Thơ Đường Luật Vu Vơ

Nam Anh

VIP
25/11/16
53
11
8
VU VƠ
Bông hồng thuở ấy đã tàn chưa
Ngõ hẹn nồng thơm tưởng mới vừa
Khổ não manh hồn sương sớm đợi
Khô vàng mảnh liễu nắng chiều đưa
Rèm loan vẫn rủ trăng còn khuyết
Cửa phụng vừa buông gió cũng thừa
Lạc lõng tim buồn ai oán hỏi
Bông hồng thuở ấy đã tàn chưa

Văn Đàn
Nam Anh 22/12/2016