an

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cung Từ - Nguyên tác: Lý Thương Ẩn

  Cung Từ Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 宫词 李商隐 君恩如水向东流 得宠忧移失宠愁 莫向樽前奏花落 凉风只在殿西头 Cung Từ Lý Thương Ẩn Quân ân như thủy hướng đông lưu Đắc sủng ưu di thất sủng sầu Mạc hướng tôn tiền tấu “Hoa Lạc” Lương phong chỉ tại điện tây đầu Chú thích: 1/ “Hoa lạc”, tức “Mai...
 2. Thiên Sầu

  Điều bí ẩn giản dị của hạnh phúc

  - Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự

  Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Nguyên tác: Trương Thuyết 恩賜麗正殿書院賜宴應得林字 張說 東壁圖書府 西園翰墨林 誦詩聞國政 講易見天心 位竊和羹重 恩叨醉醴深 載歌春興曲 情竭為知音 ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự Trương Thuyết Đông Bích đồ thư...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc An Bần

  An Bần Nguyên tác: Hàn Ác 安貧 韓偓 手風慵展八行書, 眼暗休尋九局圖. 窗裏日光飛野馬, 案頭筠管長蒲盧. 謀身拙為安蛇足, 報國危曾捋虎須. 舉世可能無默識. 未知誰擬試齊竽. An Bần Hàn Ác Thủ phong dong triển bát hàng thư Nhãn ám hưu tầm cửu cục đồ Song lý nhật quang phi dã mã Án đầu quân quản trường bồ lô Mưu...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ân Hiền Hí Phê Thư..Mạnh, Lôn Nhị Đồng

  Ân Hiền Hí Phê Thư..Mạnh, Lôn Nhị Đồng Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên 殷賢戲批書後寄劉連州 並示孟,崙二童 柳宗元 書成欲寄庾安西, 紙背應勞手自題。 聞道近來諸子弟, 臨池尋已厭家雞。 Ân Hiền Hí Phê Thư Hậu Ký Lưu Liên Châu Tịnh Thị Mạnh, Lôn Nhị Đồng Liễu Tông Nguyên Thư thành dục ký Dữu An Tê, Chỉ bối...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc An Định Thành Lâu

  An Định Thành Lâu Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 安定城樓 李商隱 迢遞高城百尺樓 綠楊枝外盡汀洲 賈生年少虛垂涕 王粲春來更遠淤 永憶江湖歸白發 欲回天地入扁舟 不知腐鼠成滋味 猜意鴛雛竟未休 An Định Thành Lâu Lý Thương Ẩn Điều đệ cao thành bách xích lâu Lục dương chi ngoại tận đinh châu Giả Sinh niên thiếu hư thùy lệ...
 7. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Trường An Xuân Mộ

  Trường An Xuân Mộ Nguyên tác: Thái Thuận Thái Thuận Tự là Nghĩa Hòa , hiệu là Lục Khê , biệt hiệu là Lữ Đường. Người làng Liễu Lâm , huyện Siêu Loại ( nay là Thuận Thành) , tỉnh bắc Ninh. Sinh năm Canh Thân , Đại Bảo nguyên niên, tức là 1440 , mất năm nào không được rõ. Đậu tiến...
 8. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Hạnh An Bang phủ

  Hạnh An Bang phủ Nguyên tác: Trần Thánh Tông 幸安邦府 朝遊浮雲嶠 暮宿明月灣 忽然得佳趣 萬象生毫端 陳聖宗 Hạnh An Bang phủ Triêu du phù vân kiêu Mộ túc minh nguyệt loan Hốt nhiên đắc giai thú Vạn tương sinh hào đoan Trần Thánh Tông --Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng-- Dạo chơi phủ...
 9. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đông tuần quá An Lão

  Đông tuần quá An Lão Nguyên tác: Lê Thánh Tông 東巡過安老 黎聖宗 窅窅關河路幾千, 北風有力送歸船。 江含落日搖孤影, 心逐飛雲息萬緣。 霜露霝時無綠樹, 桑蔴深處起青煙。 海山離異窮逾目, 只見雄雄亙碧天。 Đông tuần quá An Lão Lê Thánh Tông Diểu diểu quan hà lộ kỷ thiên, Bắc phong hữu lực tống quy thuyền. Giang hàm lạc...
 10. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi An Bang phong thổ

  An Bang phong thổ Nguyên tác: Lê Thánh Tông 安邦灃土 黎聖宗 海上萬峯宭玉立 星儸奇布翆峥嵘 魚塩如土民趍便 鏵稻無田賦薄征 波向山坪低處踊 舟穿石壁隙中行 边氓久樂承平化 四十余年不識兵 An Bang phong thổ Lê Thánh Tông Hải thượng vạn phong quần ngọc lập, Tinh la kỳ bố thúy tranh vanh. Ngư diêm như thổ dân xu tiện...
Top Bottom