quy

 1. Thiên Sầu

  Điều quý giá nhất

  Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

  Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh Nguyên tác: Sầm Tham 七言古詩 岑參 白雪歌送武判官歸京 北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪; 忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開。 散入珠簾濕羅幕, 狐裘不煖錦衾薄。 將軍角弓不得控, 都護鐵衣冷猶著。 瀚海闌干百丈冰, 愁雲黲淡萬里凝。 中軍置酒飲歸客, 胡琴琵琶與羌笛。 紛紛暮雪下轅門, 風掣紅旗凍不翻。 輪臺東門送君去, 去時雪滿天山路; 山迴路轉不見君,...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh

  Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 涪江泛舟送韋班歸京 杜甫 追餞同舟日, 傷春一水間。 飄零為客久, 衰老羨君還。 花遠重重樹, 雲輕處處山。 天涯故人少, 更益鬢毛斑。 Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Đỗ Phủ Truy tiễn đồng chu nhật Thương xuân nhất thủy gian Phiêu linh vi khách...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh

  Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 涪江泛舟送韋班歸京 杜甫 追餞同舟日, 傷春一水間。 飄零為客久, 衰老羨君還。 花遠重重樹, 雲輕處處山。 天涯故人少, 更益鬢毛斑。 Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Đỗ Phủ Truy tiễn đồng chu nhật Thương xuân nhất thủy gian Phiêu linh vi khách...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bành Lãi Hồ Vãn Quy

  Bành Lãi Hồ Vãn Quy Nguyên tác: Bạch Cư Dị 彭蠡湖晚歸 白居易 彭蠡湖天晚, 桃花水气春. 鳥飛千白點, 日沒半江輪. 何必為遷客, 無勞是病身. 但來臨此望, 少有不愁人. Bành Lãi Hồ Vãn Quy Bạch Cư Dị Bành Lãi hồ thiên vãn, Đào hoa thủy khí xuân. Điểu phi thiên bạch điểm, Nhật một bán giang luân. Hà...
 6. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Quy Côn Sơn chu trung tác

  Quy Côn Sơn chu trung tác Nguyên tác: Nguyễn Trãi 歸崑山舟中作 阮廌 十年飄轉嘆蓬萍 歸思搖搖日似旌 幾托夢魂尋故里 空將血淚洗先塋 兵餘斤斧嗟難禁 客裡江山只此情 鬱鬱寸懷無奈處 船窗推枕到天明 - Phiên âm - Quy Côn Sơn chu trung tác Nguyễn Trãi Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình Qui tứ...
 7. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Quy hứng

  Quy hứng Nguyên tác: Nguyễn Trung Ngạn 歸 興 阮 忠 彥 老 桑 葉 落 蠶 方 盡 早 稻 花 香 蟹 正 肥 見 說 在 家 貧 亦 好 江 南 雖 樂 不 如 歸 Quy hứng Lão tang diệp lạc tàm phương tận Tảo đạo hoa hương giải chính phì Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo Giang Nam tuy lạc bất như quy. --Dịch...
 8. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đại tác cửu thú tư quy I

  Đại tác cửu thú tư quy I Nguyên tác: Nguyễn Du Đại tác cửu thú tư quy I Quan ngoại thu phong tống địch xuy Ban Siêu đầu bạch vị thành quy Thập niên hứa quốc quân ân trọng Thiên lý ly gia lữ mộng trì Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi Lũng...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Quy Côn Sơn chu trung tác

  Quy Côn Sơn chu trung tác Nguyên tác: Nguyễn Trãi 歸崑山舟中作 阮廌 十年飄轉嘆蓬萍 歸思搖搖日似旌 幾托夢魂尋故里 空將血淚洗先塋 兵餘斤斧嗟難禁 客裡江山只此情 鬱鬱寸懷無奈處 船窗推枕到天明 - Phiên âm - Quy Côn Sơn chu trung tác Nguyễn Trãi Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình Qui tứ...
Top Bottom