sinh

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh

  Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風-齊有倜儻生 李白 齊有倜儻生, 魯連特高妙。 明月出海底, 一朝開光耀。 卻秦振英聲, 後世仰末照。 意輕千金贈, 顧向平原笑。 吾亦澹蕩人, 拂衣可同調。 Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Lý Bạch Tề hữu thích thảng sinh, Lỗ Liên đặc cao diệu. Minh nguyệt...
 2. Thiên Sầu

  Quà giáng sinh

  Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ức Thôi Sinh

  Ức Thôi Sinh Nguyên tác: Hồng Tiêu 憶崔生 紅綃 深洞鶯啼恨阮郎 偷來花下解珠璫 碧雲飄斷音書絕 空倚玉簫愁鳳凰 Ức Thôi Sinh Hồng Tiêu Thâm động oanh đề hận Nguyễn lang Thâu lai hoa hạ giải châu đang Bích vân phiêu đoạn âm thư tuyệt Không ỷ ngọc tiêu sầu phượng hoàng Chú thích: 1/ Thôi sinh...
Top Bottom