khúc

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其一 高適 鐵騎橫行鐵岭 西看邏逤取封侯 青海祗今將飲馬 黃河不用更防秋 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Cao Thích Thiết kỵ hoành hành Thiết Lãnh Tây khán La Ta thủ phong hầu Thanh Hải chi kim tương ẩm mã Hoàng Hà bất dụng canh phòng...
 2. Nam Anh

  Thụy Du Khúc

  THỤY DU KHÚC Ngủ say một giấc ngủ say nồng Nỗi nhớ trông còn nỗi nhớ mong Say rượu ơi hồn say rượu nóng Quyện mây hỡi tóc quyện mây bồng Khơi chiều nghĩa ái khơi chiều mộng Đọ thẳm ân tình đọ thẳm không Lời vẫn thề xưa lời vẫn đọng Một hoa thắm mãi một hoa hồng Văn...
 3. Nam Anh

  Độc Tấu Khúc Buồn

  ĐỘC TẤU KHÚC BUỒN Cung Mình ta lặng lẽ với cây đàn Diễn tả vui buồn chuyện thế gian Bổng vũ ngày nao thề hứa đượm Trầm thuơng thuở nọ ái ân tràn Sương nhoè mộng vỡ lời ai oán Bãi lảnh duyên sầu lệ chứa chan Lạc phím trùng dây nào đã hiểu Vì đâu não nuột cảnh phai tàn...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其二 高適 萬騎爭歌楊柳春 千場對舞繡麒麟 到處盡逢歡洽事 相看總是太平人 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhị Cao Thích Vạn kỵ tranh ca dương liễu xuân Thiên trường đối vũ tú kỳ lân Đáo xứ tận phùng hoan hiệp sự Tương khan tổng sự thái bình...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ biệt khúc

  Cổ biệt khúc Nguyên tác: Mạnh Giao 古別曲 孟郊 颯颯秋風生, 愁人怨離別。 含情兩相向, 欲語氣先咽。 心曲千萬端, 悲來卻難說。 別後惟所思, 天涯共明月。 Cổ biệt khúc Mạnh Giao Táp táp thu phong sinh, Sầu nhân oán ly biệt. Hàm tình lưỡng tương hướng, Dục ngữ khí tiên yết. Tâm khúc thiên vạn đoan...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biện Hà Khúc

  Biện Hà Khúc Nguyên tác: Lý Ích 汴河曲 李益 汴水東流無限春 隋家宮闕已成塵 行人莫上長堤望 風起楊花愁殺人 Biện Hà Khúc Lý Ích Biện thủy đông lưu vô hạn xuân Tùy gia cung khuyết dĩ thành trần Hành nhân mạc thướng trường đê vọng Phong khởi dương hoa sầu sát nhân Chú thích: 1/ Biện hà, là...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam

  Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 平蕃曲三首 其三 劉長卿 絕漠大軍還 平沙獨戍閑 空留一片石 萬古在燕山 Bình Phiên Khúc tam thủ kỳ tam Lưu Trường Khanh Tuyệt mạc đại quân hoàn Bình sa độc thú nhàn Không lưu nhất phiến thạch Vạn cổ tại Yên san Chú thích:1/...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi nhị

  Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi nhị Nguyên tác: Nguyên Kết 欸乃曲 五首之二 元結 湘江二月春水平 滿月和風宜夜行 唱橈欲過平陽戍 守吏相呼問姓名 Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi nhị Nguyên Kết Tương giang nhị nguyệt xuân thủy bình Mãn nguyệt hòa phong nghi dạ hành Xướng nhiêu dục quá Bình Dương thú Thủ sứ...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ

  Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ Nguyên tác: Nguyên Kết 欸乃曲 五首之五 元結 下瀧船似入深淵 上瀧船似欲升天 瀧南始到九疑郡 應絕高人乘興船 Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ Nguyên Kết Há lang thuyền tự nhập thâm uyên Thướng lang thuyền tự dục thăng thiên Lang nam thủy đáo Cửu Nghi quận Ưng tuyệt cao...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Chinh Phụ Ngâm Khúc

  Chinh phụ ngâm khúc Nguyên tác: Đặng Trần Côn 征婦吟曲 鄧陳琨 著 一。亂時 1. Loạn Thời 天 地 風 塵 紅 顏 多 屯 悠 悠 彼 蒼 兮 誰 造 因 鼓 鼙 聲 動 長 城 月 5 烽 火 影 照 甘 泉 雲 九 重 按 劍 起 當 席 半 夜 飛 檄 傳 將 軍 清 平 三 百 年 天 下 從 此 戎 衣 屬 武 臣 10 使 星 天 門 催 曉 發 行 人 重 法 輕 離 別 弓 箭 兮 在 腰 妻...
Top Bottom