công

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công

  Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Nguyên tác: Dương Trọng Huyền 正朝上左相張燕公 楊重玄 歲去愁終在 春還命不來 長吁問丞相 東閣幾時開 Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Dương Trọng Huyền Tuế khứ sầu chung tại Xuân hoàn mệnh bất lai Trường hu vấn thừa tướng Đông...
 2. Thiên Sầu

  Lầm lẫn về thành công

  Trong một bài trả lời phỏng vấn, người giàu có và thành công nhất thế giới Bill Gates đã nói quan niệm của mình: Cuộc sống là một cuốn sách to, dày. Kẻ dại thì lật quá nhanh. Người khôn thì đọc suy nghĩ và ứng dụng. Ðáng sợ nhất là sự rỗng tuếch, nước chảy bèo trôi. Mái trường là nơi sản sinh...
 3. Thiên Sầu

  Bản chất của thành công

  (Hoathuytinh.com) (© Hà Minh Ngọc - Lớp Văn 06-09) Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của sự thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Công Tử Hành

  Công Tử Hành Nguyên tác: Lưu Hi Di 公子行 劉希夷 天津橋下陽春水, 天津橋上繁華子。 馬聲回合青雲外, 人影動搖綠波裏。 綠波蕩漾玉為砂, 青雲離披錦作霞。 可憐楊柳傷心樹, 可憐桃李斷腸花。 此日遨遊邀美女, 此時歌舞入娼家。 娼家美女郁金香, 飛來飛去公子傍。 的的珠帘白日映, 娥娥玉顏紅粉妝。 花際裴回雙蛺蝶, 池邊顧步兩鴛鴦。 傾國傾城漢武帝, 為雲為雨楚襄王。 古來容光人所羨, 況復今日遙相見。...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Công Tử Gia

  Công Tử Gia Nguyên tác: Nhiếp Di Trung 公子家 聶夷中 種花滿西園 花發青樓道 花下一禾生 去之為惡草 Công Tử Gia Nhiếp Di Trung Chủng hoa mãn tây viên Hoa phát thanh lâu đạo Hoa hạ nhất hòa sinh Khứ chi vi ác thảo --Dịch nghĩa:-- Con Nhà Quan Vườn phía tây trồng đầy hoa. Hoa...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị

  Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nguyên tác: Nhiếp Di Trung 公子行 二首其二 聶夷中 花影出牆頭, 花裏誰家樓﹖ 一行書不讀, 身封萬戶侯。 美人樓上歌, 不是古梁州。 Công Tử Hành nhị thủ kỳ nhị Nhiếp Di Trung Hoa ảnh xuất tường đầu, Hoa lý thùy gia lâu ? Nhất hàng thư bất độc, Thân phong vạn hộ hầu...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Công Tử Hành

  Công Tử Hành Nguyên tác: Mạnh Tân Vu 公子行 孟賓于 錦衣紅奪彩霞明 侵曉春游向野庭 不識農夫辛苦力 驕驄踏爛麥青青 Công Tử Hành Mạnh Tân Vu Cẩm y hồng đoạt thái hà minh Xâm hiểu xuân du hướng dã đình Bất thức nông phu tân khổ lực Kiêu thông đạp lạn mạch thanh thanh Chú thích: Tác giả thay...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bùi Tấn Công

  Bùi Tấn Công Nguyên tác: Lý Sính 裴晉公 李郢 四朝憂國鬢如絲 龍馬情神海鶴姿 天上玉書傳詔夜 陣前金甲受降時 曾經庾亮三秋月 下盡羊曇兩路椇 惆悵舊堂扃綠野 夕陽無限鳥歸遲 Tứ triều ưu quốc mấn như ti Long mã tinh thần hải hạc tư Thiên thượng ngọc thư truyền chiếu dạ Trận tiền kim giáp thu hàng thì Tằng kinh Dữu...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào

  Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào Nguyên tác: Hàn Dũ 八月十五夜贈張功曹 韓愈 纖雲四卷天無河, 清風吹空月舒波。 沙平水息聲影絕, 一杯相屬君當歌。 君歌聲酸辭且苦, 不能聽終淚如雨。 洞庭連天九疑高, 蛟龍出沒猩鼯號。 十生九死到官所, 幽居默默如藏逃。 下床畏蛇食畏藥, 海氣濕蟄熏腥臊。 昨者州前捶大鼓, 嗣皇繼聖登夔皋。 赦書一日行萬里, 罪從大辟皆除死。 遷者追回流者還,...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ứng Cử Đề “Tiền Đường Công Quán”

  Ứng Cử Đề “Tiền Đường Công Quán” Nguyên tác: Chu Khuông Vật 應舉題錢塘公館 周匡物 萬里茫茫天塹遙 秦皇底事不安橋 錢塘江口無錢過 又阻西陵兩信潮 Ứng Cử Đề “Tiền Đường Công Quán” Chu Khuông Vật Vạn lý mang mang thiên tiệm dao Tần hoàng đê sự bất an kiều ? Tiền Đường giang khẩu vô tiền quá Hựu trở...
 11. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đề Hồ Công động

  Đề Hồ Công động Nguyên tác: Lê Thánh Tông 題壺公洞 黎聖宗 神錐鬼鑿萬重山 虛室髙窻宇宙宽 世上公名都是夢 壺中日月不塍閒 花陽龍化玄珠坠 碧峒泉流白玉寒 我欲乗風陵绝頂 望穷雲海有無間 Đề Hồ Công động Lê Thánh Tông Thần chuỳ quỷ tạc vạn trùng san, Hư thất cao song vũ trụ khoan. Thế thượng công danh đô thị mộng...
Top Bottom