huyền

 1. H

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu

  Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu Nguyên tác: Thiệu Đại Chấn 九日登玄武山旅眺 邵大震 九月九日望遙空 秋水秋天生夕風 寒雁一向南去遠 游人幾度菊花叢 Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu Thiệu Đại Chấn Cửu nguyệt cửu nhật vọng dao không Thu thủy thu thiên sinh tịch phong Hàn nhạn nhất hướng nam khứ...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn

  Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Nguyên tác: Lư Chiếu Lân 九月九日登玄武山 盧照鄰 九月九日眺山川 歸心歸望積風煙 他鄉共酌金花酒 萬里同悲鴻雁天 Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Lư Chiếu Lân Cửu nguyệt cửu nhật thiếu sơn xuyên Quy tâm quy vọng tích phong yên Tha hương cộng chước kim hoa tửu...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca

  Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca Nguyên tác: Đỗ Phủ 乾元中寓居同谷縣作歌其一 有客有客字子美, 白頭亂髮垂過耳; 歲拾橡栗隨狙公, 天寒日暮山谷里。 中原無書歸不得, 手腳凍皴皮肉死。 嗚呼一歌兮歌已哀, 悲風為我從天來。 乾元中寓居同谷縣作歌其二 長鑱長鑱白木柄, 我生托子以為命。 黃獨無苗山雪盛, 短衣數挽不掩脛。 此時與子空歸來, 男呻女吟四壁靜。 嗚呼二歌兮歌始放, 閭里為我色惆悵。...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đề Huyền Thiên động

  Đề Huyền Thiên động Nguyên tác: Trần Thánh Tông 題玄天洞 雲掩玄天洞 煙開玉帝家 部虛聲寂寞 鳥散落山花 陳聖宗 Đề Huyền Thiên động Vân yểm Huyền Thiên động Yên khai Ngọc Ðế gia Bộ hư thanh tịch tịch Ðiểu tán lạc sơn hoa Trần Thánh Tông
 5. Huyền Tiêu

  Thơ Đường Luật Tuyển tập những bài thơ KHÔNG TÊN của Huyền Tiêu

  KHÔNG TÊN 1 Ta về giấu lại những niềm đau Tưởng tháng ngày qua đã nhạt màu Nay bỗng nghe lòng dâng nỗi nhớ Như là cái thuở vẫn còn nhau Em mãi là em giữa cuộc đời Không gì đổi khác lúc rời tôi...
 6. Huyền Tiêu

  Thơ Đường Luật Tuyển tập thơ Đường Luật của Huyền Tiêu

  .............Ứ PHẢI RÈN Thế sự muôn màu trắng đỏ đen Nên rằng lắm kẻ thích bon chen Ganh đua cái lợi làm tâm bẩn Luồn cúi chữ danh để trí hèn Chẳng bạc dù hay quen cũng lạ Nhiều tiền dẫu dở lạ thành quen Từ nay muốn đá kia lên ngọc Cứ túi đầy xu...ứ phải rèn...
Top Bottom