Cổ Thi Trung Quốc Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân

Thiên Sầu
  • Lượt xem 2K
  • Trả lời: 0
Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Nguyên tác: Lý Bạch

七言古詩李白
宣州謝朓樓餞別校書叔雲
棄我去者, 昨日之日不可留;
亂我心者, 今日之日多煩憂。
長風萬里送秋雁, 對此可以酣高樓。
蓬萊文章建安骨, 中間小謝又清發,
俱懷逸興壯思飛, 欲上青天覽明月。
抽刀斷水水更流, 舉杯銷愁愁更愁。
人生在世不稱意, 明朝散髮弄扁舟。
Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu.
--Dịch Nghĩa--
Tuyên Châu trên lầu Tạ Diễu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua không giữ được
Làm rối lòng ta
Ngày của ngày nay biết bao chuyện ưu phiền
Gió dài vạn dặm đưa cánh nhạn thu bay đi
Trước cảnh ấy chỉ có thể say trên lầu cao
Văn chương Bồng Lai có cái cốt cách Kiến An
Trung gian lại có ông Tiểu Tạ phong cách tuyệt vời
Mang đầy hứng khởi, ý tứ hùng tráng bay lên
Muốn lên đến trời xanh để nắm bắt vầng trăng sáng
Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Con người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý
Sớm mai xoã tóc luớt chiếc thuyền nhỏ rong chơi.
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua giữ lại gì ?
-Chỉ lòng ta rối
Ngày nay ngày của bao phiền toái.
Vạn dặm gió thu cánh nhạn khơi
Lầu cao trước cảnh gợi say thôi
Kiến An thi tứ Bồng lai vận
Tiểu Tạ phong lưu nét tuyệt vời.
Hùng tráng ý văn đầy hứng khởi
Muốn lên trời thẳm nắm trăng soi
Rút đao chém nước trôi càng mạnh
Nâng chén tiêu sầu chẳng được vơi.
Trần thế con người chưa thỏa ý
Sớm mai tóc xõa lướt thuyền chơi.
-- Bản dịch của SongNguyễn HànTú --
Chú cất bước đi
Như ngày qua mất hỏi còn chi
Cháu lòng rối loạn
Thời gian qua … ngàn vạn não nề
Gió đưa nhạn biệt sơn khê
Bên lầu rượu tiễn càng tê tái lòng
Như thời Kiến, non Bồng thơ chú
Ngang lưng trời thơ phú Tạ ông
Ý hùng bay vút không trung
Bay lên chín cõi nắm vầng trăng đêm
Vung kiếm chém nước thêm chảy mạnh
Rượu giải sầu canh cánh sầu thêm
Trần ai ước vọng … ngược duyên
Một mai xoã tóc theo thuyền ngao du
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Người bỏ ta đi
Hôm qua là ngày chẳng giử lâu !
Người rối lòng ta
Hôm nay là ngày lắm lo âu !
Gió cuốn dặm ngàn thu tiễn nhạn
Tình nầy say ngất giữa cao lầu !
Kiền An cốt ,Bồng Lai văn đẹp
Tiểu Tạ hồn thơ luôn nhả tao !
Cảm hứng dâng tràn, hùng khí bốc
Muốn lên cõi Thượng hái trăng sao !
Rút dao chém nước,nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu,sầu lại sầu !!
Trần thế đời người không toại ý
Rông thuyền xõa tóc mặc về đâu ...!!!
--Bản dịch của Viên Thu--
Người bỏ ta đi,
Thời khắc ngày qua giữ được gì.
Lòng ta bời rối,
Suốt ngày này thảm não lê thê.
Vạn dặm gió thu buồn tiễn nhạn,
Sầu nương lầu thượng rượu đê mê.
Thơ Bồng Lai, Kiến An phong cách,
Tiểu Tạ tay ngang cũng tuyệt nghề.
Tràn hứng khởi tiêu diêu tráng khí,
Muốn lên trời biếc bắt trăng về.
Rút đao chém, nước càng ào ạt,
Nâng chén sầu, sầu tận chán chê.
Cõi thế lòng ai chưa toại nguyện,
Sáng mai xỏa tóc, lộng thuyền phiêu.
--Bản dịch của Trần Minh Tú--
Tuyên Châu trên lầu Tạ Diễu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Hôm qua người bỏ ta đi
Thời gian trống vắng còn gì nữa đâu
Hôm nay lòng vẫn âu sầu
Bao nhiêu phiền muộn trong đầu mình ta
Gió thu tiễn nhạn bay xa
Lầu cao tức cảnh riêng ta say tràn
Bồng Lai văn cách Kiến An
Thêm ông Tiểu Tạ trung gian tuyệt vời
Hứng khởi hùng tráng ý lời
Muốn bay đến tận lưng trời ngắm trăng
Đao chém nước, nước càng hang
Tiêu sầu nâng chén sầu giăng thêm sầu
Trần gian ai muốn thỏa cầu
Sớm mai xõa tóc theo hầu thuyền chơi
--bản dịch 2--
Hôm qua người bỏ ta đi
Thời gian trống vắng còn gì nữa đâu
Hôm nay ý loạn tâm sầu
Bao nhiêu phiền muộn trong đầu mình ta
Gió thu tiễn nhạn bay xa
Lầu cao tức cảnh riêng ta say tràn
Bồng Lai văn cách Kiến An
Lại như Tiểu Tạ trung gian tuyệt vời
Hứng khởi hùng tráng ý lời
Muốn bay đến tận lưng trời ngắm trăng
Đao chém nước, nước càng hăng
Tiêu sầu nâng chén sầu giăng thêm sầu
Trần gian chưa thỏa ước cầu
Sớm mai xõa tóc theo hầu thuyền chơi
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Ngày hôm qua biết ông sẽ biệt
Muốn giữ ông, ông nhất quyết đi
Hôm nay lòng nặng sầu bi
Bởi bao nhiêu nỗi biệt ly ưu phiền
Gió thu đưa nhạn liền vạn dặm
Trước cảnh này hãy cạn chén say
Cốt Kiến An, cách Bồng Lai
Trung gian Tiểu Tạ tuyệt vời thanh cao
Đầy hứng thú, ý hào hào sảng
Muốn bay lên bắt nắm vầng trăng
Rút dao chém, nước chảy phăng
Chén nâng giải muộn, muộn càng đầy hơn
Đời ai mộng ước chưa tròn
Sáng mai lên chiếc thuyền con du nhàn
--English----
Seven-character-ancient-verseLi Bai
A FAREWELL TO SECRETARY SHUYUN
AT THE XIETIAO VILLA IN XUANZHOU
Since yesterday had to throw me and bolt,
Today has hurt my heart even more.
The autumn wildgeese have a long wind for escort
As I face them from this villa, drinking my wine.
The bones of great writers are your brushes, in the School of Heaven,
And I am a Lesser Xie growing up by your side.
We both are exalted to distant thought,
Aspiring to the sky and the bright moon.
But since water still flows, though we cut it with our swords,
And sorrows return, though we drown them with wine,
Since the world can in no way answer our craving,
I will loosen my hair tomorrow and take to a fishingboat.
 
Top Bottom