kinh

 1. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiếu Kính Kiến Bạch Phát

  Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Nguyên tác: Trương Cửu Linh 照鏡見白髮 張九齡 宿昔青雲志 蹉跎白髮年 誰知明鏡裏 形影自相怜 Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Trương Cửu Linh Túc tích thanh vân chí Sa đà bạch phát niên Thùy tri minh kính lý Hình ảnh tự tương liên --Dịch nghĩa: -- Soi Gương Thấy...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Lãm Kính

  Chính Triêu Lãm Kính Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 正朝覽鏡 劉長卿 憔悴逢新歲 芳菲見陽春 朝來明鏡裏 不忍白頭人 Chính Triêu Lãm Kính Lưu Trường Khanh Tiều tụy phùng tân tuế Phương phi kiến dương xuân Triêu lai minh kính lý Bất nhẫn bạch đầu nhân Chú thích: chính triêu, là buổi sáng...
 3. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất

  Chí Đức Nhị Tải, Phủ Tự Kinh Kim Quang Môn, Xuất Nguyên tác: Đỗ Phủ 至德二載甫自京金 光門出間道歸鳳翔 乾元初從左拾遺移 華洲掾與親故別因 出此門有悲往事 杜甫 此道昔歸順 西郊胡正繁 至今殘破膽 應有未招魂 近侍歸京邑 移官起至尊 無才日衰老 駐馬望千門 Kim Quang Môn Xuất Gian Đạo Quy Phụng Tường. Càn Nguyên sơ, Tòng Tả...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Kính

  Cảm Kính Nguyên tác: Bạch Cư Dị 感鏡 美 人 與 我 別 留 鏡 在 匣 中 自 從 花 顏 去 秘 水 無 芙 蓉 經 年 不 開 匣 紅 埃 覆 青 銅 今 朝 一 拂 拭 自 顧 憔 悴 容 照 罷 重 惆 悵 背 有 雙 盤 龍 白 居 易 Cảm Kính Mỹ nhân dữ ngã biệt Lưu kính tại hạp trung Tự tòng hoa nhan khứ Thu thủy vô phù dung Kinh...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Lý Phố Chi Kinh

  Biệt Lý Phố Chi Kinh Nguyên tác: Vương Xương Linh 别李浦之京 王昌龄 故园今在灞陵西 江畔逢君醉不迷 小弟邻庄尚渔猎 一封书寄数行啼 Biệt Lý Phố Chi Kinh Vương Xương Linh Cố viên kim tại Bá Lăng tê Giang bạn phùng quân túy bất mê Tiểu đệ lân trang thượng ngư lạp Nhất phong thư ký sổ hàng đề Chú...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh

  Bạch tuyết ca tống Vũ Phán quan quy kinh Nguyên tác: Sầm Tham 七言古詩 岑參 白雪歌送武判官歸京 北風捲地白草折, 胡天八月即飛雪; 忽如一夜春風來, 千樹萬樹梨花開。 散入珠簾濕羅幕, 狐裘不煖錦衾薄。 將軍角弓不得控, 都護鐵衣冷猶著。 瀚海闌干百丈冰, 愁雲黲淡萬里凝。 中軍置酒飲歸客, 胡琴琵琶與羌笛。 紛紛暮雪下轅門, 風掣紅旗凍不翻。 輪臺東門送君去, 去時雪滿天山路; 山迴路轉不見君,...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh

  Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 涪江泛舟送韋班歸京 杜甫 追餞同舟日, 傷春一水間。 飄零為客久, 衰老羨君還。 花遠重重樹, 雲輕處處山。 天涯故人少, 更益鬢毛斑。 Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Đỗ Phủ Truy tiễn đồng chu nhật Thương xuân nhất thủy gian Phiêu linh vi khách...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh

  Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 涪江泛舟送韋班歸京 杜甫 追餞同舟日, 傷春一水間。 飄零為客久, 衰老羨君還。 花遠重重樹, 雲輕處處山。 天涯故人少, 更益鬢毛斑。 Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Đỗ Phủ Truy tiễn đồng chu nhật Thương xuân nhất thủy gian Phiêu linh vi khách...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tụng giá hoàn kinh sư

  Tụng giá hoàn kinh sư Nguyên tác: Trần Quang Khải 頌駕還京師 - 陳光凱 奪槊章陽渡 擒胡函子關 太平須努力 萬古此江山 Tụng giá hoàn kinh sư Trần Quang Khải Đoạt sóc Chương Dương độ, Cầm Hồ Hàm Tử quan. Thái bình tu nỗ lực, Vạn cổ thử gian san. --Bản dịch của Trần Trọng Kim-- Phò giá về...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính

  Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Nguyên tác: Chu Văn An 月夕步仙遊山松徑 朱文安 緩緩步松堤, 孤村淡靄迷。 潮回江笛迥, 天闊樹雲低。 宿鳥翻清露, 寒魚躍碧溪。 吹笙何處去, 寂寞故山西。 --Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Chu Văn An Hoãn hoãn bộ tùng đê, Cô thôn đạm ái mê. Triều hồi, giang địch quýnh...
Top Bottom