chức

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chức Phụ Từ

  Chức Phụ Từ Nguyên tác: Mạnh Giao Chức Phụ Từ Phu thị điền trung lang Thiếp thị điền trung nữ Đương niên giá đắc quân Vị quân bỉnh cơ trữ Cân lực nhật dĩ bì Bất tức song hạ ki Như hà chức hoàn tố Thân trước lam lũ y Quan gia bảng thôn lộ Cánh sách tài tang...
 2. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong

  Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Nguyên tác: Tề Kỷ 舟中晚望祝融峰 齊己 天際卓寒青, 舟中望晚晴. 十年關夢寐, 此日向崢嶸. 巨石淩空黑, 飛泉照眼明. 終當躡孤頂, 坐看白雲生. Chu Trung Vãn Vọng Chúc Dung Phong Tề Kỷ Thiên tế trác hàn thanh, Chu trung vọng vãn tình. Thập niên quan mộng mị, Thử nhật...
 3. Thiên Sầu

  Chúc con đủ

  Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó !?!!Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người " chào " và " tạm biệt ". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt. Cho nên...
Top Bottom