1. Thiên Sầu

  Cơ hội của sự chối từ

  Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chá Cô

  Chá Cô Nguyên tác: Trịnh Cốc 鷓鴣 鄭谷 暖戲煙蕪錦翼齊 品流應得近山雞 雨昏青草湖邊過 花落黃陵廟裡啼 游子乍聞征袖濕 佳人纔唱翠眉低 相呼相喚湘江曲 苦竹叢深春日西 Chá Cô Noãn hý yên vô cẩm dực tề Phẩm lưu ưng đắc cận sơn kê Vũ hôn thanh thảo hồ biên quá Hoa lạc Hoàng Lăng miếu lý đề Du tử sạ văn chinh tụ...
 3. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chá Cô Từ

  Chá Cô Từ Nguyên tác: Lý Ich 鷓鴣詞 李益 湘江斑竹枝 錦翅鷓鴣飛 處處湘雲合 郎從何處歸 Chá Cô Từ Lý Ích Tương Giang ban trúc chi Cẩm sí chá cô phi Xứ xứ Tương vân hợp Lang tòng hà xứ quy Chú thích: 1/ Chá cô, một loài chim có bộ lông màu sắc rất sặc sỡ, giống như gà gô bên VN ta...
 4. H

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Tử Pha Văn Chá Cô

  Cửu Tử Pha Văn Chá Cô Nguyên tác: Lý Quần Ngọc 九子坡聞鷓鴣 李群玉 落日蒼茫秋草明 鷓鴣啼處遠人行 正穿詰曲岆嶇路 更聽鉤輈格磔聲 曾泊桂江深岸雨 亦於梅嶺阻歸程 此時為爾腸千斷 乞放今宵白髮生 Cửu Tử Pha Văn Chá Cô Lạc nhật thương mang thu thảo minh Chá cô đề xứ viễn nhân hành Chính xuyên cật khúc kỳ khu lộ Cánh thính...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Điệu

  Cổ Điệu Nguyên tác: Vệ Tượng 古調 衛象 鵲血調弓濕未乾 鷿鵜新淬劍光寒 遼東老將鬢成雪 猶向旄頭夜夜看 Cổ Điệu Vệ Tượng Thước huyết điều cung thấp vị can Tịch đề tân thối kiếm quang hàn Liêu Đông lão tướng mấn thành tuyết Do hướng “mao đầu” dạ dạ khan ? Chú thích: 1/ chiến sĩ Tàu thường...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ tòng quân hành

  Cổ tòng quân hành Nguyên tác: Lý Kỳ 樂府 李頎 古從軍行 白日登山望烽火, 黃昏飲馬傍交河。 行人刁斗風沙暗, 公主琵琶幽怨多。 野雲萬里無城郭, 雨雪紛紛連大漠。 胡雁哀鳴夜夜飛, 胡兒眼淚雙雙落。 聞道玉門猶被遮, 應將性命逐輕車。 年年戰骨埋荒外, 空見葡萄入漢家。 Cổ tòng quân hành Bạch nhật đăng sơn vọng phong hỏa Hoàng hôn ẩm mã bàng Giao hà Hành nhân điêu...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi

  Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Nguyên tác: Lý Bạch 古風-燕昭延郭隗 李白 燕昭延郭隗, 遂筑黃金台。 劇辛方趙至, 鄒衍復齊來。 奈何青雲士, 棄我如塵埃。 珠玉買歌笑, 糟糠養賢才。 方知黃鵠舉, 千里獨徘徊。 Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Lý Bạch Yên Chiêu duyên Quách Ngỗi, Toại trúc Hoàng kim đài...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Vũ Hịch Như Lưu Tinh

  Cổ Phong - Vũ Hịch Như Lưu Tinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風 - 羽檄如流星, 李白 羽檄如流星, 虎符合專城。 喧呼救邊急, 群鳥皆夜鳴。 白日曜紫微, 三公運權衡。 天地皆得一, 澹然四海清。 借問此何為, 答言楚徵兵。 渡瀘及五月, 將赴雲南征。 怯卒非戰士, 炎方難遠行。 長號別嚴親, 日月慘光晶。 泣盡繼以血, 心摧兩無聲。 困獸當猛虎, 窮魚餌奔鯨。 千去不一回, 投軀豈全生。...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh

  Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Nguyên tác: Lý Bạch 古風-齊有倜儻生 李白 齊有倜儻生, 魯連特高妙。 明月出海底, 一朝開光耀。 卻秦振英聲, 後世仰末照。 意輕千金贈, 顧向平原笑。 吾亦澹蕩人, 拂衣可同調。 Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh Lý Bạch Tề hữu thích thảng sinh, Lỗ Liên đặc cao diệu. Minh nguyệt...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn

  Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn Nguyên tác: Lý Bạch 古風- 西嶽蓮花山 李白 西嶽蓮花山, 迢迢見明星。 素手把芙蓉, 虛步躡太清。 霓裳曳廣帶, 飄拂升天行。 邀我登雲臺, 高揖衛叔卿。 恍恍與之去, 駕鴻淩紫冥。 俯視洛陽川, 茫茫走胡兵。 流血塗野草, 豺狼盡冠纓。 Cổ Phong - Tây Nhạc Liên Hoa Sơn Lý Bạch Tây nhạc Liên Hoa sơn, Điều...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt

  Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt Nguyên tác: Bạch Cư Dị Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt Ly ly nguyên thượng thảo Nhất tuế nhất khô vinh Dã hỏa thiêu bất tận Xuân phong xuy hựu sinh Viễn phương xâm cổ đạo Tình thúy tiếp hoang thành Hựu tống vương tôn khứ Thê thê mãn biệt tình...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ lãng nguyệt hành

  Cổ lãng nguyệt hành Nguyên tác: Lý Bạch 古朗月行 李白 小時不識月, 呼作白玉盤。 又疑瑤台鏡, 飛在青雲端。 仙人垂兩足, 桂樹何團團。 白兔搗藥成, 問言與誰餐﹖ 蟾蜍蝕圓影, 大明夜已殘。 羿昔落九烏, 天人清可安。 陰精此淪惑, 去去不足現。 憂來其如何, 淒愴摧心肝。 Cổ lãng nguyệt hành Lý Bạch Tiểu thời bất thức nguyệt, Hô tác bạch...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Biệt Ly

  Cổ Biệt Ly Nguyên tác: Mạnh Giao 古別離 孟郊 欲別牽郎農 郎今到何處 不恨歸來遲 莫向臨卬去 Cổ Biệt Ly Dục biệt khiên lang y Lang kim đáo hà xứ Bất hận quy lai trì Mạc hướng Lâm Ngang khứ Mạnh Giao --Dich Nghia-- (xa nhau thời xưa) (lúc sắp chia tay, níu áo chàng nói) (nay...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Bi

  Cổ Bi Nguyên tác: Diêu Hợp 古碑 姚合 荒田一片石 文字滿青苔 不是逢閑客 何人肯讀來 Cổ Bi Diêu Hợp Hoang điền nhất phiến thạch Văn tự mãn thanh đài Bất thị phùng nhàn khách Hà nhân khẳng độc lai --Dịch nghĩa:-- Bia xưa Trên thửa ruộng hoang có một tấm [bia] đá, chữ đã bị...
 15. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ ý

  Cổ ý Nguyên tác: Lý Bạch 古意 君為女蘿草。 妾作兔絲花。 輕條不自引。 為逐春風斜。 百丈托遠松。 纏綿成一家。 誰言會面易。 各在青山崖。 女蘿發馨香。 兔絲斷人腸。 枝枝相糾結。 葉葉競飄揚。 生子不知根。 因誰共芬芳。 中巢雙翡翠。 上宿紫鴛鴦。 若識二草心。 海潮亦可量。 Cổ ý Quân vị nữ la thảo Thiếp tác thố ti hoa Khinh điều bất tự...
 16. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Ý

  Cổ Ý Nguyên tác: Lý Kỳ 古意 李頎 男兒事長征, 少小幽燕客。 賭勝馬蹄下, 由來輕七尺。 殺人莫敢前, 鬚如蝟毛磔。 黃雲隴底白雪飛, 未得報恩不能歸。 遼東小婦年十五, 慣彈琵琶解歌舞。 今為羌笛出塞聲, 使我三軍淚如雨。 Cổ Ý Lý Kỳ Nam nhi sự trường chinh, Thiếu tiểu U Yên khách. Đổ thắng mã đề hạ, Do lai khinh thất xích...
 17. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Ý

  Cổ Ý Nguyên tác: Mạnh Giao 古意 孟郊 河邊織女星 河畔牽牛郎 未得渡清淺 相對遙相望 Cổ Ý Mạnh Giao Hà biên Chức nữ tinh Hà bạn khiên Ngưu lang Vị đắc độ thanh thiển Tương đối dao tương vọng Chú thích: Chức nữ, Ngưu lang. Chức nữ là cháu của Trời. Nàng siêng năng dệt vải, nên Trời...
 18. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Ý

  Cổ Ý Nguyên tác: Vương Giá 古意 王駕 夫戍邊關妾在吳 西風吹妾妾懮夫 一行書信千行淚 寒到君邊衣到無 Cổ Ý Vương Giá Phu thú biên quan thiếp tại Ngô Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ Hàn đáo quân biên y đáo vô ? --Dịch nghĩa-- Ý Người Xưa Chồng là lính...
 19. Nam Anh

  Cô Nhi

  CÔ NHI Mùa đông giá lạnh ngỡ qua rồi Kỷ niệm mơ màng ấm giữa nôi Lỗi cuộc tình hoang nhìn tủi lối Nhầm câu ái lạ nghĩ thương đồi Thưa dần thệ bão mây hoài nổi Lặng hẳn duyên bèo gió vẫn trôi Chết nửa hàng cau sầu hận trỗi Buồng tim trống trải đập liên hồi Văn Đàn...
 20. Thiên Sầu

  Ngôi nhà có 1000 chiếc gương

  Ngày xưa, tại 1 ngôi làng nhỏ xa xôi có 1 nơi mà người ta gọi là "Ngôi nhà 1000 chiếc gương". Ngày nọ, một chú chó nhỏ yêu đời đã quyết định đến thăm ngôi nhà xem sao. Khi đến nơi, chú ta hăm hở nhảy lên từng bậc thang của ngôi nhà. Chú ghé mắt nhìn qua ô cửa với đôi tai vểnh cao và cái đuôi vẫy...
Top Bottom