phát

 1. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiếu Kính Kiến Bạch Phát

  Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Nguyên tác: Trương Cửu Linh 照鏡見白髮 張九齡 宿昔青雲志 蹉跎白髮年 誰知明鏡裏 形影自相怜 Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Trương Cửu Linh Túc tích thanh vân chí Sa đà bạch phát niên Thùy tri minh kính lý Hình ảnh tự tương liên --Dịch nghĩa: -- Soi Gương Thấy...
 2. Thiên Sầu

  Cuộc đối thoại giữa người và Phật về chuyện ngoại tình!

  Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi người đứng... Người : Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con thật không biết nên làm thế nào. Phật : Con có thể xác định người đàn bà con đang yêu hiện nay là người...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất

  Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất Nguyên tác: La Ẩn 感弄猴人賜朱紱 羅隱 十二三年就試期 五湖煙月奈相違 如何學取孫供奉 一笑君王便著緋 Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất La Ẩn Thập nhị tam niên tựu thí kỳ Ngũ Hồ yên nguyệt nại tương vi Như hà học thủ Tôn cung phụng Nhất tiếu quân vương tiện trước phi...
Top Bottom