bộ

 1. Thiên Sầu

  Dứt bỏ sự nuối tiếc để sống tốt hơn!

  Trong cuộc sống mỗi người chúng ta đều có những lúc lầm lỡ nuối tiếc một điều gì đó đã qua.Nhưng nếu chỉ sống trong nuối tiếc chúng ta sẽ không thể gượng dậy đi lên được.Bạn hãy nhìn thẳng vào thực tế để tìm cách giải quyết nó. Sau đây là một vài phương pháp tớ tìm được muốn chia sẻ với mọi...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết

  Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶茅茨, 雲霞生薜帷。 竹憐新雨後, 山愛夕陽時。 閒鷺棲常早, 秋花落更遲。 家童掃羅徑, 昨與故人期。 Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Tiền Khởi Tuyền hác đới mao tì, Vân hà sinh tệ duy. Trúc lân tân vũ hậu, Sơn ái...
 3. Thiên Sầu

  Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người

  Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai : "Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có...
 4. Thiên Sầu

  Đừng bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình

  Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella. Cả hai đang là sinh viên đại học. Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui. Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết

  Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶芧茨 雲霞生薜帷 竹憐新雨後 山愛夕陽時 閑鷺棲常早 秋花落更遲 家僮掃蘿徑 昨與故人期 Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Tuyền hác đới mao tì Vân hà sinh bệ duy Trúc liên tân vũ hậu Sơn ái tịch dương thì Nhàn...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cận thí thướng Trương thủy bộ

  Cận thí thướng Trương thủy bộ Nguyên tác: Châu Khánh Dư 朱慶餘 近试上张水部 洞房昨夜停红烛, 待晓堂前拜舅姑。 妆罢低声问夫婿, 画眉深浅入时无? Cận thí thướng Trương thủy bộ Động phòng tạc dạ đình hồng chúc Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô Trang bãi đê thanh vấn phu tế...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bộc Bố

  Bộc Bố Nguyên tác: Thi Kiên Ngô 瀑布 施肩吾 豁開青冥顛 寫出萬丈泉 如裁一條素 白日懸秋天 Bộc Bố Thi Kiên Ngô Khoát khai thanh minh điên Tả xuất vạn trượng tuyền Như tài nhất điều tố Bạch nhật huyền thu thiên Dịch nghĩa:-- Dòng Thác Khởi từ đỉnh núi xanh ngăn ngắt, chảy...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其四 李白 洞庭湖西秋月煇 瀟湘北岸早鴻飛 醉客滿船歌白苧 不知霜露入秋衣 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ tứ Lý Bạch Động Đình hồ tây...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồ tát man kỳ nhất

  Bồ tát man kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 菩薩蠻其一 李白 平林漠漠煙如織, 寒山一帶傷心碧。 暝色入高樓, 有人樓上愁。 玉階空佇立, 宿鳥歸飛急。 何處是歸程, 長亭更短亭。 Bồ tát man Lý Bạch Bình lâm mạc mạc yên như chức, Hàn san nhất đới thương tâm bích. Minh sắc nhập cao lâu, Hữu nhân lâu thượng sầu...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồ Tát Man kì 3

  Bồ Tát Man kì 3 Nguyên tác: Lý Dục 菩 薩 蠻 其 三 李 煜 蓬 萊 院 閉 天 台 女 畫 堂 晝 寢 無 人 語 拋 枕 翠 雲 光 繡 衣 聞 異 香 潛 來 珠 瑣 動 驚 覺 銀 屏 夢 臉 慢 笑 盈 盈 相 看 無 限 情 Bồ tát man kỳ 3 Lý Dục Bồng Lai viện bế thiên thai nữ Hoạ đường trú tẩm vô nhân ngữ Phao chẩm thuý vân quang...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư

  Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Nguyên tác: Lý Bạch 陪族叔刑部侍郎曄 及中書賈舍人至游洞庭 五首其五 李白 帝子瀟湘去不還 空余秋草洞庭間 淡掃明湖開玉鏡 丹青畫出是君山 Bồi Tộc Thúc Hình Bộ Thị Lang Diệp Cập Trung Thư Giả Xá Nhân Chí Du Động Đình ngũ thủ kỳ ngũ Lý Bạch Đế tử Tiêu...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồ Tát Man kì nhị

  Bồ Tát Man kì nhị Nguyên tác: Lý Dục 菩 薩 蠻 其 二 李 煜 銅 簧 韻 脆 鏘 寒 竹, 新 聲 慢 奏 移 纖 玉。 眼 色 暗 相 鉤, 秋 波 橫 欲 流。 雨 雲 深 繡 戶, 來 便 諧 衷 素。 宴 罷 又 成 空, 魂 迷 春 夢 中 Bồ tát man kỳ nhị Lý Dục Đồng hoàng vận thuý thương hàn trúc, Tân thanh mạn tấu di tiêm ngọc. Nhãn sắc...
 13. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính

  Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Nguyên tác: Chu Văn An 月夕步仙遊山松徑 朱文安 緩緩步松堤, 孤村淡靄迷。 潮回江笛迥, 天闊樹雲低。 宿鳥翻清露, 寒魚躍碧溪。 吹笙何處去, 寂寞故山西。 --Nguyệt tịch bộ Tiên Du sơn tùng kính Chu Văn An Hoãn hoãn bộ tùng đê, Cô thôn đạm ái mê. Triều hồi, giang địch quýnh...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Vọng Lư Sơn bộc bố

  Vọng Lư Sơn bộc bố Nguyên tác: Lý Bạch 望庐山瀑布 李白 日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 Vọng Lư Sơn bộc bố Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên, Dao khan bộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên. --Dịch Nghĩa-- Ánh nắng...
Top Bottom