1. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其三 李白 柳色黃金嫩 梨花白雪香 玊樓巢翡翠 金殿銷鴛鴦 選妓隨雕輦 微歌出洞房 宮中誰第一 飛燕在昭陽 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tam Liễu sắc hoàng kim nộn Lê hoa bạch tuyết hương Ngọc lâu sào phi thúy Kim điện tỏa uyên ương...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Từ bách thủ kỳ thập bát

  Cung Từ bách thủ kỳ thập bát Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞 百首其十八 王建 魚藻宮中鎖翠娥, 先皇行處不曾過。 如今池底休鋪錦, 蔆角雞頭積漸多 Cung Từ bách thủ kỳ thập bát Vương Kiến Ngư Tảo cung trung toả thuý nga, Tiên hoàng hành xử bất tằng qua. Như kim trì để hưu phô cẩm, Lăng giác kê đầu...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其四 李白 小小生金屋, 盈盈在紫微. 山花插寶髻, 石竹繡羅衣 每出深宮裏, 常隨步輦歸. 只愁歌舞散, 化作彩雲飛. Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ tứ Lý Bạch Tiểu tiểu sinh kim ốc, Doanh doanh tại Tử vi. Sơn hoa sáp bảo kết Thạch...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其二 李白 繡戶春風暖 紗窗署色新 宮花爭笑日 池草暗生春 綠樹聞歌鳥 青樓見舞人 昭陽桃李月 羅綺自相親 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhị Tú hộ xuân phong noãn Sa song thự sắc tân Cung hoa tranh tiếu nhật Trì thảo ám sinh xuân...
 6. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nguyệt Bát Nhật

  Cửu Nguyệt Bát Nhật Nguyên tác: Tư Không Đồ 九月八日 司空圖 已是人間寂寞花 解憐寂寞傍貧家 老來不得登高看 更甚殘春惜歲花 Cửu Nguyệt Bát Nhật Tư Không Đồ Dĩ thị nhân gian tịch mịch hoa Giải lân tịch mịch bạng bần gia Lão lai bất đắc đăng cao khán Cánh thậm xuân tàn tích tuế hoa Chú thích...
 7. Thiên Sầu

  Một ngày mới bắt đầu

  Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được. Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to...
 8. Thiên Sầu

  Câu chuyện bát mì

  Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường...
 9. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Bất Đắc Trương Kiều Tiêu Tức

  Cửu Bất Đắc Trương Kiều Tiêu Tức Nguyên tác: Trịnh Cốc 久不得張喬消息 鄭谷 天末去程孤, 沿淮復向吳. 亂離何處甚, 安穩到家無? 樹盡雲垂野, 檣 稀月滿湖. 傷心遶村慮. 應少舊耕夫. Cửu Bất Đắc Trương Kiều Tiêu Tức Trịnh Cốc Thiên mạt khứ trình cô, Duyên Hoài phục hướng Ngô Loạn ly hà xứ thậm? An ổn đáo...
 10. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bất Phó Thập Di Chiêu

  Bất Phó Thập Di Chiêu Nguyên tác: Phí Quan Khanh 不赴拾遺召 費冠卿 君親同是先王道 何時骨肉一處老 也知臣不合佐時 自古榮花誰可保 Bất Phó Thập Di Chiêu Phí Quan Khanh Quân thân đồng thị tiên vương đạo Hà thời cốt nhục nhất xứ lão Dã tri thần bất hợp tá thời Tự cổ vinh hoa thùy khả bảo Chú...
 11. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Phách Man

  Bát Phách Man Nguyên tác: Tôn Quang Hiến 八拍蠻 孫光憲 孔雀尾拖金線長, 怕人飛起入丁香。 越女沙頭爭拾翠, 相呼歸去肯斜陽。 Bát Phách Man Tôn Quang Hiến Khổng tước vĩ tha kim tuyến trường, Phạ nhân phi khởi nhập đinh hương. Việt nữ sa đầu tranh thập thuý, Tương hô quy khứ khẳng tà dương. Chú...
 12. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào

  Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Tặng Trương Công Tào Nguyên tác: Hàn Dũ 八月十五夜贈張功曹 韓愈 纖雲四卷天無河, 清風吹空月舒波。 沙平水息聲影絕, 一杯相屬君當歌。 君歌聲酸辭且苦, 不能聽終淚如雨。 洞庭連天九疑高, 蛟龍出沒猩鼯號。 十生九死到官所, 幽居默默如藏逃。 下床畏蛇食畏藥, 海氣濕蟄熏腥臊。 昨者州前捶大鼓, 嗣皇繼聖登夔皋。 赦書一日行萬里, 罪從大辟皆除死。 遷者追回流者還,...
 13. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Nguyệt

