long

 1. Thiên Sầu

  Phải lòng em

  Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học...
 2. Thiên Sầu

  Xin mẹ hãy yên lòng

  Xin mẹ hãy yên lòng... khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác phái! Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con! Bố có nhiều ước mơ, nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười luôn trên môi con! Từ khi con "tha về nhà", theo cách nói của mẹ, một con mèo con đi lạc...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất

  Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất Nguyên tác: La Ẩn 感弄猴人賜朱紱 羅隱 十二三年就試期 五湖煙月奈相違 如何學取孫供奉 一笑君王便著緋 Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất La Ẩn Thập nhị tam niên tựu thí kỳ Ngũ Hồ yên nguyệt nại tương vi Như hà học thủ Tôn cung phụng Nhất tiếu quân vương tiện trước phi...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Thăng Long (II)

  Thăng Long (II) Nguyên tác: Nguyễn Du 昇龍其 (二) 阮攸 (北行雜錄) 古時明月照新城 猶是昇龍舊帝京 衢巷四開迷舊跡 管弦一變雜新聲 千年富貴供爭奪 早歲親朋平死生 世事浮沉休嘆息 自家頭白亦星星 - Phiên âm - THĂNG LONG II Nguyễn Du (Bắc Hành Tạp Lục) Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành Do thị...
 5. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Độ Long Vĩ giang

  Độ Long Vĩ giang Nguyên tác: Nguyễn Du 渡龍尾江 阮攸 (清軒詩集) 故國回頭淚 西風一路塵 纔過龍尾水 便是異鄕人 白發砂中見 離鴻海上聞 親朋津口望 爲我一沾巾 - Phiên âm - ĐỘ LONG VĨ GIANG Nguyễn Du (Thanh Hiên Thi Tập) Cố quốc hồi đầu lệ, Tây phong nhất lộ trần. Tài qua...
 6. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Long Thành cầm giả ca

  Long Thành cầm giả ca Nguyên tác: Nguyễn Du 龍城琴者歌 小引...
Top Bottom