1. Thiên Sầu

  Chú chuột nhỏ

  Steve Morris không phải là một cậu bé bình thường. Nhưng khi bạn lên 9, như Steve Morris bạn chỉ mong muốn mình được "bình thường" như những đứa trẻ khác. Trong số rất nhiều người Steve đã gặp và đã quen, có một người phụ nữ luôn có mặt trong tiềm thức của cậu. Đó là cô giáo lớp...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Từ - Nguyên tác: Chu Khánh Dư

  Cung Trung Từ Nguyên tác: Chu Khánh Dư 宮中詞 朱慶餘 寂寂花時閉院門 美人相並立瓊軒 含情欲說宮中事 鸚鵡前頭不敢言 Cung Trung Từ Tịch tịch hoa thời bế viện môn Mỹ nhân tương tịnh lập quỳnh hiên Hàm tình dục thuyết cung trung sự Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn Chu Khánh Dư --Dịch Nghia--...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其二 杜甫 韓公本意筑三城, 擬絕天驕撥漢旌. 豈謂盡煩回紇馬, 翻然遠救北方兵. 胡來不覺潼關隘, 龍起猶聞晉水清. 獨使至尊懮社稷, 諸君何以答升平? Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhị Đỗ Phủ Hàn công bản ý củng tam thành, Nghĩ tuyệt thiên kiêu bát Hán tinh. Khởi vị tận...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其五 杜甫 錦江春色逐人來, 巫峽清秋萬壑哀. 正憶往時嚴僕射, 共迎中使望鄉臺. 主恩前後三持節, 軍令分明數舉杯. 西蜀地形天下險, 安危須仗出群材. Chư Tướng ngũ thủ kỳ ngũ Đỗ Phủ Cẩm giang xuân sắc trục nhân lai, Vu giáp thanh thu vạn hác ai. Chính ức vãng thời...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chu trung vũ dạ

  Chu trung vũ dạ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中雨夜 白居易 江雲暗悠悠,江風冷修修。 夜雨滴船背,夜浪打船頭。 船中有病客,左降向江州。 Chu trung vũ dạ Bạch Cư Dị Giang vân ám du du, Giang phong lãnh tu tu, Dạ vũ trích thuyền bối, Dạ lãng đả thuyền đầu. Thuyền trung hữu bệnh khách. Tả giáng hướng Giang...
 6. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chu Trung Tác

  Chu Trung Tác Nguyên tác: Hành Châu Chu Tử 舟中作 衡州舟子 野鵲灘西一棹孤 月光遙接洞庭湖 堪嗟回雁峰前過 望斷家山一字無 Chu Trung Tác Hành Châu Chu Tử Dã thước than tây nhất trạo cô Nguyệt quang dao tiếp Động đình hồ Kham ta “hồi nhạn phong” tiền quá Vọng đoạn gia sơn nhất tự vô Chú thích...
 7. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ

  Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟中夜雪有懷盧于四侍御弟 杜甫 朔風吹桂水 大雪夜紛紛 暗度南樓月 寒深北渚雲 燭斜初近見 舟重竟無聞 不識山陰道 聽雞更憶君 Chu Trung Dạ Tuyết Hữu Hoài Lư Vu Tứ Thị Ngự Đệ Đỗ Phủ Sóc phong xuy Quế thủy Đại tuyết dạ phân phân Ám độ nam lâu...
 8. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chu Nguyệt Đối Dịch Cận Tự

  Chu Nguyệt Đối Dịch Cận Tự Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟月對驛近寺 杜甫 更深不假熾, 月朗自明船. 金剎青楓外, 朱樓白水邊. 城烏啼眇眇, 野鷺宿娟娟. 皓首江湖客, 鉤簾獨未眠. Chu Nguyệt Đối Dịch Cận Tự Đỗ Phủ Canh thâm bất giả chúc, Nguyệt lãng tự minh thuyền. Kim sát thanh phong ngoại, Chu lâu bạch thủy...
 9. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ tam Nguyên tác: Đổ Phủ 諸將 其一 杜甫 落陽宮殿化為烽 休道秦關百二重 滄海未全歸禹貢 薊門何處覓堯封 朝廷袞職誰爭補 天下軍儲不自供 稍喜臨邊王將國 肯銷金甲事春農 Chư Tướng kỳ nhất Lạc Dương cung điện hoá vi phong Hưu đạo Tần quan bách nhị trùng Thương Hải vị toàn quy Vũ cống Kế Môn hà...
 10. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其一 杜甫 漢朝陵墓對南山, 胡虜千秋尚入關. 昨日玉魚蒙葬地, 早時金碗出人間. 見愁汗馬西戎逼, 曾閃朱旗北斗殷. 多少材官守涇渭, 將軍且莫破愁顏. Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Đỗ Phủ Hán triễu lăng mộ đối Nam san, Hồ lũ thiên thu thượng nhập quan. Tạc nhật ngọc...
 11. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng kỳ tứ

