hữu

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ

  Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟中夜雪有懷盧于四侍御弟 杜甫 朔風吹桂水 大雪夜紛紛 暗度南樓月 寒深北渚雲 燭斜初近見 舟重竟無聞 不識山陰道 聽雞更憶君 Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Đỗ Phủ Sóc phong xuy Quế thủy Đại tuyết dạ phân phân Ám độ nam lâu...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Hữu Nhân Túc

  Chiêu Hữu Nhân Túc Nguyên tác: Quán Hưu 招友人宿 貫休 銀地無塵金菊開 紫梨紅棗墮莓苔 一泓秋水一輪月 今夜故人來不來 Chiêu Hữu Nhân Túc Quán Hưu Ngân địa vô trần kim cúc khai Tử lê hồng tảo đọa môi đài Nhất hoằng thu thủy nhất luân nguyệt Kim dạ cố nhân lai bất lai ? --Dịch nghĩa: -- Dụ...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh

  Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風-齊有倜儻生 李白 齊有倜儻生, 魯連特高妙。 明月出海底, 一朝開光耀。 卻秦振英聲, 後世仰末照。 意輕千金贈, 顧向平原笑。 吾亦澹蕩人, 拂衣可同調。 Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Lý Bạch Tề hữu thích thảng sinh, Lỗ Liên đặc cao diệu. Minh nguyệt...
 4. Thiên Sầu

  Lời khuyên hữu ích cho tình yêu

  Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Hữu

  Biệt Hữu Nguyên tác: Lý Hàm Dụng 別友 李咸用 北吹微微動旅情 不堪分手在平明 寒雞不待東方曙 喚起征人踏月行 Biệt Hữu Lý Hàm Dụng Bắc xuy vi vi động lữ tình Bất kham phân thủ tại bình minh Hàn kê bất đãi đông phương thự Hoán khởi chinh nhân đạp nguyệt hành --Dịch nghĩa:-- Từ Biệt Bạn Bè...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Hữu Nhân

  Biệt Hữu Nhân Nguyên tác: Lý Bạch 別友人 李白 青山橫北郭, 白水繞東城. 此地一為別, 孤蓬萬里征. 浮雲遊子意, 落日故人情. 揮手自茲去, 蕭蕭班馬鳴. Biệt Hữu Nhân Lý Bạch Thanh sơn hoành bắc quách, Bạch thủy nhiễu đông thành. Thử địa nhất vi biệt, Cô bồng vạn lý chinh. Phù vân du tử ý. Lạc...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ba Sơn Đạo Trung Trừ Dạ Hữu Hoài

  Ba Sơn Đạo Trung Trừ Dạ Hữu Hoài Nguyên tác: Thôi Đồ 巴山道中除夜有懷 崔塗 迢遞三巴路 羈危萬里身 亂山殘雪夜 孤獨異鄉春 漸與骨肉遠 轉於僮僕親 那堪正飄泊 明日歲華新 Ba Sơn Đạo Trung Trừ Dạ Hữu Hoài Thôi Đồ Điều đệ Tam Ba lộ Ky nguy vạn lý thân Loạn sơn tàn tuyết dạ Cô độc dị hương xuân Tiệm dữ...
 8. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài

  Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài Nguyên tác: Nguyễn Phi Khanh 中秋玩月有懷 匆 匆 客 裡 又 中 秋 月 白 風 清 獨 自 愁 遙 想 故 人 襟 韻 在 騷 魂 幾 度 繞 南 樓 阮 飛 卿 Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài Thông thông khách lý hựu trung thu Nguyệt bạch phong thanh độc tự sầu Dao tưởng cố nhân khâm vận tại...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Ký hữu (Nguyễn Du)

  Ký hữu (Nguyễn Du) Nguyên tác: Nguyễn Du 寄友 阮攸(清軒詩集) 鴻山山月一輪明 千里長安此夜情 太璞不全眞面目 一州何事小功名 有生不帶公侯骨 無死終尋豕鹿盟 羨殺北窗高臥者 平居無事到虛靈 - Phiên âm - Ký hữu (1) Nguyễn Du (Thanh Hiên Thi Tập) Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh Thiên lí...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng (Kỳ nhất)

  Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng (Kỳ nhất) Nguyên tác: Nguyễn Trãi 和友人烟霞寓興 其一 阮廌 蓬萊弱水杳無涯 俗境低回髮半花 雲外故居空蕙帳 月中清夢遶山家 心如野鶴飛天際 跡似征鴻踏雪沙 岩穴棲身何日是 天門回首五雲賒 - Phiên âm - Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng Kỳ nhất Nguyễn Trãi Bồng...
 11. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hữu Sở Cảm

  Hữu Sở Cảm Nguyên tác: Phạm Đình Hổ 有 所 感 長安小兒女, 纖手丱丫鬟。 深閨不知苦, 猶掃落花看。 長安小兒女, 眉黛月雙彎。 為愛梅花潔, 臨風不覺寒。 長安小兒女, 花前獨倚欄。 只怕檀郎聽, 橫琴笑不彈。 Hữu Sở Cảm Trường An tiểu nhi nữ; Tiêm thủ quán nha hoàn. Thâm khuê bất tri khổ; Do tảo lạc hoa khan. Trường...
 12. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ nhất

  Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ nhất Nguyên tác: Trần Thánh Tông 讀大慧語錄有感其一 打瓦鑽龜三十年 幾迴罕出為參禪 一朝識破娘生面 鼻孔元來沒半年 陳聖宗 Độc Đại tuệ ngữ lục hữu cảm kỳ 1 Đả ngõa toàn qui tam thập niên Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền Nhất triêu thức phá nương sinh diện Tỵ khổng nguyên lai...
Top Bottom