1. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Từ nhị thủ kỳ nhị

  Cung Từ nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Trương Tịch 宮詞 二首具二 張籍 黃金扞撥紫檀槽, 弦索初張調更高。 盡理昨來新上曲, 內官簾外送櫻桃。 Cung Từ nhị thủ kỳ nhị Trương Tịch Hoàng kim hãn bát tử đàn tào, Huyền sách sơ trương điệu cánh cao. Tận lý tạc lai tân thượng khúc, Nội quan liêm ngoại tống...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其二 杜甫 韓公本意筑三城, 擬絕天驕撥漢旌. 豈謂盡煩回紇馬, 翻然遠救北方兵. 胡來不覺潼關隘, 龍起猶聞晉水清. 獨使至尊懮社稷, 諸君何以答升平? Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Đỗ Phủ Hàn công bản ý củng tam thành, Nghĩ tuyệt thiên kiêu bát Hán tinh. Khởi vị tận...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng

  Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên 詔追赴都 二月至灞亭上 柳宗元 十一年前南渡客 四千里外北歸人 詔書許逐元和至 驛路開花處處新 Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Liễu Tông Nguyên Thập nhất niên tiền nam độ khách Tứ thiên lý ngoại bắc quy...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 6. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị

  Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞 百首其二十二 王建 射生宮女宿紅妝 把得新弓各自張 臨上馬時齊賜酒 男兒跪拜謝君王 Cung Từ bách thủ kỳ nhị thập nhị Vương Kiến Xạ sinh cung nữ túc hồng trang Bả đắc tân cung các tự trương Lâm thướng mã thời tề tứ tửu Nam nhi quỵ bái...
 7. H

  ĐL Cổ Thi Chu Tiền Tiểu Nga Nhi

  Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟前小鵝兒 杜甫 鵝兒黃似酒, 對酒愛新鵝. 引頸嗔船逼\' 無行亂眼多. 翅開遭宿雨\' 力小困滄波. 客散層城暮, 狐狸奈若何? Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Đỗ Phủ Nga nhi hoàng tự tửu, Đối tửu ái tân nga. Dẫn cảnh sân thuyền bức, Vô hàng loạn nhãn đa. Sí khai tao túc...
 8. H

  ĐL Cổ Thi Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之二 薛能 洛橋晴影覆江船, 羌笛秋聲濕塞煙。 閒想習池公宴罷, 水蒲風絮夕陽天。 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Tiết Năng Lạc kiều tình ảnh phú giang thuyền, Khương địch thu thanh thấp tái yên. Nhàn tưởng Tập trì công yến bãi...
 9. H

  ĐL Cổ Thi Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 10. H

  ĐL Cổ Thi Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất

  Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất Nguyên tác: Đỗ Phủ 至德二載甫自京金 光門出間道歸鳳翔 乾元初從左拾遺移 華洲掾與親故別因 出此門有悲往事 杜甫 此道昔歸順 西郊胡正繁 至今殘破膽 應有未招魂 近侍歸京邑 移官起至尊 無才日衰老 駐馬望千門 Kim Quang Môn Xuất Gian Đạo Quy Phụng Tường. Càn Nguyên sơ, Tòng Tả...
 11. Nam Anh

  Cô Nhi

  CÔ NHI Mùa đông giá lạnh ngỡ qua rồi Kỷ niệm mơ màng ấm giữa nôi Lỗi cuộc tình hoang nhìn tủi lối Nhầm câu ái lạ nghĩ thương đồi Thưa dần thệ bão mây hoài nổi Lặng hẳn duyên bèo gió vẫn trôi Chết nửa hàng cau sầu hận trỗi Buồng tim trống trải đập liên hồi Văn Đàn...
 12. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其二 高適 萬騎爭歌楊柳春 千場對舞繡麒麟 到處盡逢歡洽事 相看總是太平人 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Cao Thích Vạn kỵ tranh ca dương liễu xuân Thiên trường đối vũ tú kỳ lân Đáo xứ tận phùng hoan hiệp sự Tương khan tổng sự thái bình...
 13. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di ....

  Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di .... Nguyên tác: Đỗ Tuân Hạc 顾云侍御出二子 请诗因遗一绝 杜荀鹤 二雏毛骨秀仍奇 小小能吟大大诗 想得月中仙桂树 各从生日长新枝 Cố Vân Thị Ngự Xuất Nhị Tử Thỉnh Thi Nhân Di Nhất Tuyệt Đỗ Tuân Hạc Nhị sồ mao cốt tú nhưng kỳ Tiểu tiểu năng ngâm đại đại thi...
 14. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cảm ngộ kì nhị

  Cảm ngộ kì nhị Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其二 蘭葉春葳蕤, 桂華秋皎潔; 欣欣此生意, 自爾為佳節。 誰知林棲者? 聞風坐相悅, 草木有本心, 何求美人折? ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh cảm ngộ kì nhị Lan diệp xuân uy nhuy Quế hoa thu kiểu khiết; Hân hân thử sinh ý...
 15. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị

  Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Nhiếp Di Trung 公子行 二首其二 聶夷中 花影出牆頭, 花裏誰家樓﹖ 一行書不讀, 身封萬戶侯。 美人樓上歌, 不是古梁州。 Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nhiếp Di Trung Hoa ảnh xuất tường đầu, Hoa lý thùy gia lâu ? Nhất hàng thư bất độc, Thân phong vạn hộ hầu...
 16. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biệt Nhân tứ thủ kỳ nhị

  Biệt Nhân tứ thủ kỳ nhị Nguyên tác: Vương Bột 別人 四首其二 王勃 江山風煙積 山幽雲霧多 送君南浦外 還望將如何 Biệt Nhân tứ thủ kỳ nhị Vương Bột Giang sơn phong yên tích Sơn u vân vụ đa Tống quân Nam Phố (1) xứ Hoàn vọng tương như hà Chú thích: (1) Nam phố, tên bến đò, nay ở...
 17. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biên Thượng Văn Già nhị thủ kỳ nhị

  Biên Thượng Văn Già nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đỗ Mục 邊上聞笳 二首其二 杜牧 海路無塵邊草新 榮枯不見綠楊春 白沙日暮愁雲起 獨感離鄉萬里人 Biên Thượng Văn Già nhị thủ kỳ nhị Đỗ Mục Hải lộ vô trần biên thảo tân Vinh khô bất kiến lục dương xuân Bạch sa nhật mộ sầu vân khởi Độc cảm ly hương...
 18. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biên Từ nhị thủ kỳ nhất

  Biên Từ nhị thủ kỳ nhất Nguyên tác: Diêu Hợp 邊詞二首 其一 姚合 將軍作鎮古汧州 水膩山春節氣柔 清夜滿城絲管散 行人不信是邊頭 Biên Từ nhị thủ kỳ nhất Diêu Hợp Tướng quân tác trấn cổ Thiên châu (!) Thủy nhị sơn xuân tiêt khí nhu Thanh dạ mãn thành ti quản tán Hành nhân bất tín thị biên đầu...
 19. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biệt Đổng Đại kỳ nhị

  Biệt Đổng Đại kỳ nhị Nguyên tác: Cao Thích 別董大其二 高適 六翮飄颻私自憐, 一離京洛十餘年。 丈夫貧賤應未足, 今日相逢無酒錢。 Biệt Đổng Đại kỳ nhị Cao Thích Lục cách phiêu diêu tư tự liên, Nhất ly Kinh Lạc thập dư niên. Trượng phu bần tiện ưng vị túc, Kim nhật tương phùng vô tửu tiền. Chú...
 20. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biệt Tô Châu nhị thủ kỳ nhị

  Biệt Tô Châu nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lưu Vũ Tích 別蘇州 二首其二 劉禹錫 流水閶門外 秋風吹柳條 從來送客處 今日自魂銷 Biệt Tô Châu nhị thủ kỳ nhị Lưu Vũ Tích Lưu thủy xương môn ngoại Thu phong xuy liễu điều Tòng lai tống khách xứ Kim nhật tự hồn tiêu Chú thích: Năm 828, tác...
Top