mộng

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Mộng

  Cảm Mộng Nguyên tác: Nguyên Chẩn 感梦 元稹 行吟坐叹知何极 影绝魂消动隔年 今夜商山馆中梦 分明同在后堂前 Cảm Mộng Nguyên Chẩn Hành ngâm tọa thán tri hà cực Ảnh tuyệt hồn tiêu động cách niên Kim dạ Thương sơn quán trung mộng Phân minh đồng tại hậu đường tiền Chú thích: Tác giả Nguyên Chẩn...
 2. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Mộng vong nữ

  Mộng vong nữ Nguyên tác: Cao Bá Quát 高伯适 Cao Bá Quát 夢 亡 女 Mộng vong nữ 親遠 吾 當 病 Thân viễn ngô đương bệnh 思 兒 每 節哀 Tư nhi mỗi tiết ai 忽然 中 夜 夢 Hốt nhiên trung dạ mộng 驟 見 淚 如 催 Sậu kiến lệ như thôi. 衣 服 寒 仍 破 Y phục hàn nhưng phá 容 顏 慘不 開 Dung...
 3. Huyền Tiêu

  RŨ MỘNG

  ..........RŨ MỘNG Anh về bỏ lại phút tình say Để xác thân ta bớt đọa đày Bởi những câu thề nơi quá khứ Vì từng nỗi nhớ của hôm nay Làm tan kỷ niệm tươi hồng ấy Khiến vỡ yêu thương đỏ thắm này Cho kẻ đau buồn đêm lặng lẽ Khi mình rẽ lối mộng rời tay Văn Đàn...
Top Bottom