Việt Cổ Thi Yên Tử giang trung

Thiên Sầu
  • Lượt xem 1K
  • Trả lời: 0
Yên Tử giang trung
Nguyên tác: Nguyễn Trung Ngạn
安子江中
阮忠彥
春潮漠漠漲平川,
蒲裡花深水鳥眠 。
村北村南滿景好,
江山無限隔歸船 。
--Yên Tử giang trung--
Nguyễn Trung Ngạn
Xuân triều mạc mạc trướng bình xuyên,
Bồ bãi hoa thâm thuỷ điểu miên.
Thôn bắc thôn bắc tình cảnh hảo,
Sơn quang vô hạn mãn quy thuyền.
----
Trên sông Yên Tử
Triều xuân mênh mông, sông đầy ngập
Chim nước ngủ trong hoa bãi cỏ bồ
Làng nam làng bắc phong cảnh đẹp
Thuyền về, bao nhiêu ánh sáng núi chiếu đầy.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Triều xuân bát ngát, nước đầy sông,
Giữa lùm hoa rậm chim ngủ cồn.
Làng bắc thôn nam bao cảnh đẹp,
Mênh mông sắc núi, ngập thuyền con.
 
Top Bottom