lạc

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Dao Lạc

  Dao Lạc Nguyên tác: Vi Trang 搖落 韋莊 搖落秋天酒易醒 凄凄長似別離情 黃昏倚柱不歸去 腸斷綠荷風雨聲 Dao Lạc Vi Trang Dao lạc thu thiên tửu dị tinh Thê thê trường tự biệt ly tình Hoàng hôn ỷ trụ bất quy khứ Trường đoạn lục hà phong vũ thanh ---Dịch nghĩa: -- Điêu Tàn [Cảnh] điêu...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其四 李白 小小生金屋, 盈盈在紫微. 山花插寶髻, 石竹繡羅衣 每出深宮裏, 常隨步輦歸. 只愁歌舞散, 化作彩雲飛. Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Lý Bạch Tiểu tiểu sinh kim ốc, Doanh doanh tại Tử vi. Sơn hoa sáp bảo kết Thạch...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 6. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Lạc Âm Phổ

  LẠC ÂM PHỔ Lầu phô ánh Nguyệt rải thiên kiều Não nuột canh dài chốn tịch liêu Quả phụ hoài thêu tròn chữ nhớ Cô hồn mãi dụ thắm lời yêu Nguồn cơn hận tủi hòa âm sáo Ngẫu cảnh lo buồn gợi tiếng tiêu Ảo mộng Chương Đài đau đớn Liễu Tơ chùng nhịp lỡ ruổi hồn phiêu. Văn...
 7. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hành lạc từ II

  Hành lạc từ II Nguyên tác: Nguyễn Du Hành lạc từ II Nguyễn Du Sơn thượng hữu đào hoa, Xước ước như hồng ỷ. Thanh thần lộng xuân nghiên, Nhật mộ trước nê trĩ. Hảo hoa vô bách nhật, Nhân thọ vô bách tuế. Thế sự đa suy di, Phù sinh hành lạc sự. Tịch thượng hữu kỹ...
Top Bottom