lâu

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cần Chánh Lâu Tây Lão Liễu

  Cần Chánh Lâu Tây Lão Liễu Nguyên tác: Bạch Cư Dị 勤正樓西老柳 白居易 半朽臨風樹 多情立馬人 開元一柣柳 長慶二年春 Cần Chánh Lâu Tây Lão Liễu Bạch Cư Dị Bán hủ lâm phong thụ Đa tình lập mã nhân Khai nguyên nhất châu liễu Trường khánh nhị niên xuân Chú thích: 1/ Khai nguyên nhất tức...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cao Lâu

  Cao Lâu Nguyên tác: Vu Nghiệp 高樓 于鄴 遠天明月出 照此誰家樓 上有夢衣裳 涼風吹不愁 Cao Lâu Vu Nghiệp Viễn thiên minh nguyệt xuất Chiếu thử thùy gia lâu ? Thượng hữu mộng y thường Lương phong xuy bất sầu Chú thích: Tác giả chỉ trích giới thượng lưu nhà cao cửa rộng, không chia...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch Đế Thành Tối Cao Lâu

  Bạch Đế Thành Tối Cao Lâu Nguyên tác: Đỗ Phủ 白帝城最高樓 杜甫 城尖徑昃旌旆愁, 獨立縹緲之飛樓。 峽坼雲霾龍虎臥, 江清日抱黿鼉遊。 扶桑西枝對斷石, 弱水東影隨長流。 杖藜歎世者誰子, 泣血迸空回白頭。 Bạch Đế Thành Tối Cao Lâu Đỗ Phủ Thành tiêm kính trắc tinh bái sầu, Độc lập phiêu miểu chi phi lâu. Giáp sách vân mai...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc An Định Thành Lâu

  An Định Thành Lâu Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 安定城樓 李商隱 迢遞高城百尺樓 綠楊枝外盡汀洲 賈生年少虛垂涕 王粲春來更遠淤 永憶江湖歸白發 欲回天地入扁舟 不知腐鼠成滋味 猜意鴛雛竟未休 An Định Thành Lâu Lý Thương Ẩn Điều đệ cao thành bách xích lâu Lục dương chi ngoại tận đinh châu Giả Sinh niên thiếu hư thùy lệ...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

  Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân Nguyên tác: Lý Bạch 七言古詩李白 宣州謝朓樓餞別校書叔雲 棄我去者, 昨日之日不可留; 亂我心者, 今日之日多煩憂。 長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。 蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發, 俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。 抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。 人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。 Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc...
 6. T

  Cổ Thi Trung Quốc Hoàng Hạc Lâu

  Hoàng Hạc Lâu Nguyên tác: Thôi Hiệu 七言律詩 崔顥 黃鶴樓 昔人已乘黃鶴去, 此地空餘黃鶴樓。 黃鶴一去不復返, 白雲千載空悠悠。 晴川歷歷漢陽樹, 芳草萋萋鸚鵡洲。 日暮鄉關何處是? 煙波江上使人愁。 Hoàng Hạc Lâu Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, Bạch vân...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

  Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Nguyên tác: Lý Bạch 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白 故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。 孤帆远影碧空尽, 惟见长江天际流。 Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không...
Top Bottom