liên

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn

  Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn Nguyên tác: Lý Bạch 古風- 西嶽蓮花山 李白 西嶽蓮花山, 迢迢見明星。 素手把芙蓉, 虛步躡太清。 霓裳曳廣帶, 飄拂升天行。 邀我登雲臺, 高揖衛叔卿。 恍恍與之去, 駕鴻淩紫冥。 俯視洛陽川, 茫茫走胡兵。 流血塗野草, 豺狼盡冠纓。 Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn Lý Bạch Tây nhạc Liên Hoa sơn, Điều...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch Liên

  Bạch Liên Nguyên tác: Lục Quy Mông 白蓮 陸黽蒙 素蘤多蒙別豔欺 此花端合在瑤池 無情有恨何人見 有曉風清欲墮時 Bạch Liên Lục Quy Mông Tố hoa đa mông biệt diễm khi Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì Vô tình hữu hận hà nhân kiến Nguyệt hiểu phong thanh dục đọa thì Chú thích: 1/ Chữ 蘤 là lối viết cổ...
 3. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Ngọc tỉnh liên phú

  Ngọc tỉnh liên phú Nguyên tác: Mạc Đĩnh Chi 玉井蓮賦 客有: 隱几高齋,夏日正午。 臨碧水之清池,詠芙蓉之樂府。 忽有人焉: 野其服,黃其冠。 迥出塵之仙骨,凜辟穀之臞顏。 問之何來,曰從華山。 迺授之几,迺使之坐。 破東陵之瓜,薦瑤池之果, 載言之琅,載笑之瑳。 既而目客曰: 子非愛蓮之君子耶! 我有異種,藏之袖間。 非桃李之粗俗,非梅竹之孤寒。 非僧房之枸杞,非洛土之牡丹。 非陶令東籬之菊,非靈均九畹之蘭。...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Ký tài nữ Thuỵ Liên

  Ký tài nữ Thuỵ Liên Nguyên tác: Ninh Tốn 寄才女瑞蓮 乍聞翰墨屬蛾眉; 輾轉令人半信疑。 藝圃不多風雅客; 騷壇安得粉朱姿。 縱然錦繡爭蘇妹; 不為裙釵托謝姬。 笑我憐才情太重; 此情應付此才知。 Ký tài nữ Thuỵ Liên Sạ văn hàn mặc thuộc nga mi; Triển chuyển lệnh nhân bán tín nghi. Nghệ phố bất đa phong nhã khách; Tao đàn an...
 5. Thiên Sầu

  LH Cao Cấp Hướng dẫn cách làm thơ Đường Luật và các vấn đề liên quan

  THƠ ĐƯỜNG LUẬT. I. TỔNG QUÁT. II. THƠ TỨ TUYỆT. III. PHÉP ĐỐI. IV. PHÉP HỌA. V. LUẬT VỀ ĐIỆU THƠ. VI. ĐỐI NGẪU. VII. THI BỆNH...
Top Bottom