  Chư Tướng kỳ tứ Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其四 杜甫 迴首扶桑銅柱標 冥冥氛祲未全銷 越常翡翠無消息 南海明珠失寂寥 殊錫曾為大司馬 總戎皆插侍中貂 炎風朔雪天王地 只在忠臣翊聖朝 Chư Tướng Kỳ nhị Hồi thủ Phù Tang đồng trụ tiêu Minh minh phân tẩm vị toàn tiêu Việt Thường phí thúy vô tiêu tức Nam Hải minh châu...
 12. H

  ĐL Cổ Thi Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi

  Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Nguyên tác: Bạch Cư Dị 舟中讀元九詩 白居易 把君詩卷燈前讀 詩盡燈殘天未明 眼痛滅燈揂闇坐 逆風吹浪打船聲 Chu Trung Độc Nguyên Cửu Thi Bạch Cư Dị Bả quân thi quyển đăng tiền độc Thi tận đăng tàn thiên vị minh Nhãn thống diệt đăng do ám tọa Sóc phong xuy lãng đả thuyền...
 13. H

  ĐL Cổ Thi Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong

  Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Nguyên tác: Tề Kỷ 舟中晚望祝融峰 齊己 天際卓寒青, 舟中望晚晴. 十年關夢寐, 此日向崢嶸. 巨石淩空黑, 飛泉照眼明. 終當躡孤頂, 坐看白雲生. Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Tề Kỷ Thiên tế trác hàn thanh, Chu trung vọng vãn tình. Thập niên quan mộng mị, Thử nhật...
 14. H

  ĐL Cổ Thi Chu Trung Hiểu Vọng

  Chu Trung Hiểu Vọng Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 舟中曉望 孟浩然 挂席東南望, 青山水國遙. 舳艫爭利涉, 來往任風潮. 問我今何適, 天台訪石橋. 坐看霞色曉, 疑是赤城標. Chu Trung Hiểu Vọng MạnhHạo Nhiên Quải tịch đông nam vọng, Thanh sơn thủy quốc dao. Trục lư tranh lợi thiệp, Lai vãng nhiệm phong...
 15. H

  ĐL Cổ Thi Chu Tiền Tiểu Nga Nhi

  Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Nguyên tác: Đỗ Phủ 舟前小鵝兒 杜甫 鵝兒黃似酒, 對酒愛新鵝. 引頸嗔船逼\' 無行亂眼多. 翅開遭宿雨\' 力小困滄波. 客散層城暮, 狐狸奈若何? Chu Tiền Tiểu Nga Nhi Đỗ Phủ Nga nhi hoàng tự tửu, Đối tửu ái tân nga. Dẫn cảnh sân thuyền bức, Vô hàng loạn nhãn đa. Sí khai tao túc...
 16. Thiên Sầu

  Bảng chữ cái cho cuộc sống

  Cuộc sống không phải là một mẻ lưới của số phận. Cuộc sống chính là một mối giao hoà bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại. Và trong mối giao hoà đó, những gì bạn thể hiện sẽ nói lên bạn là ai… Hãy cùng khám phá cuộc sống qua bảng chữ cái kỳ diệu, để tự tìm lại cho mình những bài học quý giá...
 17. Thiên Sầu

  Khi mỗi người là một chú heo nhựa màu hồng

  Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn chiêng. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu… Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kì lạ: chú heo nhựa hồng đã đủ...
 18. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất

  Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất Nguyên tác: La Ẩn 感弄猴人賜朱紱 羅隱 十二三年就試期 五湖煙月奈相違 如何學取孫供奉 一笑君王便著緋 Cảm Lộng Hầu Nhân Tứ Chu Phất La Ẩn Thập nhị tam niên tựu thí kỳ Ngũ Hồ yên nguyệt nại tương vi Như hà học thủ Tôn cung phụng Nhất tiếu quân vương tiện trước phi...
 19. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Ba Nam chu trung

  Ba Nam chu trung Nguyên tác: Sầm Tham 巴南舟中 岑參 渡口嘆黃昏, 歸人爭渡喧 。 近鐘清野寺, 遠火點江村 。 見雁思鄉倍, 聞猿積淚痕 。 孤舟萬裏夜, 秋月不堪論 。 Ba Nam chu trung Sầm Tham Độ khẩu thán hoàng hôn, Quy nhân tranh độ huyên. Cận chung thanh dã tự, Viễn hoả điểm giang thôn. Kiến nhạn tư...
 20. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh

  Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 涪江泛舟送韋班歸京 杜甫 追餞同舟日, 傷春一水間。 飄零為客久, 衰老羨君還。 花遠重重樹, 雲輕處處山。 天涯故人少, 更益鬢毛斑。 Bồi Giang Phiếm Chu Tống Vi Ban Quy Kinh Đỗ Phủ Truy tiễn đồng chu nhật Thương xuân nhất thủy gian Phiêu linh vi khách...
Top