Việt Cổ Thi Xuân Dạ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 871
  • Trả lời: 0
Xuân dạ
Nguyên tác: Nguyễn Du
春夜
阮攸 (清軒詩集)
黑夜韶光何處尋
小窗開處柳陰陰
江湖病到經時久
風雨春隨一夜深
羈旅多年燈下淚
家鄉千里月中心
南臺村外龍江水
一片寒聲送古今
- Phiên âm -


Xuân dạNguyễn Du (Thanh Hiên Thi Tập)

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu
Phongxuân tùy nhất dạ thâm
Ky lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên nguyệt trung tâm
Nam Đài (1) thôn ngoại Long Giang (2) thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kim)
- Dịch nghĩa -


Đêm xuânNguyễn Du

Đêm đen, ánh sáng xuân tìm đâu
Cửa sổ nhỏ mở ra liễu âm u
Chốn giang hồ bệnh đến đã lâu
Trời mưa gió xuân theo đêm sâu
Khách xa nhà nhiều năm, nước mắt rớt dưới đèn
Quê nhà vạn dặm, lòng gởi vầng trăng
Nước sông Lam ngoài thôn Nam Đài
Một tiếng vang lạnh tiễn cổ kim
- Bản dịch của Đặng Thế Kiệt


Đêm xuân

Đêm đen, xuân sắc biết tìm đâu
Cửa nhỏ mở ra liễu sẫm màu
Lặn lội bệnh theo ngày tháng mỏi
Gió mưa xuân vắng bóng đêm thâu
Xứ người bao nả, đèn rơi lệ
Quê cũ muôn xa, nguyệt gởi sầu
Cách xóm Nam Đài sông nước thẳm
Lạnh vèo một tiếng biệt xưa sau
(1) Nam Đài: Tên xóm nhà Nguyễn Du.
(2) Long Giang: Tức Thanh Long giang, từ ngã ba Hưng Nguyên trở xuống
- Bản dịch của Trần Nhất Lang


Đêm xuân

Tối trời nào thấy cảnh xuân
Âm u hàng liễu đứng gần bên song
Giang hồ đau ốm tháng ròng
Như xuân mưa gió chìm trong đêm dài.
Đèn chong đất khách lệ rơi
Nhìn trăng nỗi nhớ bồi hồi hương quan (1)
Nam Đài sóng vỗ Long Giang (2)
Lạnh lùng kim cổ theo làn nước trôi.
(1) Hương quan là cổng làng. Ý nói nhớ quê hương.
(2) Long Giang là sông Lam ở quê nhà tác giả. Sông Lam cũng có tên là Thanh Long Giang. Nhớ quê hương mà tả, như nhìn thấy con sông ấy trong tâm tưởng.
- Bản dịch của Đào Hùng -


Ðêm xuân

Sắc xuân đêm tối biết tìm đâu
Rèm liễu ngoài song sẫm một màu
Ngày tháng lênh đênh mang bệnh cũ
Gió mưa xuân khuất đắm đêm sâu
Bao năm đất lạ đèn hong lệ
Nghìn dặm quê xa nguyệt trải sầu
Ngoài xóm Nam Đài Long thủy chảy
Thoáng vang tiếng lạnh tiễn nghìn thâu
-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --
Ðêm xuân
*
Trời tối quá
Đâu cảnh xuân tươi sáng
Nhìn qua song chỉ bóng liễu âm u
Bệnh giằng dai mãi trên bước giang hồ
Đời nào khác giữa đêm xuân giông gió
Dưới ánh đèn nơi quê người lệ nhỏ
Quê xa vời, nhìn trăng luống bi ai
Ngoài xa xa nơi thôn xóm Nam Đài
Dòng Long vẫn lạnh lùng trôi năm tháng
*
--Bản dịch của Viên Thu--
Đêm xuân
Ánh xuân đêm thẳm biết tìm đâu,
Cửa nhỏ nhìn ra rặng liễu rầu.
Trên bước sông hồ mang bệnh suốt,
Vào xuân mưa gió tận đêm thâu.
Bao năm nước mắt soi đèn lụn,
Vạn dặm lòng quê gởi nguyệt sầu.
Nam ấp Lam giang rền sóng nước,
Lạnh lùng một tiếng tiễn ngàn thu.
--Bản Dịch của MaiLộc--
. Đêm xuân
Đêm tối tăm tìm đâu xuân sắc
Liễu âm u im phắt ngoài song .
Giang hồ bệnh hoạn khiếp lòng
Xuân về mưa gió mịt mùng đêm sâu .
Khách bên đèn lệ sầu năm tháng
Quê dặm ngàn lai láng nguyệt trông .
Nam Đài Long Thủy một dòng
Cổ kim sóng tiễn lạnh lùng mãi trôi .
 
Top Bottom