương tài tử trích...
 19. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tam canh nguyệt

  Tam canh nguyệt Nguyên tác: Lê Thánh Tông 三更月 黎聖宗 三更風露海天辽 一片寒光上璧霄 不曌英熊心曲亊 承雲西進夜岧岧 Tam canh nguyệt Lê Thánh Tông Tam canh phong lộ hải thiên liêu, Nhất phiến hàn quang thượng bích tiêu. Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự, Thừa vân tây tiến dạ thiều thiều...
 20. Lãnh Thanh Tâm

  Thơ Tự Do Tập thơ Tự tình của Lãnh Thanh Tâm

  EM QUEN RỒI Em quen rồi làm bạn với đơn côi Tỉ tê buồn giấu sau nơi cánh cửa Vạn niềm vui nhưng được chăng chọn lựa Hạnh phúc nào cũng xa xỉ vậy sao? Bằng tất cả niềm tin em đã trao Bằng nỗi nhớ ngọt ngào em từng có Thổn thức dồn nơi trái tim màu đỏ Cả những gì em gọi đó...
Top Bottom