phu

 1. T

  Hội chợ phù hoa

  Mượn tựa đề một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Thackeray, tác giả Giáng Uyên đã nêu lên một vấn đề đáng suy nghĩ trong giới trẻ Việt Nam hôm nay: sở thích tiêu xài để chứng tỏ mình. Cách đây vài tuần, anh chàng giữ xe trong một quán cà phê nọ ở Sài Gòn vừa dắt xe cho tôi vừa hỏi: “Chừng...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cuồng Phu

  Cuồng Phu Nguyên tác: Đỗ Phủ 狂夫 杜甫 萬里橋西一草堂 百花潭水正滄艮 風含翠篠娟娟靜 雨裛紅蕖冉冉香 厚祿故人書斷絕 恒餓稚子色凄涼 欲埴溝壑惟疏放 自笑狂夫老更狂 Cuồng Phu Vạn Lý kiều tây nhất thảo đường Bách Hoa đàm thủy chính Thương Lương Phong hàm thúy tiểu quyên quyên tĩnh Vũ ấp hồng cừ nhiễm nhiễm hương...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chức Phụ Từ

  Chức Phụ Từ Nguyên tác: Mạnh Giao Chức Phụ Từ Phu thị điền trung lang Thiếp thị điền trung nữ Đương niên giá đắc quân Vị quân bỉnh cơ trữ Cân lực nhật dĩ bì Bất tức song hạ ki Như hà chức hoàn tố Thân trước lam lũ y Quan gia bảng thôn lộ Cánh sách tài tang...
 4. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Phu

  Chinh Phu Nguyên tác: Đỗ Phủ 征夫 杜甫 十室幾人在? 千山空自多. 路衢唯見哭, 城市不聞歌. 漂梗無安地, 銜枚有荷戈. 官軍未通蜀, 吾道竟如何! Chinh Phu Đỗ Phủ Thập thất kỷ nhân tại ? Thiên sơn không tự đa. Lộ cù duy kiến khốc, Thành thị bất văn ca. Phiêu ngạnh vô an địa, Hàm mai hữu hạ...
 5. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất

  Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất Nguyên tác: Đỗ Phủ 至德二載甫自京金 光門出間道歸鳳翔 乾元初從左拾遺移 華洲掾與親故別因 出此門有悲往事 杜甫 此道昔歸順 西郊胡正繁 至今殘破膽 應有未招魂 近侍歸京邑 移官起至尊 無才日衰老 駐馬望千門 Kim Quang Môn Xuất Gian Đạo Quy Phụng Tường. Càn Nguyên sơ, Tòng Tả...
 6. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Chiêu Phu

  CHIÊU PHU ( Ngũ độ thanh) Cứ hẹn nhưng rồi vẫn quả nhân Người khôn chả mộ cõi ngu đần Thơ đề chữ dở tình hoai vận Hoạ thảo vần suông nghĩa khuyết vần. Cũng nhắc không đành trêu kẻ nhận Còn đe chả đáng giỡn ai cần Đôi lời nhắn gởi rèn tâm nhẫn Khóc nhạt đôi lời dẫu khổ...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nhật - Nguyên tác: Thôi Quốc Phụ

  Cửu Nhật Nguyên tác: Thôi Quốc Phụ 九日 崔國輔 江邊楓落菊花黃 少長登高一望鄉 九日陶家雖載酒 三年楚客已沾裳 Cửu Nhật Thôi Quốc Phụ Giang biên phong lạc, cúc hoa hoàng Thiếu trưởng đăng cao nhất vọng hương Cửu nhật Đào gia tuy tải tửu Tam niên Sở khách dĩ triêm thường Chú thích: 1/ cửu...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ

  Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Nguyên tác: Thôi Thự 九月登望仙臺呈劉明府 崔署 漢文皇帝有高臺 此日登臨署色開 三晉雲山皆北向 二陵風雨自東來 關門令尹誰能識 河上仙翁去不回 且欲近尋彭澤宰 陶然共醉菊花杯 Cửu Nguyệt Đăng Vọng Tiên Đài Trình Lưu Minh Phủ Hán Văn hoàng đế hữu cao đài Thử nhật đăng lâm thự sắc...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến

  Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Nguyên tác: Vi Trang 陪金陵府相中堂夜宴 韋莊 滿耳笙歌滿眼花, 滿樓珠翠勝吳娃. 因知海上神仙窟, 只似人間富貴家. 繡戶夜攢紅燭市, 舞衣晴曳碧天霞. 卻愁宴罷青鵝散, 揚子江頭月半斜. Bồi Kim Lăng Phủ Tướng Trung Đường Dạ Yến Vi Trang Mãn nhĩ sinh ca, mãn nhãn hoa, Mãn lâu châu thúy...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bần Phụ Từ

  Bần Phụ Từ Nguyên tác: Nguyên Kết 貧婦詞 元結 誰知苦貧夫, 家有愁怨妻。 請君聽其詞, 能不為酸淒。 所憐抱中兒, 不如山下麑。 空念庭前地, 化為人吏蹊。 出門望山澤, 回頭心復迷。 何時見府主, 長跪向之啼。 Bần Phụ Từ Nguyên Kết Thuỳ tri khổ bần phu, Gia hữu sầu oán thê. Thỉnh quân thính kỳ từ, Năng bất vị toan...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn

  Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 碧澗別墅喜皇甫侍御相訪 劉長卿 荒村帶返照, 落葉亂紛紛. 古路無行客, 深山獨見君. 野橋經雨斷, 洞水向田分. 不為怜同病, 何人到白雲. Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏng Lưu Trường Khanh Hoang thôn đái phản chiếu Lạc...
 12. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Ngọc tỉnh liên phú

  Ngọc tỉnh liên phú Nguyên tác: Mạc Đĩnh Chi 玉井蓮賦 客有: 隱几高齋,夏日正午。 臨碧水之清池,詠芙蓉之樂府。 忽有人焉: 野其服,黃其冠。 迥出塵之仙骨,凜辟穀之臞顏。 問之何來,曰從華山。 迺授之几,迺使之坐。 破東陵之瓜,薦瑤池之果, 載言之琅,載笑之瑳。 既而目客曰: 子非愛蓮之君子耶! 我有異種,藏之袖間。 非桃李之粗俗,非梅竹之孤寒。 非僧房之枸杞,非洛土之牡丹。 非陶令東籬之菊,非靈均九畹之蘭。...
 13. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hiểu lũng quán phu

  Hiểu lũng quán phu Nguyên tác: Cao Bá Quát 曉隴灌夫 高伯括 霧裏双槔晉手搴, 腹枵唇顫短簑紃 。 百噚破草長堤陌, 五尺新秧上畔田 。 Hiểu lũng quán phu Cao Bá Quát Vụ lý song cao tấn thủ khiên, Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên. Bách tầm phá thảo trường đê mạch, Ngũ xích tân ương thượng bạn...
 14. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hạnh An Bang phủ

  Hạnh An Bang phủ Nguyên tác: Trần Thánh Tông 幸安邦府 朝遊浮雲嶠 暮宿明月灣 忽然得佳趣 萬象生毫端 陳聖宗 Hạnh An Bang phủ Triêu du phù vân kiêu Mộ túc minh nguyệt loan Hốt nhiên đắc giai thú Vạn tương sinh hào đoan Trần Thánh Tông --Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng-- Dạo chơi phủ...
 15. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi BÀN KHÊ ĐIỂU HUỲNH PHÚ

  BÀN KHÊ ĐIỂU HUỲNH PHÚ Nguyên tác: Trần Công Cẩn Khách hữu phương thiên khê, chu vạn hức; thuấn Kỳ Phong, võ Triều, Lạc; lịch Nghiêm lại nhi tả toàn; Chỉ Bàn Khê nhi kinh bạc. Nga yên thụ chi vi mang, đạm phong vân chi mãng mạc.Kiển trung tâm hề dao dao, niệm giai hứng hề di ngạc. Hốt...
 16. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thanh Hóa Phủ Đạo Trung

  Thanh Hóa Phủ Đạo Trung Nguyên tác: Lê Thánh Tông 清 化 府 道 中 去 年 戎 事 在 塵 泥 吟 筆 今 秋 歸 舊 題 望 雨 遠 看 雲 起 北 感 時 頻 顧 火 流 西 宋 江 水 狭 波 聲 小 大 利 山 空 草 色 萋 爱 景 境 風 光 非 昔 日 相 逢 訪 古 說 丁 黎 Âm Hán Việt: Thanh Hóa Phủ Đạo Trung Khứ niên nhung sự tại trần nê Ngâm bút kim...
 17. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Chinh Phụ Ngâm Khúc

  Chinh phụ ngâm khúc Nguyên tác: Đặng Trần Côn 征婦吟曲 鄧陳琨 著 一。亂時 1. Loạn Thời 天 地 風 塵 紅 顏 多 屯 悠 悠 彼 蒼 兮 誰 造 因 鼓 鼙 聲 動 長 城 月 5 烽 火 影 照 甘 泉 雲 九 重 按 劍 起 當 席 半 夜 飛 檄 傳 將 軍 清 平 三 百 年 天 下 從 此 戎 衣 屬 武 臣 10 使 星 天 門 催 曉 發 行 人 重 法 輕 離 別 弓 箭 兮 在 腰 妻...
 18. Thiên Sầu

  Cổ Thi Tìm hiểu về Phú

  Phú ( thể Phú hay mọi người thường gọi là Hán Phú ) 養心說 學問之道無他求其放心而已. 故孟子曰養心莫善于寡欲,誠哉斯言也,養心之道有二,曰:有形之養心, 曰:無形之養心. 流連乎詩酒風月, 游山玩水, 觀賞花木,此有形之養心. 閉目靜坐, 心如枯木, 此無形之養心也。 - DƯỠNG TÂM THUYẾT Học vấn chi đạo vô tha , cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ , Cố MẠNH TỬ viết : Dưỡng tâm mạc thiện...
Top Bottom