  Bát Nguyệt Nguyên tác: Chương Hiếu Tiêu 八月 章孝標 徒倚仙居繞翠樓, 分明宮漏靜兼秋。 長安夜夜家家月, 幾處笙歌幾處愁。 Bát Nguyệt Chương Hiếu Tiêu Đồ ỷ tiên cư nhiễu thuý lâu, Phân minh cung lậu tĩnh kiêm thâu. Trường An dạ dạ gia gia nguyệt, Kỷ xứ sanh ca, kỷ xứ sầu. Chú thích: 1/Tiên cư...
 14. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Chí

  Bát Chí Nguyên tác: Lý Dã 八至 李冶 至近至遠東西 至深至淺清溪 至高至明日月 至親至疏夫妻 Bát Chí Lý Dã Chí cận chí viễn đông tây Chí thâm chí thiển thanh khê Chí cao chí minh nhật nguyệt Chí thân chí sơ phu thê --Dịch nghĩa:-- Tám Cái Nhất Gần nhất xa nhất là sự vật. Sâu...
 15. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bất Tiện Hoa

  Bất Tiện Hoa Nguyên tác: Lưu Thương 不羨花 劉商 惆悵朝陽午又斜 剩栽桃李學仙家 花開花落人如舊 誰道容顏不及花 Bất Tiện Hoa Lưu Thương Trù trướng triêu dương ngọ hựu tà Thặng tài đào lý học tiên gia Hoa khai hoa lạc nhân như cựu Thùy đạo dung nhan bất cập hoa ? --Dịch nghĩa: -- Không...
 16. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bất kiến

  Bất kiến Nguyên tác: Đỗ Phủ 不見 杜甫 不見李生久, 佯狂真可哀! 世人皆欲殺, 吾意獨憐才。 敏捷詩千首, 飄零酒一杯。 匡山 讀書處, 頭白好歸來。 Bất Kiến Đổ Phủ Bất kiến Lý sinh cửu Dương cuồng chân khả ai Thế nhân giai dục sát Ngô ý độc liên tài Mẫn tiệp thi thiên thủ...
 17. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát trận đồ

  Bát trận đồ Nguyên tác: Đỗ Phủ 五言絕句 杜甫 八陣圖 功蓋三分國, 名成八陣圖。 江流石不轉, 遺恨失吞吳。 Bát trận đồ Công cái tam phân quốc Danh thành Bát trận đồ Giang lưu thạch bất chuyển Di hận thất thôn Ngô Dịch Nghĩa Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba...
 18. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát nguyệt thập nũ dạ ngoạn nguyệt

  Bát nguyệt thập nũ dạ ngoạn nguyệt Nguyên tác: Lưu Vũ Tích 八月十五夜玩月》 (唐)刘禹锡 天将今夜月,一遍洗寰瀛。 暑退九霄净,秋澄万景清。 星辰让光彩,风露发晶英。 能变人间世,攸然是玉京。 CHỮ PHỒN THỂ 八月十五夜玩月》 (唐)劉禹錫 天將今夜月,一遍洗寰瀛。 暑退九霄淨,秋澄萬景清。 星辰讓光彩,風露髮晶英。 能變人間世,攸然是玉京。 PHIÊN ÂM Bā yuè shíwǔyè wán yuè” (táng)...
 19. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ

  Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Nguyên tác: Từ Ngưng 八月十五夜 徐凝 皎皎秋空八月圓 常娥端正桂枝鮮 一年無似如今夜 十二嶧前看不眠 Bát Nguyệt Thập Ngũ Dạ Từ Ngưng Hiệu hiệu thu không bát nguyệt viên Thường Nga đoan chính, quế chi tiên Nhất niên vô tự như kim dạ Thập nhị phong tiền khán bất miên Chú...
 20. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Bát Muộn

  Bát Muộn Nguyên tác: Đỗ Phủ 撥悶 杜甫 聞道雲安麴米春, 才傾一盞即醺人. 乘舟取醉非難事, 下峽銷愁定幾巡. 長年三老遙憐汝, 捩柁開頭捷有神. 已辨青錢防雇直, 當今美味入吾脣. Bát Muộn Đỗ Phủ Văn đạo Vân An khúc mễ xuân Tài khuynh nhất trản tức huân nhân Thừa chu thủ túy phi nan sự Há giáp tiêu sầu định kỷ tuần...
Top