1. Thiên Sầu

  Hãy hạnh phúc ngay bây giờ

  Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta kết hôn, có con, có công việc và có một ngôi nhà mới. Sau đó, chúng ta lại thất vọng khi những đứa con chúng ta chậm lớn và chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong muốn. Sự thật thì, không có...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其四 李白 小小生金屋, 盈盈在紫微. 山花插寶髻, 石竹繡羅衣 每出深宮裏, 常隨步輦歸. 只愁歌舞散, 化作彩雲飛. Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Lý Bạch Tiểu tiểu sinh kim ốc, Doanh doanh tại Tử vi. Sơn hoa sáp bảo kết Thạch...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 6. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cổ tòng quân hành

  Cổ tòng quân hành Nguyên tác: Lý Kỳ 樂府 李頎 古從軍行 白日登山望烽火, 黃昏飲馬傍交河。 行人刁斗風沙暗, 公主琵琶幽怨多。 野雲萬里無城郭, 雨雪紛紛連大漠。 胡雁哀鳴夜夜飛, 胡兒眼淚雙雙落。 聞道玉門猶被遮, 應將性命逐輕車。 年年戰骨埋荒外, 空見葡萄入漢家。 Cổ tòng quân hành Bạch nhật đăng sơn vọng phong hỏa Hoàng hôn ẩm mã bàng Giao hà Hành nhân điêu...
 7. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cổ lãng nguyệt hành

  Cổ lãng nguyệt hành Nguyên tác: Lý Bạch 古朗月行 李白 小時不識月, 呼作白玉盤。 又疑瑤台鏡, 飛在青雲端。 仙人垂兩足, 桂樹何團團。 白兔搗藥成, 問言與誰餐﹖ 蟾蜍蝕圓影, 大明夜已殘。 羿昔落九烏, 天人清可安。 陰精此淪惑, 去去不足現。 憂來其如何, 淒愴摧心肝。 Cổ lãng nguyệt hành Lý Bạch Tiểu thời bất thức nguyệt, Hô tác bạch...
 8. Thiên Sầu

  Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc

  - Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như...
 9. Thiên Sầu

  Hãy mỉm cười, bạn sẽ thấy hạnh phúc

  Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt. Nó thấy khóe mắt nặng trịch, rồi có cái gì đó âm ấm vừa lướt qua gò má nó. Theo phản xạ, nó lấy tay lau qua, tay...
 10. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Công Tử Hành

  Công Tử Hành Nguyên tác: Lưu Hi Di 公子行 劉希夷 天津橋下陽春水, 天津橋上繁華子。 馬聲回合青雲外, 人影動搖綠波裏。 綠波蕩漾玉為砂, 青雲離披錦作霞。 可憐楊柳傷心樹, 可憐桃李斷腸花。 此日遨遊邀美女, 此時歌舞入娼家。 娼家美女郁金香, 飛來飛去公子傍。 的的珠帘白日映, 娥娥玉顏紅粉妝。 花際裴回雙蛺蝶, 池邊顧步兩鴛鴦。 傾國傾城漢武帝, 為雲為雨楚襄王。 古來容光人所羨, 況復今日遙相見。...
 11. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cổ bách hành

  Cổ bách hành Nguyên tác: Đỗ Phủ 古柏行 杜甫 孔明廟前有老柏, 柯如青銅根如石. 霜皮溜雨四十圍, 黛色參天二千尺. 君臣已與時際會, 樹木猶為人愛惜. 雲來氣接巫峽長, 月出寒通雪山白. 憶昨路繞錦亭東, 先主武侯同悶宮. 崔嵬枝幹郊原古, 窈窕丹青戶牖空. 落落盤踞雖得地, 冥冥孤高多烈風. 扶持自是神明力, 正直原因造化功. 大廈如傾要梁棟, 萬牛迴首邱山重. 不露文章世已驚, 未辭剪伐誰能送. 苦心豈免容螻蟻, 香葉終經宿鸞鳳. 志士幽人莫怨嗟...
 12. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cố Hành Cung

  Cố Hành Cung Nguyên tác: Vương Kiến 故行宮 王建 寥落故行宮 宮花寂寞紅 白頭宮女在 閑坐說玄宗 Cố Hành Cung Liêu lạc cố hành cung Cung hoa tịch mịch hồng Bạch đầu cung nữ tại Nhàn tọa thuyết Huyền Tông Vương Kiến Chú thích: 1/Hành cung, nói chung là cung điện vua dùng tạm khi ra...
 13. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị

  Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Nhiếp Di Trung 公子行 二首其二 聶夷中 花影出牆頭, 花裏誰家樓﹖ 一行書不讀, 身封萬戶侯。 美人樓上歌, 不是古梁州。 Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nhiếp Di Trung Hoa ảnh xuất tường đầu, Hoa lý thùy gia lâu ? Nhất hàng thư bất độc, Thân phong vạn hộ hầu...
 14. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Công Tử Hành

  Công Tử Hành Nguyên tác: Mạnh Tân Vu 公子行 孟賓于 錦衣紅奪彩霞明 侵曉春游向野庭 不識農夫辛苦力 驕驄踏爛麥青青 Công Tử Hành Mạnh Tân Vu Cẩm y hồng đoạt thái hà minh Xâm hiểu xuân du hướng dã đình Bất thức nông phu tân khổ lực Kiêu thông đạp lạn mạch thanh thanh Chú thích: Tác giả thay...
 15. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Binh Xa Hành

  Binh Xa Hành Nguyên tác: Đỗ Phủ 兵車行 車轔轔 馬蕭蕭 行人弓箭各在腰 耶孃妻子走相送 塵埃不見咸陽橋 牽衣頓足攔道哭 哭聲直上干雲霄 道旁過者問行人 行人但云點行頻 或從十五北防河 便至四十西營田 去時里正與裹頭 歸來頭白還戍邊 邊亭流血成海水 武皇開邊意未已 君不聞 漢家山東二百州 千村萬落生荊杞 縱有健婦把鋤犁 禾生隴畝無東西 況復秦兵耐苦戰 被驅不異犬與雞...
 16. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Biên Hành Thư Sự

  Biên Hành Thư Sự Nguyên tác: Lý Xương Phù 邊行書事 李昌符 朔野煙塵起﹐ 天軍又舉戈。 陰風向晚急﹐ 殺氣入秋多。 樹盡禽棲草﹐ 冰堅路在河。 汾陽無繼者﹐ 羌虜肯先和。 Biên Hành Thư Sự Lý Xương Phù Sóc dã yên trần khởi, Thiên quân hựu cử qua. Âm phong hướng vãn cấp, Sát khí nhập thu đa. Thụ tận cầm thê...
 17. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bề Cổ Hành

  Bề Cổ Hành Nguyên tác: Vi Ứng Vật 鼙鼓行 韋應物 淮海生雲暮慘淡, 廣陵城頭鼙鼓暗。 寒聲坎坎風動邊, 忽似孤城萬里絕, 四望無人煙﹔ 又如虜騎截遼水, 胡馬不食仰朔天。 座中亦有燕趙士, 聞鼙不語客心死。 何況鰥孤火絕無晨炊, 獨婦夜泣官有期。 Bề Cổ Hành Vi Ứng Vật Hoài Hải sinh vân mộ thảm đạm, Quảng Lăng thành đầu bề cổ ám. Hàn thanh khảm...
 18. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bắc Hành Lưu Biệt

  Bắc Hành Lưu Biệt Nguyên tác: Dương Lăng 北行留別 楊凌 日日山川峰火頻 山河重起舊煙塵 一生孤負龍泉劍 羞把詩書問故人 Bắc Hành Lưu Biệt Dương Lăng Nhật nhật sơn xuyên phong hỏa tần Sơn hà trùng khởi cựu yên trần Nhất sinh cô phụ Long tuyền kiếm Tu bả thi thư vấn cố nhân Chú thích: 1/ Bắc...
 19. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bành Nha hành

  Bành Nha hành Nguyên tác: Đỗ Phủ 彭衙行 杜甫 憶昔避賊初, 北走經險艱。 夜深彭衙道, 月照白水山。 盡室久徒步, 逢人多厚顏。 參差谷鳥吟, 不見遊子還。 癡女飢咬我, 啼畏虎狼聞。 懷中掩其口, 反側聲愈嗔。 小兒強解事, 故索苦李餐。 一旬半雷雨, 泥濘相牽攀。 既無禦雨備, 徑滑衣又寒。 有時經契闊, 竟日數里間。 野果充餱糧, 卑枝成屋椽。 早行石上水, 暮宿大邊煙。...
 20. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bắc phong hành

  Bắc phong hành Nguyên tác: Lý Bạch 北風行 李白 燭龍棲寒門,光曜猶旦開。 日月照之何不及此,惟有北風號怒天上來。 燕山雪花大如席,片片吹落軒轅臺。 幽州思婦十二月,停歌罷笑雙蛾摧。 倚門望行人,念君長城苦寒良可哀。 別時提劍救邊去,遺此虎紋金鞞革叉。 中有一雙白羽箭,蜘蛛結網生塵埃。 箭空在,人今戰死不復回。 不忍見此物,焚之已成灰。 黃河捧土尚可塞,北風雨雪恨難裁 Bắc phong hành Lý Bạch Chúc long thê hàn môn...
Top