1. Thiên Sầu

  So Sánh

  Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi vì tất cả đều khập khiễng ! Bạn nghĩ sao khi có một cô người yêu thông minh và xinh đẹp? Hẳn phải hạnh phúc lâng lâng chín tầng mây ấy chứ ! Vậy mà tôi cứ phải luôn suy nghĩ về điều này vì chả là so với nàng, tôi như chú vịt xấu...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Trì Dương Sở Cư

  Biệt Trì Dương Sở Cư Nguyên tác: La Ẩn 別池陽所居 羅隱 黃塵初起此留連, 火耨刀耕六七年. 夜雨老農傷水早, 雪晴漁父共舟船. 已悲世亂身須去, 肯愧途危跡屢遷. 卻是九華山有意, 列行相送到江邊. Biệt Trì Dương Sở Cư La Ẩn Hoàng trần sơ khời thử lưu liên, Hỏa nậu đao canh lục thất niên. Dạ vũ lão nông thương thủy tảo...
 3. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Sơ xuân

  Sơ xuân Nguyên tác: Thái Thuận Sơ Xuân Thái Thuận Tam đông quá liễu nhất xuân quy , Tác noãn đông phong phóng phóng xuy. Băng tuyết đống ngân phô thủy diện , Kiền khôn sanh ý thượng lâm chi. Liễu hoàn cựu lục oanh du tĩnh , Đào thí tân hồng điệp vị tri. Nhật mộ...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hữu Sở Cảm

  Hữu Sở Cảm Nguyên tác: Phạm Đình Hổ 有 所 感 長安小兒女, 纖手丱丫鬟。 深閨不知苦, 猶掃落花看。 長安小兒女, 眉黛月雙彎。 為愛梅花潔, 臨風不覺寒。 長安小兒女, 花前獨倚欄。 只怕檀郎聽, 橫琴笑不彈。 Hữu Sở Cảm Trường An tiểu nhi nữ; Tiêm thủ quán nha hoàn. Thâm khuê bất tri khổ; Do tảo lạc hoa khan. Trường...
Top Bottom