âm

 1. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Lạc Âm Phổ

  LẠC ÂM PHỔ Lầu phô ánh Nguyệt rải thiên kiều Não nuột canh dài chốn tịch liêu Quả phụ hoài thêu tròn chữ nhớ Cô hồn mãi dụ thắm lời yêu Nguồn cơn hận tủi hòa âm sáo Ngẫu cảnh lo buồn gợi tiếng tiêu Ảo mộng Chương Đài đau đớn Liễu Tơ chùng nhịp lỡ ruổi hồn phiêu. Văn...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ẩm tửu khán mẫu đơn

  Ẩm tửu khán mẫu đơn Nguyên tác: Lưu Vũ Tích 飲酒看牡丹       劉禹錫 今日花前飲﹐甘心醉數杯。 但愁花有語﹐不為老人開。 Ẩm tửu khán mẫu đơn Lưu Vũ Tích Kim nhật hoa tiền ẩm Cam tâm túy sổ bôi Đản sầu hoa hữu ngữ : Bất vị lão nhân khai --Bản dịch của Song Nguyễn...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ẩm Trung Bát Tiên Ca

  Ẩm Trung Bát Tiên Ca Nguyên tác: Đỗ Phủ 飲中八仙歌 杜甫 知章騎馬似乘船, 眼花落井水底眠。 汝陽三斗始朝天, 道逢麹車口流涎。 恨不移封向酒泉, 左相日興費萬錢。 飲如長鯨吸百川, 銜杯樂聖稱世賢。 宗之瀟灑美少年, 舉觴白眼望青天。 皎如玉樹臨風前, 蘇晉長齋繡佛前。 醉中往往愛逃禪, 李白一斗詩百篇。 長安市上酒家眠, 天子呼來不上船。 自稱臣是酒中仙, 張旭三杯草聖傳。 脫帽露頂王公前,...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ẩm Lý Thập Nhị Trạch

  Ẩm Lý Thập Nhị Trạch Nguyên tác: Trương Kế 飲李十二宅 張繼 重門敝春夕 燈燭靄余煇 醉我百尊酒 留連夜未歸 Ẩm Lý Thập Nhị Trạch Trương Kế Trùng môn tệ xuân tịch Đăng chúc ải dư huân Túy ngã bách tôn tửu Lưu liên dạ vị quy Chú thích: Lý Thập Nhị tức Lý Bạch, nhà thơ tiên thời thịnh...
 5. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn

  Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn Nguyên tác: Trần Thái Tông 寄清風庵僧德山 風打松關月照亭 心期風景共凄清 個中滋味無人識 付與山僧樂到明 陳太宗 Ký Thanh Phong am tăng Ðức Sơn Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đình Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh Cá trung tư vị vô nhân thức Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh...
 6. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 2

  Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 2 Nguyên tác: Lê Thánh Tông 題道仕水雲菴其二 黎聖宗 暉暉周日竹侌凉 , 三五蝉聲夏影長 。 一枕北牕塵慮断 , 荷花驚起睡鴛鴦 。 Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 2 Lê Thánh Tông Huy huy chu nhật trúc âm lương, Tam ngũ thiền thanh hạ ảnh trường. Nhất chẩm bắc song trần lự đoạn, Hà hoa...
 7. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 1

  Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 1 Nguyên tác: Lê Thánh Tông 題道仕水雲菴期一 黎聖宗 数緣隐隐白雲洼 , 疑是孤山處仕家 。 夕霁在天風忽起 , 残霞照水雁横沙 。 Đề đạo sĩ Thủy Vân am kỳ 1 Lê Thánh Tông Sổ duyên ẩn ẩn bạch vân oa, Nghi thị cô sơn xử sĩ gia. Tịch tễ tại thiên phong hốt khởi, Tàn hà chiếu thuỷ...
 8. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Túc Hoa Âm tự

  Túc Hoa Âm tự Nguyên tác: Nguyễn Trung Ngạn 宿花陰寺 阮忠彥 偶徬招提宿, 僧留半榻分。 石泉朝汲水, 紙帳夜眠雲。 松子臨窗墜, 猿聲隔岸聞。 粥魚敲夢醒, 花雨落繽紛。 Túc Hoa Âm tự Nguyễn Trung Ngạn Ngẫu bạng chiêu đề túc, Tăng lưu bán tháp phân. Thạch tuyền triêu cấp thuỷ, Chỉ trướng dạ miên vân...
Top Bottom