hiểu

 1. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Hiểu Vọng

  Chu Trung Hiểu Vọng Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 舟中曉望 孟浩然 挂席東南望, 青山水國遙. 舳艫爭利涉, 來往任風潮. 問我今何適, 天台訪石橋. 坐看霞色曉, 疑是赤城標. Chu Trung Hiểu Vọng MạnhHạo Nhiên Quải tịch đông nam vọng, Thanh sơn thủy quốc dao. Trục lư tranh lợi thiệp, Lai vãng nhiệm phong...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Dịch Hiểu Tứ

  Bích Giản Dịch Hiểu Tứ Nguyên tác: Ôn Đình Quân 碧澗驛曉思 溫庭筠 香燈伴殘夢 楚國在天涯 月落子規歇 滿庭山杏花 Bích Giản Dịch Hiểu Tứ Ôn Đình Quân Hương đăng bạn tàn mộng Sở quốc tại thiên nhai Nguyệt lạc tử quy hiết Mãn đình sơn hạnh hoa Chú thích: Bích giản dịch, quán trọ tên là...
 3. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Xuân hiểu

  Xuân hiểu Nguyên tác: Trần Nhân Tôn 春曉 睡起啟窗扉 不知春已歸 一雙白蝴蝶 拍拍趁花飛 陳仁宗 Xuân hiểu Thụy khởi khải song phi Bất tri xuân dĩ quy Nhất song bạch hồ điệp Phách phách sấn hoa phi --Dịch thơ (bản dịch của Ngô Tất Tố): Buổi sớm mùa xuân Ngủ dậy ngỏ song mây...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hiểu lũng quán phu

  Hiểu lũng quán phu Nguyên tác: Cao Bá Quát 曉隴灌夫 高伯括 霧裏双槔晉手搴, 腹枵唇顫短簑紃 。 百噚破草長堤陌, 五尺新秧上畔田 。 Hiểu lũng quán phu Cao Bá Quát Vụ lý song cao tấn thủ khiên, Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên. Bách tầm phá thảo trường đê mạch, Ngũ xích tân ương thượng bạn...
 5. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đề Hà Hiệu Úy "Bạch vân tư thân"

  Đề Hà Hiệu Úy "Bạch vân tư thân" Nguyên tác: Nguyễn Trãi 題何校尉白雲思親 阮廌 庭闈一別歲花深 愛慕人皆共此心 客裡看雲情易切 公餘披卷意難禁 家山孰不懷桑梓 忠孝何曾有古今 持此贈君還自感 詩成我亦淚沾襟 - Phiên âm - Đề Hà Hiệu Úy "Bạch vân tư thân" Nguyễn Trãi Đình vi (1) nhất biệt tuế hoa...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

  Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân Nguyên tác: Lý Bạch 七言古詩李白 宣州謝朓樓餞別校書叔雲 棄我去者, 昨日之日不可留; 亂我心者, 今日之日多煩憂。 長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。 蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發, 俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。 抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。 人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。 Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Tìm hiểu về Phú

  Phú ( thể Phú hay mọi người thường gọi là Hán Phú ) 養心說 學問之道無他求其放心而已. 故孟子曰養心莫善于寡欲,誠哉斯言也,養心之道有二,曰:有形之養心, 曰:無形之養心. 流連乎詩酒風月, 游山玩水, 觀賞花木,此有形之養心. 閉目靜坐, 心如枯木, 此無形之養心也。 - DƯỠNG TÂM THUYẾT Học vấn chi đạo vô tha , cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ , Cố MẠNH TỬ viết : Dưỡng tâm mạc thiện...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Tìm hiểu về tứ đức

  Bình thường có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe qua những khái niệm như ...tam tòng, tứ đức, ngũ thường ...v...v... vì vậy, hôm nay UH sẽ bắt đầu bài mới bằng 1 trong những khái niệm đó. Vừa để các bạn biết cách viết của nó qua chữ Hán, vừa để các bạn có thể hiểu thêm về ý nghĩa của nó. 1/...
Top Bottom