ông

 1. Thiên Sầu

  Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào nhỉ!?

  Người đàn ông thật sự yêu em, là người... Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ. Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em. Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra. Đi siêu...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch đầu ông vịnh

  Bạch đầu ông vịnh Nguyên tác: Lưu Hi Di 白頭翁詠 洛陽城東桃李花,飛來飛去落誰家。 洛陽兒女好顏色,行逢落花長嘆息。 今年花落顏色改,明年花開復誰在。 已見鬆柏摧為薪,更聞桑田變成海。  古人無復洛城東,今人還對落花風。  年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。  寄言全盛紅顏子,應憐半死白頭翁。 此翁白頭真可憐,伊昔紅顏美少年。  公子王孫芳樹下,清歌妙舞落花前。  光祿池台開錦繡,將軍樓閣畫神仙。  一朝臥病無相識,三春行樂在誰邊。...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh)

  Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh) 代悲白頭翁(白頭翁詠) 洛陽城東桃李花, 飛來飛去落誰家。 洛陽女兒好顏色, 行逢落花長歎息。 今年花落顏色改, 明年花開復誰在。 已見松柏摧為薪, 更聞桑田變成海。 古人無復洛城東, 今人還對落花風。 年年歲歲花相似, 歲歲年年人不同。 寄言全盛紅顏子, 應憐半死白頭翁。 此翁白頭真可憐, 伊昔紅顏美少年。 公子王孫芳樹下, 清歌妙舞落花前。 光祿池臺開錦繡, 將軍樓閣畫神仙。 一朝臥病無相識, 三春行樂在誰邊。 宛轉蛾眉能幾時, 須臾鶴發亂如絲。...
Top Bottom