chinh

 1. Thiên Sầu

  Hãy mãi là chính mình

  Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ may mắn để nhận ra rằng mình có thể tuyệt vời đến thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là "vầng hào quang" quanh bạn không chói sáng. Hãy mãi là chính bạn, chỉ bởi chẳng ai có đủ thông minh để hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ có mặt trong...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Nhân Oán

  Chinh Nhân Oán Nguyên tác: Liễu Trung Dung 征人怨 柳中庸 歲歲金河復玉關 朝朝馬策與刀環 三春白雪歸青冢 萬里黃河繞黑山 Chinh Nhân Oán Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan Triêu triêu mã sách dữ đao hoàn Tam xuân bạch tuyết quyThanh Trũng Vạn lý Hoàng Hà nhiễu Hắc San Liễu Trung Dung Dich Nghia...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ

  Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ Nguyên tác: Tô Vị Đạo 正月十五日夜 蘇味道 火樹銀花合, 星橋鐵鎖開. 暗塵隨馬去, 明月逐人來. 游妓皆穠李, 行歌盡\"落梅\". 金語不禁夜, 玉漏莫相催. Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ Tô Vị Đạo Hỏa thụ ngân hoa hợp, Tinh kiều thiết tỏa khai. Ám trần tùy mã khứ, Minh nguyệt...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công

  Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Nguyên tác: Dương Trọng Huyền 正朝上左相張燕公 楊重玄 歲去愁終在 春還命不來 長吁問丞相 東閣幾時開 Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công Dương Trọng Huyền Tuế khứ sầu chung tại Xuân hoàn mệnh bất lai Trường hu vấn thừa tướng Đông...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Nguyệt Thập Ngũ Dạ Đăng

  Chính Nguyệt Thập Ngũ Dạ Đăng Nguyên tác: Trương Hựu 正月十五夜燈 張祐 千門開鎖萬燈明 正月中旬動帝京 三百丙人連袖舞 一時天上著詞聲 Chính Nguyệt Thập Ngũ Dạ Đăng Trương Hựu Thiên môn khai tỏa, vạn đăng minh Chính nhật trung tuần động đế kinh Tam bách nội nhân liên tụ vũ Nhất thời thiên thượng...
 6. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Phu

  Chinh Phu Nguyên tác: Đỗ Phủ 征夫 杜甫 十室幾人在? 千山空自多. 路衢唯見哭, 城市不聞歌. 漂梗無安地, 銜枚有荷戈. 官軍未通蜀, 吾道竟如何! Chinh Phu Đỗ Phủ Thập thất kỷ nhân tại ? Thiên sơn không tự đa. Lộ cù duy kiến khốc, Thành thị bất văn ca. Phiêu ngạnh vô an địa, Hàm mai hữu hạ...
 7. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Nhân Ca

  Chinh Nhân Ca Nguyên tác: Lý Ích 征人歌 李益 胡風凍合鷿鵜泉 牧馬千群逐曖川 塞外征人無盡日 年年移帳雪中天 Chinh Nhân Ca Lý Ích Hồ phong đống hợp Tích Đề tuyền Mục mã thiên quần trục Ái xuyên Tái ngoại chinh nhân vô tận nhật Niên niên di trướng tuyết trung thiên Chú thích: 1/ Tựa đề có...
 8. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chinh Nguyệt Sùng Nhượng Trạch

  Chinh Nguyệt Sùng Nhượng Trạch Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 正月崇讓宅 李商隱 密鎖重關掩綠苔, 廊深閣迥此徘徊. 先知風起月含暈, 尚自露寒花未開. 蝙拂帘旌終展轉, 鼠翻窗網小驚猜. 背燈獨共余香語, 不覺猶歌\\\\\\\"起夜來\\\\\\\". Chinh Nguyệt Sùng Nhượng Trạch Lý Thương Ẩn Mật tỏa trùng môn yểm lục đài, Lang thâm các huýnh...
 9. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Lãm Kính

  Chính Triêu Lãm Kính Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 正朝覽鏡 劉長卿 憔悴逢新歲 芳菲見陽春 朝來明鏡裏 不忍白頭人 Chính Triêu Lãm Kính Lưu Trường Khanh Tiều tụy phùng tân tuế Phương phi kiến dương xuân Triêu lai minh kính lý Bất nhẫn bạch đầu nhân Chú thích: chính triêu, là buổi sáng...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Nội Phó Chinh

  Biệt Nội Phó Chinh Nguyên tác: Lý Bạch 別內赴征 李白 王命三征去未還 明朝離別出吳關 白玉高樓看不見 相思須上望夫山 Biệt Nội Phó Chinh Lý Bạch Vương mệnh tam chinh khứ vị hoàn Minh triêu ly biệt xuất Ngô quan Bạch ngọc cao lâu khan bất kiến Tương tư tu thướng Vọng phu san Chú thích: 1/ nội...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bắc chinh

  Bắc chinh Nguyên tác: Đỗ Phủ 北征 杜甫 皇帝二载秋, 闰八月初吉。  杜子将北征, 苍茫问家室。  维时遭艰虞, 朝野少暇日。  顾惭恩私被, 诏许归蓬荜。  拜辞诣阙下, 怵惕久未出。  虽乏谏诤姿, 恐君有遗失。  君诚中兴主, 经纬固密勿。  东胡反未已, 臣甫愤所切。  挥涕恋行在, 道途犹恍惚。  乾坤含疮痍, 忧虞何时毕!  靡靡逾阡陌, 人烟眇萧瑟。  所遇多被伤, 呻吟更流血。...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự

  Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Nguyên tác: Trương Thuyết 恩賜麗正殿書院賜宴應得林字 張說 東壁圖書府 西園翰墨林 誦詩聞國政 講易見天心 位竊和羹重 恩叨醉醴深 載歌春興曲 情竭為知音 ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Trương Thuyết Đông Bích đồ thư...
 13. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Chinh Phụ Ngâm Khúc

  Chinh phụ ngâm khúc Nguyên tác: Đặng Trần Côn 征婦吟曲 鄧陳琨 著 一。亂時 1. Loạn Thời 天 地 風 塵 紅 顏 多 屯 悠 悠 彼 蒼 兮 誰 造 因 鼓 鼙 聲 動 長 城 月 5 烽 火 影 照 甘 泉 雲 九 重 按 劍 起 當 席 半 夜 飛 檄 傳 將 軍 清 平 三 百 年 天 下 從 此 戎 衣 屬 武 臣 10 使 星 天 門 催 曉 發 行 人 重 法 輕 離 別 弓 箭 兮 在 腰 妻...
Top Bottom