ngộ

 1. Thiên Sầu

  Hãy ngỏ lời yêu trước khi quá muộn

  Eric là anh chàng mà các cô nàng trong trường trung học đều mơ ước. Cathlyn là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất trường. Cô xinh đẹp, thời trang và cực kỳ hấp dẫn. Carol là một cô gái giản dị, không có gì nổi trội. Cô chỉ là một trong số các nữ sinh bình thường có mặt khắp nơi trong...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ tam

  Cảm ngộ kỳ tam Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其三 幽人歸獨臥, 滯慮洗孤清, 持此謝高鳥, 因之傳遠情。 日夕懷空意, 人誰感至精? 飛沈理自隔, 何所慰吾誠? Ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh Cảm ngộ kỳ III U nhân quy độc ngoạ Trệ lự tẩy cô thanh Trì thử tạ cao điểu Nhân chi truyền viễn tình...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận

  Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận Nguyên tác: Trần Tử Ngang 感邁-朝入雲中郡 陳子昂 朝入雲中郡, 北望單于台。 胡秦何密邇, 沙朔氣雄哉﹗ 籍籍天驕子, 猖狂已復來。 塞垣無名將, 亭堠空催嵬。 咄嗟吾何嘆﹖ 邊人涂草萊﹗ Cảm Ngộ - Triêu nhập Vân Trung Quận Trần Tử Ngang Triêu nhập Vân Trung quận, Bắc vọng Thiền Vu đài...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Lan nhược tự xuân hạ

  Cảm Ngộ - Lan nhược tự xuân hạ Nguyên tác: Trần Tử Ngang 感遇-蘭若自春夏 陳子昂 蘭若自春夏, 芊蔚何青青. 幽獨空林色, 朱蕤冒紫莖. 遲遲白日晚, 嫋嫋秋風生. 歲花盡搖落, 芳意更何成. Cảm Ngộ- Lan nhược tự xuân hạ Lan nhược tự xuân hạ Thiên uất hà thanh thanh U độc không lâm sắc Chu nhuy mạo tử hành...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ tứ

  Cảm ngộ kỳ tứ Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其四 江南有丹橘, 經冬猶綠林; 豈伊地氣暖? 自有歲寒心。 可以薦嘉客, 奈何阻重深? 運命惟所遇, 循環不可尋。 徒言樹桃李, 此木豈無陰? Ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh Cảm ngộ kỳ IV Giang Nam hữu đan quất Kinh đông do lục lâm Khởi y địa khí noãn Tự hữu tuế...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ nhất

  Cảm ngộ kỳ nhất Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其一 孤鴻海上來, 池潢不敢顧; 側見雙翠鳥, 巢在三珠樹。 矯矯珍木巔, 得無金丸懼? 美服患人指, 高明逼神惡。 今我遊冥冥, 弋者何所慕? Ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh Cảm Ngộ kỳ I Cô hồng hải thượng lai Trì hoàng bất cảm cố Trắc kiến...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng

  Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng Nguyên tác: Trần Tử Ngang 感遇 - 樂羊為魏將 陳子昂 樂羊為魏將, 食子殉軍功. 骨肉且相薄, 他人安得忠. 吾聞中山相, 乃屬放麑翁. 孤獸猶不忍, 況以奉君終. Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng Trần Tử Ngang Nhạc Dương vi Ngụy tướng, Thực tử tuẫn quân công. Cốt nhục thả...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kì nhị

  Cảm ngộ kì nhị Nguyên tác: Trương Cửu Linh 五言古詩 張九齡 感遇其二 蘭葉春葳蕤, 桂華秋皎潔; 欣欣此生意, 自爾為佳節。 誰知林棲者? 聞風坐相悅, 草木有本心, 何求美人折? ngũ ngôn cổ thi Trương Cửu Linh cảm ngộ kì nhị Lan diệp xuân uy nhuy Quế hoa thu kiểu khiết; Hân hân thử sinh ý...
Top Bottom