Việt Cổ Thi Xuân hiểu

Thiên Sầu
  • Lượt xem 1K
  • Trả lời: 0
Xuân hiểu
Nguyên tác: Trần Nhân Tôn
春曉
睡起啟窗扉
不知春已歸
一雙白蝴蝶
拍拍趁花飛
陳仁宗
Xuân hiểu
Thụy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi
--Dịch thơ (bản dịch của Ngô Tất Tố):
Buổi sớm mùa xuân
Ngủ dậy ngỏ song mây
Xuân về vẫn chửa hay
Song song đôi bướm trắng
Phất phất sấn hoa bay
 
Top Bottom